Vihreä Maailma │ Enemmän kuin ajattelutapa

Be The Change │ Luonto
Meidän tulisi ajatella luontoa ja toimia kestävän kehityksen nimissä ja osana meidän elämäntapaa, sekä myös oman elämänlaadun edistämisen tähden.

Suhteemme luontoon ja kunnioituksen puute

Mikä on suhteesi luontoon? Oletko sen ystävä vai vihollinen? Mielestämme se on mielenkiintoinen kysymys. Useimmat ihmiset sanovat ystävä, vaikka asiassa on olemassa monia huolta herättäviä osa-alueita. Huolta herättävät aiheet osoittavat sen, ettei ihminen kunnioita luontoa läheskään riittävästi.

Vastoin yleistä käsitystä luonto ei mielestämme ole hauras, emmekä me henkilökohtaisella tasolla pelkää planeetan tuhoutuvan ihmisen toimesta. Olemme kyllä huolissamme luonnon selviytymisstrategioista: niistä, jotka luonto ottaa käyttöön, kun sitä ärsytetään, hyväksikäytetään ja ajetaan nurkkaan. Me ihmiset emme todellakaan kunnioita planeettaa, luontoa ja elämää, vaan yleisellä tasolla otamme irti kaiken minkä voimme mistä vain voimme.

Ihmisellä ei siinä mielessä ole tervettä järkeä, ja meillä on monia erittäin valitettavia ominaisuuksia ja tapoja. Esimerkkinä itsekkyys, itsekeskeisyys ja vallanhimo, jotka saavat alkunsa ja voimaa hyväksikäytöstä, kiusaamisesta ja tuhoamisesta elämän tasapainon vaalimisen ja kunnioittamisen sijaan.

On tärkeää nostaa ihmiskunnan tietoisuuden tasoa, jotta oppisimme joku päivä elämään elämää ei oman navan, vaan syvän ymmärryksen ja kunnioituksen kautta. Mielestämme ihminen tai mikä tahansa olento, joka kunnioittaa luontoa, ei todellakaan pyri systemaattisesti sitä vahingoittamaan tai ylikuormittamaan. Sellainen välittävä henkilö yrittäisi ensisijaisesti ymmärtää omien tekojensa vaikutuksia lyhyellä ja pitkällä jänteellä sen sijaan, että ajattelisi esimerkiksi henkilökohtaista ​​rikastumista, valtaa ja muita hyötyjä joita voisi itselleen saavuttaa.

Tämä ei tarkoita, että meidän pitäisi laiminlyödä kehitystä tai ettemme pystyisi hyödyntämään luonnon meille tarjoamia resursseja. On selvää, että meidän tulisi kehittyä: se on osa evoluutiota ja maailmankaikkeutta, se on elämän ja maapallon välinen sopimus. On kuitenkin muistettava, ettei tähän sopimukseen kuulu resurssien holtiton käyttö. Siinä mielessä on oikein, että ihmiskuntaa rangaistaan jatkuvasta välinpitämättömyydestä.

Emme pidä siitä miten ihmiskunta ylpeilee sillä, mitä se kutsuu suuriksi saavutuksiksi: etenkin mitä tulee teknisiin luontoa ylikuormittaviin ei-välttämättömiin hankkeisiin. Hankkeisiin, jotka ennemmin edustavat laiskuutta, elitismiä, ahneutta ja niin edelleen. Ajattelepa:

 • Suurten kaupunkien pilvenpiirtäjiä ja niiden käyttämätöntä tilaa
 • Suuria kirkkoja, rakennuksia tai teollisuusalueita, jotka on hylätty tai ovat suurimman osan ajasta tyhjiä
 • Lentokoneita, laivoja jne., jotka seisovat käyttämättöminä tai ovat vain vähäisessä käytössä
 • Kaikkea sitä saastetta, ei-kierrätettävää materiaalia, mitä luontoon ja mereen dumpataan, jotta oma elämä olisi helpompaa
 • Autoja, joita ajaa yksi henkilö ilman matkustajia
 • Vähittäiskauppoja, jotka ovat täynnä tavaraa, joita ei tulla koskaan myymään tai käyttämään
 • Vuoria hävikkiruokaa, jota tuotamme ja jota emme koskaan kuluta.

Onko tämä todella kunnioittavaa käytöstä vai onko se kestämätöntä itsekkyyttä ja megalomaniaa? Jopa sokea kana voisi antaa vastauksen tähän kysymykseen. Mielestämme luonto on ollut meille antelias ja ystävällinen, se on seurannut vierestä, kun ihmiset käsittämättömällä tavalla hyväksikäyttävät melkein kaiken minkä käsiinsä saavat ja tappavat vielä tosiaan matkalla sen vuoksi.

Gaia, siis planeetta maa on ollut kärsivällinen ja anteeksiantava

Luonto on anteeksiantanut absoluuttisen ja inhottavan tietämättömyytemme ja sallinut meidät jatkaa tällä tiellä. Emme kuitenkaan usko, että tämä armo on loputon ja kestää ikuisesti. Jopa Gaian (maan) anteliain ja sydämellisin henkilö ryhtyisi lopulta vastatoimiin, jos joku vain jatkuvasti hyväksikäyttäisi häntä koskaan oppimatta mitään; tämä kuvastaa hyvin nyky- ja tulevaisuuden tilannetta, jos emme radikaalisti muuta suuntamme kestävämmäksi.

Uskomme silti, että maailmalla on vielä aikaa muuttua ja muuttaa asioita, minkä vuoksi olisi asiallista harkita siirtymistä kohti vihreää Green Thinking -ajattelua ja -elämäntapaa: ei poliittisen agendan, yhteiskunnan tai yhtiöiden toimesta, vaan ihmisten elämäntapamuutoksen kautta. Tämä muutos ei ole mitenkään mahdoton, mutta edellyttää luopumistamme tietystä pinttyneistä tavoisa ja laiskuudesta. Kestäviä toimia ovat:

 • Kulutuksen hallinta (osta ja käytä vain aidosti tarpeellisia asioita, vaatteita, tekniikkaa, ruokaa, juomaa jne.)
 • Kierrätysasenne ja -teot (kierrätä kaikki minkä voit, ruoasta vaatteisiin ja laitteisiin sekä materiaaleihin)
 • Resurssien kestävä käyttö (kasvata, kaiva, louhi ja kerää vain aidosti käyttöön tarpeellisia resursseja planeetan kuormituksen minimoimiseksi)
 • Henkilökohtainen asenne ja toiminta (tee enemmän itse, kasvata kasveja, opi korjaamaan asioita jne., vähennä siten myös riippuvuutta erilaisista palveluista)
 • Luonnosta välittäminen (kunnioita, huolehdi ja suojaa luontoa, kaikkia sen luomuksia, kasveja ja eläimiä parhaasi mukaan)
 • Vastuun kantaminen (opi itsenäiseksi ja panosta kestävän ja omavaraisen elämäntavan luomiseen, minimoi riippuvuutta hallituksen ja yritysten tarjottavista palveluista sekä pyri eettisesti kestävään ja rehelliseen elämään)
 • Älä tue planeetan kuormitusta (älä koskaan tee mitään sellaista työtä, jolla ei ole syvempää tarkoitusta ja arvoa, ja joka kuormittaa planeettaa).

Green Thinking -käsite, -filosofia ja -elämäntapa

Olemme kehittäneet omaa Green Thinking -käsitettämme, -filosofiaamme ja -elämäntapaamme vähitellen. Se on vienyt aikaa ja niin pitääkin, koska se pitää ansaita. Olemme harjoittaneet filosofiaamme yli kymmenen vuotta ja askel askeleelta siirtyneet kohti sitä elämäntyyliä, joka kunnioittaa luontoa ja universumia. Kohti sitä, missä meillä itsellämme on hyvä olla ja voimme olla onnellisia. Yllättävää on se, ettemme ainoastaan ymmärrä vihreän ajattelun ja toiminnan tärkeyttä ja roolia maailmassa, vaan itse suhteemme ja uteliaisuutemme luontoa kohtaan on selvästi syventynyt ja syventyy joka päivä. Se on myös antanut meille paljon enemmän merkityksellisyyttä elämään kuin mitä edeltävät uravalintamme olisivat koskaan voineet antaa. Miksi? Koska tämä Green Thinking -elämäntapa on osa meitä ja seuraa meitä koko elämämme läpi. Tämä ymmärrettävästi antaa paljon enemmän syvyyttä ja tarkoitusta elämällemme.

Kyllä, tiedämme, että olet huolissasi työpaikasta ja tuloista, mutta luota siihen, että kun aloitat oman matkasi ajoissa, melko pian tämä rahan huolenaihe ratkaisee itse itsensä. Raha on menettämässä voimaansa ja valtansa meistä ja maailmasta. Emme tarvitse rahaa elämiseen tai maailman pyörittämiseen, tarvitsemme siihen ihmisiä, jotka ovat edistyksellisiä eivätkä laiskoja. Raha on tosiasiassa yksi tärkeimmistä syistä, miksi korruptiota on todella laajasti ja esimerkiksi elämänlaatu (Quality Of Life - QOL) ei ole parantunut.

Lopuksi haluamme vielä todeta, ettemme usko kollektiiviseen standardointiin, kun on kyseessä henkilökohtainen kehitys ja tietämys: ihmiset ovat erilaisia ja eri tasoilla ja sitä pitää osata kunnioittaa. Tärkeää on, että jokainen aloittaisi henkilökohtaisen Green Thinking -matkansa ja ottaisi askelia kohti kestävää ja omavaraista elämää. Älkäämme tehkö samoja virheitä ja kopioiko niitä inhottavia kollektiivisia rangaistusmalleja ja -muotoja, joita hallitukset ja eliitti käyttävät. Koska emme varmasti tarvitse enempää pelkoa ja pelkotiloja, osoittakaamme myötätuntoa ja mieluummin auttakaamme niitä ihmisiä, jotka eivät ehkä ole yhtä edistyksellisiä kuin me. Älkäämme tuomitko heitä, koska se ei ole rakentavaa.

Ajatus kestävämmästä elämästä ei vain ole ajatus. Se on mahdollisuus yhdistää ihmisiä ja luoda uusi kulta-aika Gaialle ja ihmiskunnalle. Eikö olisi hienoa kerrankin jättää merkityksellinen jalanjälki, jota esimerkiksi uuden maailman avaruuspioneerit Marsissa ja muilla planeetoilla voisivat käyttää rakennusalustana elämälle? Elämälle, jossa pyrittäisiin ylläpitämään kestävä omavarainen toiminta alusta alkaen? Elämme aikaa, jossa meillä on mahdollisuus jättää unohtumaton perintö, tai vaihtoehtoisesti meidät tullaan muistamaan niinä tietämättöminä tuholaisina, joita tänään olemme. Me olemme jo valinneet suunnan, minkä suunnan sinä valitset?