Kiireellisyys │ Heikkous vai vahvuus?

Be The Change │ Yhteiskunta
Nopeuden ongelma, kannattaako se, miksi meillä on niin kiire, miksi suosimme nopeutta?

Vauhti toimivan yhteiskunnan veturina on illuusio

Yhteiskunnan vauhti on nopeutunut ajan ja erityisesti digitalisaation ja teknologian myötä, mutta nyt näemme viimein myös nopeuden ongelman. Menetämme nimittäin yhteyden kokonaisuuksiin emmekä enää näe selvästi mitä tarvitsemme ja mitä emme. Vuoden 2020 koronavirusepidemia on pakottanut maailman hidastumaan melkein pysähtymispisteeseen, joten sopii kysyä, miksi tätä kaikkea nopeutta tarvittiin tarkalleen?

Mielestäni siitä on yllättävän vähän hyötyä, koska näemme todella totuuden siitä, miten vähän tarvitsemme kaikkia niitä asioita, joita tuotamme ja luomme elämässä. Vielä merkityksellisempää on tietenkin se, että yhteiskunta, tai pikemmin toimivan yhteiskunnan illuusio, erityisesti nykyaikana perustuu siihen. että ylläpidetään ja luodaan tarpeetonta työtä, josta ovat vastuussa sekä valtiot että yritykset. Ja kaikki nämä päätökset, jotka kuormittavat luontoa ja ilmastoa, tehdään tietenkin poliittisella tasolla ihmisten kustannuksella, jotta vältettäisiin uhkaava laajamittanen työttömyys, mikä on ollut tosiasia ainakin 10-20 vuotta, ja mihin maailma nyt lopulta kuitenkin työnnettiin luonnon avulla.

Hallitukset ovat kaikin tavoin pyrkineet pitämään ihmiset töissä eri tukien avulla, sekä aidosti pitämällä ihmisiä tarpeettomissa rooleissa, erityisesti johtajia, joita emme tarvitse nykymäärissä, eikä heistä näissä ole mitään hyötyä kenellekään. Illuusioiden ylläpitäminen ja tukeminen on nyky-yhteiskunnan vakavimpia ongelmia, ja koska johtamisesta puuttuu rohkeus tarttua asioihin ja seistä vaikeiden päätösten takana, niin joudumme toteamaan, että se on suurin syy siihen, että meillä on nyt turmeltunut yhteiskunta, joka ei pysty kantamaan itseään eikä huolehtimaan sen kansalaisista.

Nopeus on korvattava aivoilla

Epäonnistumisten hyväksyminen ja laajalti armollisuus johtajia kohtaan on osasyy miksi olemme tässä sotkussa. Johtajien annetaan tehdä virheitä ja toistaa samoja virheitä lukuisia kertoja ilman että niihin puututaan, tai että johtajia ja politikkoja asetetaan vastuuseen teoista; se on heikkoutta ja se on ajan mittaan romuttanut demokratian ja nyky-yhteiskuntamuodon uskottavuuden. Olen myös puhunut useasti selkärangattomuudesta ja tähän voi laajalti yhdistää ihmiset, jotka ajavat omia etuja ja vahvistavat omaa itsekeskeistä illuusiota omaasta suuruudesta, vaikka maailma ympärillä näkee ja tuntee nahoissaan heidän täydellisen epäonnistumisen.

Nopeus on korvattava aivoilla, sitä olen myös painottanut vuosien ajan. Me ihmiset, olemme innovatiivisia ja pystymme ratkomaan suuriakin ongelmia ja haasteita, mutta emme silloin, kun parhaat mielet pidetään syrjässä, kun heitä estetään pääsemästä esille totalitaarisessa järjestelmäässä, jonka nimi on demokratia. Demokratian ongelma on, että se valitsee heikkoja tai keskikertaisia ihmisiä johtamaan, joilla on esimerkiksi vaikutusvaltaa, suhteita tai imagoa, sen sijan että se valitsisi niitä ihmisiä, jotka ovat aidosti todellisia johtajia, muutoksentekijötä ja oikeat kompetenssit omaavia henkilöitä.

On toki hienoa saada ihmiset mukaan, ja on se tärkeääkin, että ihmiset osallistuvat, mutta totuus on, että suurimmalla osalla ihmisiä ei ole kykyä ymmärtää vaikeita rakenteita ja prosesseja, jotka liittyvät siihen miten yhteiskuntaa ja maailmaa tulisi johtaa ja kehittää. Se että valitsemme ihmisiä johtamaan, jotka eivät kykene johtamaan, on yksi suurimmista virheistä, joita ihmiskunta on koskaan tehnyt ja sen kaaoksen putsaaminen, mitä se on luonut, tulee kestämään kauan. Mielestäni moderni yhteiskunta edustaa mahdollisesti yhtä heikoimmista ja kaoottisimmista hallintomuodoista, joita on koskaan nähty, koska se on epäonnistunut varjelemaan itseään selkeistä edessä olleista uhista, kuten esimerkiksi ilmastonmuutos ja korona.

Muutosta on saatava aikaan, emme voi antaa keskinkertaisuuden ja ahneuden johtaa ja muokata maailmaa enää, sitä ei kukaan järkevä ihminen varmasti halua. Oikeiden ja aitojen johtajien aika on tullut, ne ovat siis niitä ihmisiä, jotka ovat valmiita työskentelemään yhteiskunnan ja elämän hyväksi, ei palkkioiden, ei rahan, ei vallan, ei itsekkyyden tai aseman puolesta. Maailma tarvitsee nyt ihmisiä, jotka pystyvät hahmottamaan ja näkemään kokonaisuuksia, ihmisiä, jotka sitoutuvat suojelemaan yhteiskunnan orgaanista kehitystä, sen evoluutiota ja elämän haurautta.

Vaikuttaja │ Niklas Christides


Tutustu myös muihin BeTheChange ja KnowYourIngredients -kirjoituksiin.