Kestävä kehitys │ Vastuullisuus arvoonsa

Be The Change │ Luonto
Kestävä kehitys, miten sitä tulisi ymmärtää? Miksi siihen pyrimme?

Silmät sidottuna on vaikea mennä eteenpäin

Meidän on pidettävä parempaa huolta planeetastamme, mutta huolenpidon toteuttamiseksi meidän on ymmärrettävä asioita laajemmin ja vastattava lukuisiin meihin kohdistuviin haasteisiin ja kysymyksiin. Yksi suurimmista ongelmista löytyy liiketoiminnasta. Yritykset ajavat asioita kestävän kehityksen ja etiikan lipun alla, mutta niiden toiminta on useimmiten näiden lupausten vastaista. Ei siis koskaan kannata luottaa sanoihin, jotka ovat tyhjiä ja sisällöttömiä. Sellaisia yhtiöitä ei koskaan tulisi tukea, vaikka heidän brändinsä olisi miten hieno. Ne yhtiöt (tällä hetkellä suurin osa yhtiöistä), jotka eivät suhtaudu kestävään kehitykseen vakavasti, ovat ihmisten ja elämän turmelijoita, koska siellä priorisoidaan tulos ja tuottavuus ei tasapaino.

Hallitukset ovat samanlaisia kuin yritykset ja valitsevat yleensä pehmeämmän, maailman kehityksen vaatimuksiin nähden liian hitaasti tuloksia tuottavan lähestymistavan sen sijaan, että panisivat täytäntöön konkreettisia kovia toimenpiteitä erilaisten ongelmien ratkaisemiseksi. Ihmisten on opittava olemaan kriittisiä ja vastustamaan hallitusten ja vallanpitäjien tekoja sekä vaatimaan konkreettisempia toimia. Yhteiskunnan tasa-arvoisuuden nimissä on erittäin tärkeää varmistaa se, että yhteiskunnan poliittiset ja liike-elämän vaikuttajat tuodaan aina vastuuseen teoistaan ja päätöksistään. Muussa tapauksessa maailmaa hyväksyy ja suvaitsee virheet, jotka aina lopulta kuormittavat ihmisiä ja erityisesti elinympäristöä kuten planeettaamme. Vaikuttajista, jotka edustavat vain omia etujaan pitää tehdä esimerkki, jotta samat virheet eivät toistuisi tuhatta kertaa ja tuhoaisi kansalaisten mahdollisuuksia elää tasapainoinen ja hyvä elämä.

Tietoisuus on toinen suuri ongelma, koska kestävyys liittyy itse elämän suuriin kysymyksiin. Jos emme ole valmiita muuttamaan perusasioita radikaalisti - elämäntapaa, yhteiskuntaa, hallintoa, liiketoimintaa, kulttuuria - mitkään toimet, joihin ryhdymme, eivät riitä pelastamaan maapalloa, ihmisiä ja elämää sen päällä.

Hienoa asia on, että kestävä kehitys oikeassa muodossa on paljon parempi tapa elää. Itse käytän paljon sanaa orgaaninen, jolla viittaan siihen, että pyrkisimme tuottamaan ja järjestelemään asiota samalla harmonialla kuin luonto tekee. Luonto ei ole täydellinen, mutta se on tuhansia kertoja kehittyneempi ja tasapainoisempi kuin meidän ihmisten luomat ratkaisut. Luonto rakentaa ja kehittää itseään kestävyys ja tasapaino edellä, ei oma napa edellä, mikä on ihmisten toimintamalli. Käyttämällä luontoa mallina voimme ymmärtää enemmän siitä mitä kestävä kehitys on ja miten siihen tulisi suhtautua.

Orgaaninen käsite ja sen eri ulottuvuudet

Orgaaninen johtaminen

Johtamistapa, joka perustuu siihen, että ollaan rakentavia, ymmärretään kokonaisuuksia ja tehdään päätöksiä tavalla joka aina huomioi konkretian ja etiikan, tiedon ja teorian, sekä sydämen ja hengen ilman, että yksikään näistä on toista arvokkaampi.

Orgaaninen yrittäminen

Saumaton toiminta, mikä pyrkii aina optimoimaan käytettävissä olevat resurssit, poistamaan kaikki tarpeeton tekeminen (materia ja ihmiset), sekä tuottaa vain sen määrän tuotteita tai palveluita mitä aidosti maailma tarvitsee ja mukauttaa toimintaa sen mukaan. Tärkeää on myös, että orgaaninen yritys hinnoittelee itsensä, tuotteensa ja palvelunsa realistisen laskelmoidun arvon kautta, ei minkään kysynnän ja tarjonnan lain kautta, koska se korruptoi toiminnan. Raha ei ole tärkein mittari vaan tasapaino, kestävyys ja omistuksessa olevat resurssit sekä operatiivisen toiminnan kuormitusaste.

Orgaaninen politiikka

Hallintotapa, joka perustuu saumattomuuteen, tehokkuuteen ja organisointikykyyn. Kaikilla rooleilla on hyvin selkeä ja pitkälle pilkottu rakenne ja edustajisto, jonka kautta kokonaisuuden hahmottaminen mahdollistetaan, jopa niille jotka eivät siitä muuten ymmärtäisi, kuten monet kansalaiset. Tekeminen arvioidaan jatkuvasti ja tehottomuudet poistetaan tätä kautta orgaanisesti, jotta hallinto kehittyy samalla tavalla kuin evoluutio, virheistä opitaan, niitä ei toisteta. Hallinto ei ole valtaa vaan palvelumalli yhteiskunnalle, jota edustavat ihmiset, jotka tekevät tätä työtä ei rikkauksien tai vallan tähden vaan rakkaudesta ihmisiä, planeettaa ja elämää kohti.

Orgaaninen elämäntapa

  • Keho-mieli-sielu-yhteys, elä itsellesi, muille ja maalle, joka on sinulle luonut puitteet olla olemassa. Kaikki lähtee kunnioituksesta ja tässä järjestyksessä
  1. Opi kunnioittamaan ihmisiä, mutta muista, että kukaan ihminen ei ole arvokaampi kuin toinen, koska elämä voi milloin vain kääntää asiat päälaelleen.
  2. Opi kunnioittamaan luontoa ja elämää. Ymmärrä, että olet mahdollisuudesta velkaa luonnolle, et vanhemmillesi, valtiolle tai muulle vaan luonnolle.
  3. Opi kunnioittamaan ja rakastamaan itseäsi, sinä olet kuka sinä olet ja kenelläkään ei ole oikeutta muuttaa sinua vastoin tahtoasi ja se, että miten paljon muutut tietämättäsi riippuu siitä miten hartaasti opiskelet, seuraat, kuuntelet, analysoit, haastat ja pyrit ymmärtämään kehoa, mieltä, sielua, maailmaa, elämää ja unversumia.
  • Jokainen ihminen on ihme itsessään, mutta onko ihminen ihme muille ja planeetalle riippuu siitä mitä me edustamme, miten me elämme ja miten me kehitymme.

Orgaaninen on siis tulevaisuutta ja se voi korjata monia meidän yhteiskunnan epäkohtia, se voi myös avata meille tien kohti pitkäjänteistä kestävää ja merkityksellistä elämää kaikille, jossa ensi kertaa voisi kuvitella, että asia kuten tasa-arvo voitaisiin edes jollain tasolla saavuttaa ei vain Suomessa vaan ympäri maailmaa, mikä on paljon tärkeämpää, koska ihmiset eivät ole toistensa vihollisia. Valtaa himoitsevat ihmiset asettavat rajoja ja erityisesti maarajoja, jotta voidaan luoda vastakkainasettelua ja epävarmuutta sekä tietenkin riippuvaisuuksia. Rajat eivät kuitenkaan aja ihmisten etuja, sen huomaa jo raja sanassa, että se ei voi olla erityisen hyvä asia. On siis aika meidän kaikkien aikuistua ja oppia elämään ilman holhousta ja "iso veli valvoo" -ajatusta, koska sitä ei oikeasti tarvita, eikä koskaan tarvittu.

Vaikuttaja │ Niklas Christides