Käytännön taito │ Nostetaan tekeminen aitoon arvoonsa

Be The Change │ Taito
Tärkein osa tekemisessä on tekeminen. Teoria ei ole juuri minkään arvoista ilman käytäntöä ja siksi on tärkeää, että opimme arvostamaan sitä.

Miksi käytännön taitoa ei arvosteta

Onko lääkäri tärkeämpi kuin hoitaja, onko valmentaja tärkeämpi kuin pelaaja, onko tärkeys edes tärkeää vai se, että saavutetaan haluttu tulos. Toteutus on todella tärkeää koska ydin-teorian jälkeen se on ainoa luotettava asia, joka tuo meille perspektiiviä ja syvyyttä asioihin. Ydin-teorialla viitataan siihen, että asioilla on lähtökohtainen tila, jota voi kuvata teoriana, se ei kuitenkaan välttämättä ole ihmisen luoma vaan perustuu enemmän luonnonvoimiin ja niiden yhteispeliin.

Ihmisellä on mielensä ja holistisen värähtelytason takia mahdollisuus ja selkeää näyttöä ydin-teorioiden edistämisestä, mutta mitään emme aidosti saavuttaisi ilman käytännön taitoa koska kaikki mihin luotamme perustuu siihen, että se voidaan toteuttaa ja siten todentaa, jos ei toimivaksi niin ainakin testimielessä. Huoli onkin siinä, että ihmisellä on ollut aivan liian paljon aikaa akateemiselle teoria puolelle sillä seuraamuksella, että teoriaa arvostetaan ja ylistetään nykypäivänä paljon käytännöntaitoon nähden. Tämä on todella valitettavaa koska se vaikuttaa siihen mitä ja miten palkitsemme erilaisia töitä.

Kysymys kuuluu siis, miksi joku arvostaisi professoria joka tutkii herneiden fysiologiaa korkeammalla kuin sitä ihmistä, joka herneet itää, kerää, käsittelee ja jakelee. Niin, totuus on se, että näistä kahdesta työstä arvokkaampi on fyysinen työ koska se on konkreettista. Vaikka teoriassa teoreettinen työ voisi johtaa vaikka minkälaisiin mullistuksiin se on siihen asti hypoteettista vähäisellä hyödyllä. Tämä ei tarkoita, etteikö herneitä tutkivia professoreita tulisi olla ja etteivätkö he olisi tärkeitä, mutta se miksi heitä arvostetaan korkeammalle palkan, statuksen ja kunnioituksen suhteen ei ole millään tasolla loogista. Maailman ongelma onkin se, että koulutusrakenteiden sisällä oppineita arvostetaan työläisten yli mikä jakaa ihmisiä ja maailmaa kahtia ja johtaa yhä syvenevään eriarvoisuuteen, ja sitä kautta myös yhteiskunnalliseen epävakauteen.

Mitä on käytännön taitoa?

Meidän ymmärrys ja määritelmä käytännön taidosta on se, että kaikki minkä saamme liikkeelle fyysisellä ja käsityön voimalla tai omalla energialla ja luovuudella on käytännön taitoa. Käytännön taidoksi emme laske teorioita ja esimerkiksi filosofiaa. Jokaisesta käytännön teosta kertyy myös perspektiiviä ja käytännön osaamista. Luonnollisesti on tietenkin hyväksyttävä, että meissä kaikissa piilee pieni professori koska, jokainen käytännön teko avaa myös mahdollisuudet laajempaan näkemykseen asioista ja kokonaisuuksista. Ihminen on kuitenkin sen verran monimutkainen olento, että se pystyy myös estämään perspektiivin laajenemisen omien ideologien ja kuplien kautta. Avarakatseisuus ei tästä samaisesta syystä myöskään ole mikään itsestäänselvyys, ihminen luo juuri ja se estää hänen avoimuutta.

Koska käytännön taito on sekä teoriaa, että tekemistä se jakaakin paljon mielipiteitä. Tämä on myös yksi tärkeä syy siihen miksi akateemikot pelkäävät käytännön tekemistä. Yleisellä tasolla taustalta löytyy yli-varovaisuutta ja heikko itsetunto. Tämä yli-varovaisuus ja heikko itsetunto taas johtavat siihen, että asiat seisovat paikallaan eivätkä oikein etene. Tämä ilmilö koskee yhtä lailla paperinpyörittäjiä siis byrokraatteja, johtajia ja esimerkiksi poliitikkoja. Ihminen joka ei ole valmist muuttamaan tai kohtaamaan muutosta laajalla tasolla on liian ylpeä itsestään ja leijailee sellaisella satu-pilvellä mistä on todella pitkä matka takaisin maanpinnalle.

Oletetaan, että tämä viesti ymmärretään ja käsitetään oikein ja otetaan rakentavasti vastaan niin siitä voi löytää ajatuksia oman elämän tasapainottamiseen. On totta, että me tarvitsemme nyt enemmän käytännön ihmisiä, mutta erityisesti niitä, jotka ovat myös valmiita edistämään teoriaa käytännön kautta. On jo paljon todisteita siitä, että itseoppineet, jotka ovat oma-aloitteisesti etsineet tietoa tukemaan heidän käytännön tekemistä ovat paljon tehokkaampia työelämässä kuin järjestelmän ja opistojen kautta koulutetut. Ongelma on tietenkin se, että itseoppineita ei rekrytoinnissa ja yritys- tai valtion johdossa arvosteta koska heillä ei ole virallisia meriittejä.

Meriitit kuuluvat menneisyyteen

On uskomatonta miten meriittien kautta on saatu ihmiset todella tehokkaasti ojennettua itsenäisesti ajattelevista ja tuottoisista olennoista suhteellisen pinnallisiksi pelolla höystetyiksi seuraajiksi, jotka uskovat olevansa korvaamattomia ja edistyksellisiä. Meriitit kuuluvat mielestämme menneisyyteen siksi, että ne edustavat sellaista aikaa, jolloin käytetään porkkanoita motivoimaan pelolla johdettuja ihmisiä. Meriitit voi yhdistää itsetuntoon, mitä heikompi itsetunto sitä riippuvaisempi ihminen on näistä hekellisistä valon pilkahduksista ja nauttii valkokeilasta se hekten kun se kestää.

Tasapainoiset ihmiset, jotka eivät kilpaile maineesta, kunniasta, vallasta tai rahasta eivät yleensä tarvitse tai haikaile meriittien perään, mutta miksi? Koska he tekevät asioita intohimolla ja oppivat omasta tahdosta, heillä ei ole pomoja vaikka tekisivät jollekin töitä, heitä ei käskytetä vaan heidän kanssaan voi vain tehdä yhteistyötä. Tämä on myös arvokkaampi elämää ja elämäntapa koska näillä ihmisillä ei ole otsassa itsekeskeisen pyrkyrin leimaa. He ovat tavallaan pelottomia ja siksi heistä voi nähdä ihmisen alkukantaisuuden, siis uteliaan selviytyjän piirteet.

Pinnallisuus on edistyksellisyyden jarru

Jos valitsemme pinnallisen tien ja yhteiskunnan siitä sammuu lopulta liekki kokonaan ja teorian ongelma on juuri se, teoria on kylmää ja karua koska se on vain asioiden luuranko. Käytännön tekeminen on se mikä antaa teorialle sykkivän sydämen ja siksi aikaansaavat oman käden kautta tekevät ihmiset ovat myös edistyksellisen yhteiskunnan liekki ja sielu, ei valtio, johtajat, tutkijat, poliitikot tai muut omaa arvoaan korostavat hukassa olevat ihmiset.

Vaikuttaja │ Niklas Christides

Kirjoituksia

Kompetenssit

Niiden merkitys ja vaikutus yhteiskuntaan on ensiarvoisen tärkeää kehityksen, oikeudenmukaisuuden, tasa-arvon ja kasvun kannalta.

Ajatus ja tunnekeho

Yksi tärkeimmistä ja olellisimmista tietoisuuden mahdollistajista on meidän mielen, ajatuksen, kehon ja tunteiden yhteys ja tasapaino.

Elämänpolku

Onko meidän elämänpolku meidän oma? Entä meidän kohtalo? Tietoisuus on avainasemassa, jos tähän kysymykseen tahdomme vastauksia.

Tutustu myös muihin BeTheChange -kirjoituksiin.

Suosittelemme

Edunvalvonta Tukipalvelu

Pidetään omat asiat kontrollissa ja vähennetään sitä kautta stressiä. Ei kannata jäädä yksin elämää kuormittavien asioiden ja haasteiden kanssa. Palvelumme autta sinua hoitamaan ja ratkaisemaan talous, laki, perintö, ihmisuhde ja muita ongelmia ja haasteita kokonaisvaltaisesti. Varaa 30min esittely puhelu ja tutustu palveluun.

39,00 €

Omavarainen Elämä Tuki 60min

Matka kohti riippumatonta omavaraista elämää askel askeleelta. Omavaraisuuteen pyrkiminen kuuluu kestävään elämäntapaan. Kun luottaa liikaa siihen mitä ympäristö tarjoaa harvoin edes huomaa, että on sortunut lainaamaan itseään ympäristölle mikä ei ole elämän tarkoitus. Omavaraisuus tukipalvelu on luotu sinulle, joka pyrit kehittämään omaa elämää omavaraisempaan suuntaan. Tuemme ja autamme sinua näkemään ja konkreettisesti ottamaan askelia, jotka edistävät rakentavaa omavaraisuuteen siirtymistä.

39,00 €

Tsire Afrikka 60g

Länsi-Afrikan keittiön syvän maun omaava mausteseos, jotta voisi kuvailla Nigerian helmeksi. Tsire on erinomainen lihan tai esimerkiksi härkäpapujen kanssa ja sitä käytetään BBQ mausteen omaisesti. Testaa myös kastikkeisiin ja keittoihin.

8,90 €

UNIQU Oma Voima Valmennus 90min

Omaan voimaan siirtyminen kuuluu elämään, sitä voisi jopa kutsua elämän suolaksi. Olemme kaikki syntyneet tänne maapallolle kokemaan ja elämään elämää, ja tärkeä kysymys onkin siksi, että kuljemmeko suuntaan, joka palvelee meitä ja meidän tehtävää. Oma voima valmennuksessa pyritään tukemaan asiakasta rakentavan dialogin kautta kohtaamaan ja haastamaan itseään turvallisessa ja avoimessa ympäristössä.

69,00 €

UNIQU Healing Päivä

Varaa paikka yhteisölliseen UNIQU healing päivään, jossa teemana on tasapainottaa energiaa ja korjata itseä kollektiivisessa lämpimässä, terapeuttisessa ja turvallisessa ympäristössä. Päivän ohjelma on vapaamuotoinen ja siihen kuuluu yhteinen ruokailu, sauna ja muu matalan kynnyksen aktiviteetti. Healing päivä tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden tutustua samanhenkisiin ihmisiin ja löytää itselleen vertaistukea oman kasvun tiellä. Paikalla on aina minimi kaksi UNIQU valmentajaa, joiden kanssa voi käydä omaa prosessia läpi. Tapahtumaan pitää varata paikka minimi 1 viikko ennen itse Healing Päivää, jotta ruoka ja muut valmistelut ehditään toteuttaa.

79,00 €

UNIQU Lectures Päivä

Varaa paikka etänä järjestettävään UNIQU luento päivään. Opi ja oivalla uusia asioita itsestäsi ja hekisestä ulottuuvuudesta kotisohvalta käsin. Päivän ohjelma ja teemat julkaistaan aina etukäteen, mutta jätämme aina tilaa parille yllätysnumerolle. Valmennukseen pitää varata paikka viimeistään 3 päivää ennen luentopäivän alkua.

29,00 €

UNIQU Coaching Päivä

Varaa paikka UNIQU valmennukseen ja käynnistä tai boostaa omaa henkistä ulottuvuutta. Päivän ohjelma mukaututetaan aina ryhmään, eli huomioimme ryhmän dynamiikan ja henkilökohtaiset tarpeet, jotta osallisujat saavat mahdollisimman paljon irti päivästä. Valmennukseen pitää aina varata paikka minimi 3 viikkoa ennen Coaching Päivää, jotta tarvittavat ennakkotehtävät ehditään suorittaa.

179,00 €

Omavarainen Elämä Ohjelma

Etänä pidettävä 3 x 60min henkilökohtainen ohjelma, jossa käydään läpi 1) Mitä on omavaraisuus ja miksi siihen pyrkisin 2) Luodaan oma hyvinvointi ja elämänlaatu suunnitelma 3) Määritellään seuraavat omavaraisuus ja elämän ilo askeleet Ohjelma on tarkoitettu niille, jotka haluavat syventyä aiheeseen ja luoda konkreettista positiivista muutosta omaan elämään. Kurssilla saa kysyä asioita ja pyrkimyksenä on luoda uskoa ja luottamusta siihen, että omavaraisuus ja ilon kautta elettävä elämä todella on konkreettinen mahdollisuus.

99,00 €

MyStyle -mauste

Tilaa itsellesi tai yritykselle näköisesi OFK mauste meidän artesaani ohjauksen avulla ja inspiroimana. Kerro meille mistä pidät (maku tai ainesosat) ja mitä ominaisuuksia haet (esim terveys) ja luomme sen pohjalta reseptin > info@mydvg.eu   Voit myös hyödyntää meidän sisällöntuotanto palvelua luomaan näköisesi pakkaus (logo, kuvaus, värit...), jonka näköisenä tuote toimitetaan. Parempaa lahjaideaa on vaikea löytää, luo vaikka tuote kaverin nimellä, päätös on sinun.

Alkaen 33,90 €

Kotiruoka Catering Luomu

OFK keittiön artesaani hengessä toimitettu luomu catering kokonaisuus. Sopii erinomaisesti pieniin ja suurempiin tapahtumiin tai esimerkiksi juhliin. Sisältää per henkilö, lämpimän aterian, lisukkeen, jälkiruoan ja 500ml fusion-teetä . Käytämme valmistuksessa parhaimman laadun luomu ainesosia valikoimastamme . Toimitus vain PK-seudulle.

Alkaen 67,50 €

Kotiruoka Ateria Kahdelle Luomu

OFK keittiön artesaani hengessä tuotettu luomu ateria johon kuuluu 2x pääruoka, 2x lisuke (salaatti tai leipä), 2x jälkiruoka, 1x 750ml fusion-teetä. Toimitus myös kotiin PK-seudulla. Käytämme ruokaan parhaita luomu aineosia valikoimastamme.

29,90 €

Pasta Scialatielli 500 g

Korkeimman laadun perinteisesti käsintehtyä ja luonnollisesti tuotettua kuiturikasta Scialatielli durumvehnä pastaa Italiasta, Basilicatan alueelta.  Todellista gourmet herkkua. Suositellaan erityisesti vihannes- ja lihapohjaisiin ruokiin.

5,90 €

Pasta Raschiatelli Paprikalla 500 g

Uniikki ja erittäin laadukas perinteisesti käsintehty luonnollinen kuiturikas Raschiatelli durumvehnä pasta Italiasta, Basilicatan alueelta.  Sopii erityisen hyvin tomaatti, liha, riista ja siipikarja ruokiin, kannattaa testata ja viedä oma kotiruoka uusiin ulottuvuuksiin.

5,90 €

Pasta Strozzapreti 500 g

Laadukasta perinteisesti käsintehtyä ja luonnollisesti tuotettua kuiturikasta Strozzapreti durumvehnä pastaa Italiasta, Basilicatan alueelta.  Todellista gourmet herkkua. Sopii neitsytoliiviöljy pohjaisille viherkastikkeille kuten pinaatti ja nokkonen. Tarjoillaan yleisesti myös vihannesten, lihan, siipikarjan, kalan tai merenelävien kanssa.

5,90 €

Valkosipuli-aiolijauhe 60g

Valkosipuli oli jo entisaikaan tunnettu siitä, että vahvistaa kehoa ja Roomalaisille sotilaille annettiin samaisesta syystä valkosipulia ennen taistelua. Meidän valkosipulijauhe onkin erittäin voimakas ja riittoisa, pienikin määrä tuo makua ja syvyyttä ruokaan, ja se juuri onkin valkosipulin salaisuus, laadun erottaa maussa ja teveysvaikutuksissa.  Suosittelemme valkosipulia tärkeäksi osaksi jokaista kokonaisvaltaista ruokavaliota. Tiesitkö, että valkosipuli voi jopa pitää punkit loitolla.

7,90 €

Zaatar Mauste 60g

Lähi-idästä peräisin olevalla zaatar mausteella on takanaan kiehtova vuosisatoja vanha historia ja perinne. Zaatar mausteseos on itsessään erittäin tasapainoinen ja maukas, mutta mikä tekee siitä niin suositun on se, että sitä on vuosisatojen ajan käytetty myös edistämään hyvinvointia ja terveyttä. Tämä on ymmärrettävä koska mausteseos on erittäin oregano ja timjami painotteinen. Zaatar on erinomainen monipuolinen mauste ruokaan mutta sen parhaat puolet tulevat mielestämme esiin leivonnassa. Tähän makumaailmaan ei väsy kun sen kerran kohtaa.

8,90 €

Texas BBQ 60g

Texas BBQ on maailman tunnetuimpia maustesekoituksia ja me olemme luoneet omamme syvien makujen ja sopivan tulisuuden yhdistelmänä. Texas BBQ mausteen avulla voi luoda omia perinteisiä kastikkeita tai tietenkin käyttää sitä ihan lihan, kanan ja vihannesten marinointiin. Testaa myös Texas BBQ perunalastuja, lisää vain laadukasta oliiviöljyä ja voila. Grilli on Texas BBQ kastikkeen ystävä, koska savun ja liekkien yhdistelmä tuo ainesosista parhaat puolet esille.

8,90 €

Korianterinsiemen 60g

Erinomainen kulinaarinen gourmet ainesosa, joka on ollut keskeisessä osassa monen vanhan kulttuurin keittiötä. Muinaishistoriassa korianterinsiemenet on myös liitetty onnellisuuteen, ehkä siitä syystä, että niiden tiedetään puhdistavan kehoa kuona aineista ja raskasmetalleista. Toisin sanoen korianteri antaa siivet.

6,90 €

Palsternakkajauhe 60g

Palsternakka on erinomainen porkkanan sukulaisjuures, jonka maku ei ole aivan yhtä makea kuin porkkanan. Sopii erinomaisesti kasviliemeen ja esimerkiksi riisin kera. Palsternakassa on myös runsaskuituinen ja sitä kautta hyvä vatsalle sekä ihan yleishyödyllinen lisä ruokavalioon kokonaisvaltaisen terveyden kannalta.

7,50 €

    Pehmeä taito valmennus 60min

    Pehmeä taito on nykyään yksi tärkeimmistä kompetenssi- ja sopivuusmittareista yritysmaailmassa. Me autamme ymmärtämään paremmin ja kehittämään omaa pehmeää taitoa suuntaan, joka tukee omaa urakehitystä sekä tarpeen tulleen optimoi profiilisi vastaamaan tietyn alan tarpeita ja odotuksia. Pehmeän taidon kehityksessä suostittelemme lisäksi HICCS-ORBIT ohjelmaan tutustumista, jolloin saat myös käyttöösi 6-20 Revolution pehmeän taidon kartoitustyökalun.

    39,00 €