Be The Change

Luonto │ Natur

Kunnioita luontoa ja sen voimaa. Tämä on perusasia, joka monelta nykyihmiseltä on täysin unohtunut. Ihminen ei ole jumala. Ihminen ei tule koskaan olemaan luontoa suurempi, vaikka sitä kuinka haluaisi. Looginen asia on toimia tavalla, joka ei väärinkäytä tai kuluta luontoa tarpeettomalla tavalla. Yhteiskunnallista kehitystä tutkivalle on ilmiselvää, että reilusti yli puolet kaikesta mitä tuotamme, teemme ja kehitämme, on tarpeetonta. Tämä koskee ruokaa, asumista, liikkumista, töitä, yrittämistä, hyvin monia elämänalueita. Tässä juuri piilee syy siihen, miksi luomamme maailma nyt on viimein polvillaan vuonna 2020. Tässä osiossa puhumme luonnosta ja erilaisista asioista, joilla voisi olla lyhyellä ja pitkällä tähtäimellä merkitystä luonnon hyvinvoinnille ja sen monimuotoisuuden varjelulle.

Tiedustelut │ Yhteistyö > +358 40 7263 558 > info@mydvg.eu


Blogi Kirjoitukset