Be The Change

Yrittäminen │ Företagsamhet

Yrittämisen oli tarkoitus olla se fiksu ratkaisu, jonka kautta mobilisoidaan maailma ja taataan tuottavuus ja jatkuva kehitys. Ikävä kyllä luomamme yrittämisen malli on epäonnistunut tuomaan tasapainoa maailmaan. Malli on tavoitteensa sijaan itsekkyyden, korruption, hyväksikäytön, vallan ja epäeettisen käytännön pesäke. Maailmassa on vain vähän hyviä yrittäjiä ja yrityksiä, eikä näillä ole juurikaan valtaa. Yritysmaailmaa johtaa musta pahan voima ja sen pahuutta ruokkii epäonnistunut valtiomalli. Pahan voima ja epäonnistunut valtiomalli ovat vastuussa siitä maailman päätymisestä polvilleen vuoden 2020 Corona-kriisin kautta. Tässä osiossa käsitellään yritysmaailmaan kohdistuvia ongelmia ja ehdotetaan tapoja yrittäjyyden osalta kestävämmälle ja luontoa kunnioittavalle tielle siirtymiselle.

Tiedustelut │ Yhteistyö > +358 40 7263 558 > info@mydvg.eu


Blogi Kirjoitukset