Elämänpolku │ Monta haaraa ja eri tietä

Be The Change │ Tietoisuus
Onko meidän elämänpolku meidän oma? Entä meidän kohtalo? Tietoisuus on avainasemassa oman elämäntien ja tasapainon löytämisessä

Ura, elämänlaatu ja tasapaino

Luovatko uravalintani minulle parhaat edellytykset edetä elämässä? Minusta on erittäin mielenkiintoista kuinka vähän aidosti arvostamme valintojemme tärkeyttä ja niiden lyhyttä ja pitkäjänteistä vaikutusta elämäämme, etenkin kun kyse on urastamme ja elämänlaadusta (Quality Of Life - QOL).

Minulla on taipumus sanoa, että suurin osa ihmisistä kävelee esi-isiensä jalanjäljissä ja seuraa juuri sitä tietä, jota moderni yhteiskunta on heille rakentanut ja tarjonnut. Hyvin harvoilla on sitä niin tärkeää ja harvinaista rohkeutta kävellä omaa tietä ja jättää maailmaan omat jalanjäljet.

Surullinen asia, joka tällä hetkellä koskee yli 95 prosenttia ihmisiä, jotka seuraavat tätä "valmiin maailman" polkua, on, että heistä tulee erittäin turvallisuushakuisia, minkä ihmiset tietysti kokevat järkevänä, koska kaikki muutkin kävelevät tätä samaista polkua, jolloin oletetaan sen olevan turvallinen. Ongelmana on, että mitä enemmän turvallisuushakuisiksi ja riskejä vältteleviksi muutumme, sitä herkempiä meistä myös tulee. Luonto ei kuitenkaan tunne tai arvosta heikkoutta. Heikot poistuvat vahvempien tieltä, se on evoluutiota ja luonnollinen maailmanjärjestys, emmekä me ihmiset ole järin fiksuja kun taistelemme tätä vastaan, se ampuu omaan nilkkaan kuten nyt vuonna 2020 erityisen hyvin ollaan huomattu.

Kuvitellaan hetkeksi ihmisiä kävelemässä siivosti siisteissä jonoissa päät alhaalla. Näillä ihmisillä ei ole rohkeutta katsoa vasemmalle, oikealle, taakse tai eteenpäin, he näkevät vain seuraavan edessä olevan askeleen, johon he astuvat. Tämä on minun tulkintani yhteiskunnasta ja "valmiista maailmasta" ja se siis tarkoittaa sitä, että ihmisten elämä on hyvinkin helposti ennakoitavissa, mitä he tulevat tekemään, miten he tulevat elämään, mitä sairauksia he tulevat kohtaamaan, mikä heidän elämänasenne tulee olemaan ym.

Kun joku asia on ennustettavissa, niin se myös tarkoittaa, että muutosta ei juurikaan ole ja ihmisten kohdalla se tarkoittaa sitä, että he päättävät olla kohtaamatta mitään sellaista, mikä saattaa häiritä tai muuttaa heidän turvallisuuden tunnetta tai luoda epävarmuutta. Tätä on tapahtunut satoja, ehkä tuhansia vuosia, mutta vasta nyt, nykypäivän globaalilla aikakaudella, voimme todella ymmärtää mitkä vahingot tämäntyyppinen leipiintynyt mukavuudenhaluinen elämäntapa on ihmiskunnalle aiheuttanut.


Henkilö, joka ei luo omaa perspektiiviä ympäröivästä maailmasta, on juuttunut tiettyyn valetodellisuuteen, todellisuuteen, joka on tuotettu heille, se ei siis ole heidän tuottama. Tämäntyyppinen elämä ja mentaliteetti ohjaavat näitä henkilöitä ja vaikuttavat voimakkaasti heidän:

Itsetunnon tasoon (en ole mitään, en voi muuttaa mitään, en voi vaikuttaa mihinkään, vastustan muutosta, koska pelkään mitä muuta elämä voisi olla)

Mieleen ja sen potentiaaliseen prosessointitehoon (vähentynyt luovuus, koska impulsseista on puutetta ja puuttuu yleisesti avoimuus sitä kohtaan, mitä elämä voisi olla, jolloin elämä on sidottu ns. tosiasioihin avoimen ajattelun sijaan)

Vapauden tunteeseen ja elämän tarkoitukseen (vapauden tunteen määrittelee yhteiskunta ja sen asettamat säännöt ja lait, ihmiset näkevät itsensä pikemminkin kyseisen yhteiskunnan jatkeena kuin oman elämänsä seppinä)

Älykkyyteen ja tietoisuuden tasoon (uskotaan muiden oppeihin ja ehdottamiin ratkaisuihin sekä muiden hallinnoimiin oppimisprosesseihin sen sijaan, että luottaisimme itsemme ja omaan tekemiseen, oppisimme ensi kädessä kokemusten kautta, jonka jatkeena toimisi teoreettinen ja filosofinen ajattelu)

Kykyyn reagoida, tarttua mahdollisuuksiin ja taitoon hallita erilaisia tilanteita (olen seuraaja, minkä vuoksi minun ei pitäisi haastaa ja kyseenalaistaa, valitsen aina helpon tien kovan ja vaikean tien sijasta)

Oikeudenmukaisuuteen (olen ryhmäpaineen vietävänä ja seison aina yhteiskunnan takana, tuen kollektiivista lähestymistapaa sen sijaan, että kuuntelisin sisimpääni ja sitä miltä minusta oikeasti tuntuu ja missä on järkeä)

Arvomaailmaan ja eettiseen harkintakykyyn sekä näkökulmaan (arvoni eivät ole omiani, luotan kollektiiviseen lähestymistapaan ja yhteiskuntaan ja mieleen, minulla ei ole aitoa eettistä pohjaa, koska en sitä tarvitse, en kuuntele sydäntäni ja sieluani)

Tarpeeseen asettaa itsensä etusijalle (olen pinnallinen yksilö, omat kiinnostukseni, ahneus ja itsekkyys ovat etusijalla ja ohjaavat minun tekemistäni; Ihmiset ja yhteisö, jopa perhe monissa tapauksissa ovat toissijaisia, hyödynnän muita ja maailmaa saadaksesi lisää voimaa, valtaa ja rikkauksia tai rahaa).

Itsetunnon tasoon (en ole mitään, en voi muuttaa mitään, en voi vaikuttaa mihinkään, vastustan muutosta, koska pelkään mitä muuta elämä voisi olla)


Terveydentilaan ja hyvinvointiin (luotan asioihin, joita yhteiskunta tukee ja edistää, suuret tuotemerkit ja brändit kiinnostavat pien- tai kestävän tuotannon sijaan, ryhmäpaine ja trendit ohjaavat minua ja hallitsevat käyttäytymistäni, seuraan sokeasti lääkäreitä ja yhteiskunnan antamia terveyssuosituksia, minulla ei ole rohkeutta kokeilla uusia asioita).

Nämä ovat siis vain joitain niistä yleisimmistä elämää ohjaavista ja omaa kehitystä estävistä huolenaiheista, jotka pitävät meitä otteessaan ja varmistavat sen, että pysymme heikkoina ja riippuvaisina yhteiskunnasta sen sijaan, että olisimme itsenäisiä ajattelijoita, jotka kantavat vastuuta omasta elämästään. Minulle ajatus vapaudesta on ensiarvoisen tärkeää, koska vasta kun olet todella vapaa, voit aloittaa matkasi kohti tasapainoista onnellista elämää, ja sinne ei pääse ilman syvempää tietoisuutta, itsetutkiskelua ja kestävää elämäntapaa.

Ei tietenkään ole helppoa päästä osaksi sitä alle 5%:iä väestöstä, joilla on todellista vapaan ajattelun potentiaalia ja jotka eivät suostu olemaan osana yhteiskunnan nukketeatteria. Jos haluaa kasvaa henkisesti, haasteena on se, että meidän täytyy pystyä irtaantumaan vahvasta uskomusjärjestelmästä ja haitallisista osista elämäntapaa, jotka syvä juurtunut pelko pitää otteessaan.

Muutos avaa ovia

Muutos on harvoin yksinkertaista, koska sen ei pidäkään sitä olla. Esimerkiksi, jos haluaisimme muuttaa huonoja ruokailutottumuksiamme ja aloittaa puhtaan orgaanisten ainesosien käytön jne., keho joutuisi kestämään erittäin suuren muutos- ja puhdistusprosessin, kun se on jo vuosien ajan yrittänyt sopeutua siihen, ettei sillä ole mahdollisuutta korkealaatuiseen ruokaan ja juomaan, josta saisi tarvittavat ravintoaineet keholle. Jotta todelliset muutokset saadaan maaliin, kehon on siis kestettävä tämä muutosjakso, sitä voisi kutsua kuntoutukseksi tai vieroitukseksi, mikä tietenkin tuntuu pahemmalta kuin aikaisempi tilanne. Miksi? Koska näin luonto erottaa heikot vahvoista. Jos asiat olisivat liian helppoja, liian yksinkertaisia, me emme oppisi asioista juurikaan mitään, eli todellista evoluutiota ei tapahtuisi emmekä tietenkään olisi kiitollisia siitä, mitä olemme oppineet.

Muutos vie aikaa, se on asia, joka meidän pitää muistaa ja siitä pitää osata olla kiitollinen. Joten kun ja jos haluamme muuttaa sitä, keitä olemme, meidän on ensin sitouduttava prosessiin ja hyväksyttävä, että se vie aikaa, ettei oikoteitä ole ja että meidän ei tulisi niitä etsiä, koska se on epäkunnioittavaa luontoa vastaan. Olla vai eikö olla yhteiskunnan nukke on siis erittäin todellinen ja monesti myös moniulotteinen kysymys.

Kaikkien elämämme eri osa-alueiden muuttaminen vie aikaa, ja vaikka tärkeimmät askeleet, joita voimme ottaa, liittyvät terveyteemme ja hyvinvointiimme, siihen, mitä juomme ja syömme ja kuinka paljon nukumme, on katsottava toistakin erittäin tärkeää osa-aluetta, ja se on lähestymistapamme työelämää ja uraa kohtaan.


Jokainen työ ja työsuhde vaikuttavat suoranaisesti elämäämme ja sen eri hyvinvointia koskeviin osa-alueisiin, etenkin:

Stressitasoon ja uupumisriskiin

Alistuvuuteen ja vapaaseen ajatteluun

Elämäniloon ja onnellisuuden tunteeseen

Merkityksellisyyteen ja elämän tarkoitukseen

Älykkyyteen ja tietoisuuden tasoon

Henkilökohtaiseen kasvuun ja tasapainoon

Eettiseen ajatteluun ja oikeudenmukaisuuteen.

Kaikilla näillä ja monilla muilla alueilla, joihin työelämä vaikuttaa, voi olla joko positiivisia tai kielteisiä vaikutuksia, jotka pitkälti riippuvat seuraavista asioista:

Työnantaja (sen arvomaailma ja tarjoama työympäristö)

Johtamisen laatu (organisaation toimintataso sekä johtamismalli, mm. valtuuttamisen, kontrollin, viestinnän ja koordinoinnin tasapaino)

Työvoiman laatu ja arvot (oikeantyyppisten ihmisten rekrytointi, työvoiman usko ja halu edustaa yrityksen arvoja sekä työvoiman yhtenäisyyden taso)

Henkilökohtainen asenne (sovinko työyhteisöön, haluanko sopeutua siihen, työskentelenkö vain palkan vuoksi vai teenkö työkseni jotain josta todella nautin).

Elämässä tärkeää on se, että kaikki asiat toimivat saumattomasti yhdessä, koska hyvä työnantaja ei ole hyvä ilman hyviä ihmisiä ja hyvää johtajuutta, hyvät ihmiset eivät voi saavuttaa suuria asioita ilman toimivaa ja hyvää yritystä, rakennetta ja johtajuutta.

Keskitytään olellisiin asioihin

Maailman ja erityisesti ihmisten ongelma on, että keskitymme, korjaamme ja ihailemme pieniä mitättömiä asioita ja saavutuksia sekä keskitämme valtavat määrät energiastamme näiden erillisten asioiden hoitamiseen. Esimerkkinä voidaan mainita lääkärit, jotka eivät näe tai ainakaan keskity katsomaan asioita laajemmalta perspektiiviltä, koska heille on opetettu vain kuinka käsitellään ja hoidetaan (ei edes usein korjata) yksittäisiä ongelmia. Jokainen toimenpide, jossa ei huomioida laajempaa kuvaa, johtaa seuraavaan ongelmaan ja seuraavaan, kunnes se lopulta johtaa samaan pisteeseen josta kaikki alkoi, mitään ei siis saavutettu.

Totuus on se, että emme voi jatkaa tällä tavalla ikuisesti, koska emme kehity vaan poljemme paikallaan ja tekohengitämme, mikä ajan myötä kostautuu, koska laajemmassa perspektiivissä me, ihmiskunta, olemme itse se erittäin heikko lenkki.

Se on niin uskomattoman näkyvää, että tänään vuonna 2020 yhteiskunta, valtiot ja yritykset löysivät tavan saavuttaa täyden pysähtymispisteen tai ehkä jopa peruutusvaihteen. Ja koska olemme heikkoja, olemme tehneet huonoja päätöksiä toisensa jälkeen ja sysänneet maailman epätoivon partaalle, missä olemme aika varmasti vuonna 2021.

Kysynpä siksi, voitteko nimetä edes yhden kansakunnan tai yrityksen, joka on ratkaissut kaikki mainitsemani yllä olevat kysymykset ja luonut täydellisen mallin progressiivisesta elämästä? Ei, koska sitä ei ole olemassa, ja sallikaa minun huomauttaa, että jos sanot itsellesi tällaisen mallin olevan olemassa, on erittäin todennäköistä että valehtelet itsellesi, jolloin suosittelisin jonkinlaista omaan peiliin ja sieluun katsomista, kunnes löydät totuuden siitä mitä ympärilläsi aidosti tapahtuu.

Minusta näyttää yhä enemmän siltä, ​​että maailmaa voivat muuttaa vain ihmiset itse oman toiminnan kautta. Meidän kaikkien on löydettävä ja korotettava omaa ääntä ja aloitettava oma henkilökohtainen vaellus kohti aidosti vapaata elämää. Uskon, että hyvä ensiaskel kohti onnellista huomista on omavaraisen elämäntavan luominen, jolloin jatkuvasti pyritään vähentämään riippuvuutta yhteiskunnasta, työnantajista ja muista elämäämme hallitsevista tekijöistä, jotka näyttävät olevan olemassa vain ja ainoastaan kertoakseen miten meidän pitäisi elää, ja voin vakuuttaa, että sellaisen "valmiin elämän" tunnelin päästä ei löydy onnea.

Kun ihmiset lisäävät tietoisuuttaan ja vapauden tunnettaan, heistä tulee suurempia ihmisiä, he alkavat ihan tietämättään ja tietoisesti korjaamaan pieniä ja suuria asioita, ja he tekevät sen yhteisöllisyyden kautta myös, mikä viime kädessä ohjaa yhteiskuntaa kohti kestävämpää tulevaisuutta. Nämä ihmiset korjaavat myös sellaisia ongelmia ja asioita, joita maailmaa, yhteiskuntaa ja yrityksiä hallitsevat ihmiset eivät voi koskaan korjata, miksi? Koska yleisesti ottaen koulutetut (professorit, tutkijat jne.), rikkaat ja vallanhimoiset (johtajat, poliitikot jne.) ovat tosiasiassa ihmisiä, jotka vaikuttavat vähiten yhteiskunnan kehitykseen, koska he tarjoavat vain lyhytjänteisiä ratkaisuja eivätkä pysty hahmottamaan laajempaa universaalia kuvaa ja sen sisältämiä totuuksia. Voin vahvistaa omasta kokemuksesta, että tämä ongelma koskee eri aloja ja maita.

Nämä itsekkäät ja itsekeskeiset ihmiset luottavat rakenteisiin, joita he eivät edes itse ole rakentaneet ja kehittäneet, rakenteisiin, joita he itse eivät ymmärrä, koska he eivät ole kosketuksessa perustuksiin. Tästä samaisesta syystä nämä henkilöt, miehet ja naiset, eivät pysty koskaan luomaan tai toteuttamaan sellaisia asioita, jotka johtaisivat pitkäjänteisiin kestäviin tuloksiin. Kyllä, monet asiat näyttävät kiiltäviltä uusina, mutta kuluminen ja se mitä viruu pinnan alla on hälyttävää, ja näiden henkilöiden ajan myötä aiheuttamat ongelmat ovat ainoastaan valitettava jatke toimettomalle yhteiskunnalle, josta on itse asiassa tullut puristuskone, jonka ainoa pyrkimys on puristaa viimeinenkin tippaa vapautta pois tästä maailmasta.

Kymmenen vuoden kuluessa ketään ei tule kiinnostamaan hienot koulutukset, arvot tai tittelit, ainoa asia jolla on mitään merkitystä on se, että onko sinulla todisteita:

Siitä, että saat aikaiseksi asioita

Sopivasta pätevyydestä, ml. kovat ja pehmeät taidot

Rehellisyydestä, sydämellisyydestä, sielukkuudesta ja vahvasta eettisestä arvomaailmasta

Asenteesta saada asioita eteenpäin ja tapahtumaan

Halusta oppia ja muuttua.

Todellisuus on, että ihmiset, jotka pystyvät mahdollistamaan muutoksen kohti aidosti kestävää elämäntapaa, muodostavat oman kuvan elämästä ja oman todellisuuden, he näkevät aukot ja uskaltavat jakaa mielipiteensä, he asettavat ihmiset etusijalle ja pyrkivät omavaraiseen elämään, joka ei kuormita ketään, luontoa tai ihmisiä. Heillä on luonnostaan energiaa eivätkä he ole laiskoja, he tietävät, mikä heidän tarkoituksensa on, eivätkä he ole minkään maan, yhteiskunnan tai yrityksen orjia...


Tutustu myös muihin BeTheChange ja KnowYourIngredients -kirjoituksiin.