MyLife | EcoOmavaraisuus

Globaali kestävä kollektiivinen kehitys

Suuntaamme katseet kohti parempaa huomista

DVG EcoKylät yhteisökonsepti on koko DolceVitaGlobal -toiminnan ja vision keskeisimpiä osia. Tämä kokonaisuus, jonka Niklas Christides ja Rocco Parisi visioivat jo vuonna 2014, yhdistää kaikki DVG-toiminnan ja -maailman eri palaset yhteen. Kylä on oivallinen ympäristö, koska se luo puitteet yhteisölliselle, orgaaniselle, kestävälle ja omavaraiselle elämäntavalle. Olemme aina uskoneet kollektiiviseen voimaan erityisesti ihmisten kesken, jotka ovat sillä tietoisuuden tasolla, että eivät elä ainoastaan oman agendan kautta vaan pikemminkin yhteisöllisyyden ja sydämen kautta, jolloin kehon ja mielen virtaus on positiivinen asia.


Painotamme kylissä kestävän kehityksen ja innovaation tärkeyttä, jotta yhteisö voisi toimia luonnollisena evoluution jatkeena. Luonnomukainen kokonaisvaltainen terveyden ylläpitäminen on meille ja yhteisölle sydämen asia.

Kun ihmisillä on terve keho, mieli ja sydän tarkoittaa se sitä, että hän pystyy osallistumaan aktiivisesti kylän toimintaan sekä on taipuvainen olemaan rakentava, joustava ja sydämellinen yhteisöä ja elämää kohtaan.

Moni saattaa ajatella, että toimivan kylän ja yhteisön luominen on utopistista ajattelua ja liian haastava toteuttaa nykymaailmassa, koska rajoittavia tekijöitä on liikaa. Asia on kuitenkin toisin, hyvin suunniteltu ja toteutettu uudenlainen kyläyhteistö voi parhaimmillaan luoda puitteet paremmalle elämänlaadulle kuin mitä nyky-yhteiskunta voi tarjota.

Tärkeimpiä asioita kyläyhteisön jatkuvuuden takaamiseksi ovat yhteisön dynamiikka ja kulurakenteen hallinta. Automaatio ja selkeät prosessit auttavat minimoimaan byrokratian ja estämään korruption. Luonnonmukainen elämäntapa ja luontoyhteys kuuluu kylän arkeen ja juhlaan.


"Coming together is a beginning, staying together is progress, and working together is success." - Henry Ford

Omavaraisuus on mahdollisuus elää omien rajojen mukaan ja vapaana

DVG-MyLife tukee ihmisiä omavaraisuuden, terveyden ja hyvinvoinnin tiellä. Tämä on ollut meidän perustajäsenten Niklas Christides ja Rocco Parisi visio ja työ jo vuodesta 2014, mahdollistaa asiakkaille asteittainen siirtyminen omavaraiseen, rikkaanpaan sekä kestävämpään elämään.

Omavaraisuus on riippumattomuutta ja nykypäivänä erityisesti riippumattomuutta valtioista, pankeista, suurista yrityksistä, kaupallisesta maailmasta sekä jossain määrin ihmisistä, joiden läsnäolo elämässä ei meitä palvele.

Omavaraisuus ei ole mikään itsestäänselvyys, se vaatii paljon taitoa ja järjestelmällisyyttä, mutta kun sen mallintaa ja on valmis jakamaan oppinsa muille kuten me DVG:llä pyrimme tekemään niin tie helpottuu kollektiivisesti.


Määrätietoisesti mennään kohti saumatonta elämää, oikaisemme mutkat tieltämme, emme käytä välikäsiä ja poistamme kaiken tarpeetoman byrokratian.

Omavaraisuus on tulkinnallien asia, jokaisen tuleekin siksi luoda siitä oma määritelmänsä, mitä omavaraisuus tarkoittaa minulle ja miten sinne pääsen? Hyödynnä valmennuksemme ja kurssimme, jonka kautta saat vastaukset etsimiisi kysymyksiin.

Minustako osa DVG-HIVE -kyläyhteisöä?

Jos tuntuu, että olemme samoilla linjoilla, olethan yhteydessä

Suojaamme henkilökohtaisia tietojasi. Lähetä meille sähköpostia, jos haluat pois asiakasrekisteristä.

Eco-kylien toteutushistoria ja onnistuminen


Me tiesimme jo vuosia sitten, että yhteisöllisyys on kestävän omavaraisuuden olellinen pelimerkki. Mutta on hyvä tietää vähän eco-kylä taustoista ja mitä muut ihmiset ovat tehneet ja tekevät omavaraisuuden suhteen. Tässä olemme kooneet yhteen asioita, jotka mielestämme on tärkeä ratkaista ennen kylän perustamista.

H = Huomio, R = Ratkaisu


H1) Ensimmäinen huomio on se, että omavaraisuus on laajalti ihmisen agendalla, mutta syy miksi siihen ei kokonaisvaltaisesti lähdetä on todennäköisesti se, että se on raskasta pienissä yhteisöissä ja elämänlaatu kärsii, jos joutuu antamaan lähes koko päivän itsestään ylläpitoon ja ruoan hankintaan sekä valmistukseen. 

R1) Meillä tämä on ratkaistu niin, että jokainen toiminnan osa-alue on mallinnettu ja jos tarpeen testattu, jotta kun kylään siirrytään jo toimivat käytännön voidaan siellä valjastaa käyttöön.


H2) Lähes kaikki eco-kylä mallit pohjautuvat siihen, että niihin muutetaan asumisratkaisujen takia, eli halutaan joko elämänmuutosta tai muuten vain karsia omaa kulurakennetta. Tämä on ongelma koska silloin ydintoimintaa lähdetään vasta kehittämään kylään siirtymisen myötä. Kun asioissa ei ole rakennetta taustalla käy lähes aina niin, että päädytään äkkipikaisiin reaktiivisiin ratkaisuihin, jotka eivät toimi pitkäjänteisesti. Tuloksena on raskas oravanpyörä pyöritettäväksi, jossa päädytään aina korjaaman jo olemassa olevaa ongelmaa, joka ei poistu. 

R2) Kehityksen tulisi mielestämme aina olla orgaanista ja hyvin suunniteltua, kaikkea ei tarvitse tietää, mutta kyllä asiat pitää olla selviä ainakin ajatuksen tasolla. Tämä on syy miksi olemme noin kuusi vuotta tehneet työtä tämän asian ympärillä, jotta pystyimme varmistamaan, että ymmärrämme lähes täysin mitä tämä toiminta yhteisöltä vaatii.


H3) Tuntuu, että idealisimi ja johtohahmot ovat kyläyhteisöissä vahva piirre, jonka tarkoitus on ikääkuin toimia liimana. Nykyään myös innovaatiot ja projektit sitovat ihmisiä yhteen. Ongelma näissä on tietenkin se, että yhteisöllisyys kärsii kun realismi korvataan idealismilla, joka ajan myötä sirpaloittaa toimintaa ja luo vastakkainasettelua, jopa kilpailua johtotehtävistä.

R3) Me olemme ratkaiseet asian niin, että hallinto ja byrokratia minimoidaan, siksi taustalla on apuna Niklaksen yritysmaailman opit ja varsinkin tehokkuusajattelu. Hallintoa ja byrokratiaa ei tarvita suurissa määrin kun asioilla ja toiminnalla on selkeät raamit ja prosessit. Kun ei tarvitse hallintoa ja byrokratiaa ei myöskään tarvitse paljon johtajuutta ja tässä itseohjaamisaste onkin toiminnan kestävyyden ja -terveellisyyden mittari.


H4) Valta ja vallan väärinkäyttö on aina suuri riski ja usein se, että kylien perustajat ovat myös kylien valtiaita on suuri ongelma koska valta useimmiten johtaa siihen, että halutaan lisää valtaa (myös epätietoisesti).

R4) Valtaan liittyvä ongelma ratkaistaan niin, että kylän hallinto ja toiminnan koordinointi elin (3-6 henkeä riippuen koosta) vaihtuu 18kk välein, sama ihminen ei voi olla roolissa kahta kautta peräkkäin. Tämä varmistaa sen, että yksittäisen ihmisen valta päätää asioista poistuu riittävän usein. Jokainen kylän asukas sitoutuu siihen, että jossain vaiheessa todennäköisesti joutuu ottamaan vastaan hallinnollisen tehtävän, se on oleellista kollektiiville ja sen takia ei mikään valinta. On myös tärkeää, että hallinnollisissa tehtävissä on ihmisiä eri ikäluokista ja 15v on nuorin ikä, jolloin hallinto tehtävän voi ottaa vastaan.

Kylien yleinen kompetenssitarve

Yksittäinen henkilö voi olla vastuussa monesta alueesta


Pakolliset

Keittiömestari x2

Rakennuttaja x1

Hallintovastaava x2 (kiertävä rooli, joka 18kk)

Toimintakoordinaattori (kiertävä rooli, joka 18kk)

Eläintilavastaava x1

Käsityövastaava x1

Opintovastaava x1

Panimomestari x1

Ensihoitaja x1

Toivotut

Urheiluvastaava x1

Myyntivastaava x1

Biologi ja yrttituntija x1

Henkinen valmentaja x1

Lääkäri x1

Puuseppä x1

Mekaanikko x1

Kätilö x1

Taiteilija x1

Kestävät asunto- ja rakennus ratkaisut


On tärkeää kunnioittaa sitä tosiasiaa, että ihmisille on tärkeää olla viihtyvä koti johon samaistua. Vaikka pyrkimyksemme onkin vahvasti painottaa kollektiiviin ja sosiaalisen kanssakäymisen arvoa niin emme unohda sitä, että ihmiset tarvitsevat oman kodin ja pyhätön, joka on oman itsensä näköinen. Kun siis rakennamme asutusta pyrimme ottamaan huomioon ihmisten tarpeet ja toivomukset myös viihtyvyyden kannalta. Erityisesti kalustuksen ja sisustuksen saa kukin päättää itse tai käyttää siinä kollektiivia avuksi.


Asutuksessa pyritään turvautumaan moduuliraktaisuihin ja ajan myötä myös löytämään kestäviä materiaaliratkaisuja puun ja kiven lisäksi. Nokkosella ja hampulla on esimerkiksi hyvä potentiaali koska ovat niin kuitupitoisia ja kestäviä. Yhteisö osallistuu rakennusprojekteihin, joita koordinoi rakennusmestari. Tämän kautta saadaan asumiskulut leikattu ja realistiselle tasolle. Asunnon omistamiseen tarjoamme myös vuokra ja osa-omistus vaihteoehtoja, jotta kylään siirtyminen on kaikille mahdollista, jotka aidosti sitä tahtovat. Pitkäjänteinen idea on, että kaikki kylän asunnot olisivat osa-omistettuja. Osa-omistus siksi, että kylän täytyy säilyttää oikeus ja omistus maahan ja asuntoon, jotta sen hintataso pysyy alhaisena eikä siihen tule inflaatiota. Tätä ja kaikkia muitakin talous asioita hiotaan vielä tarkemmin prototyypin aikana, jotta saadaan tehokas yhteisölle toimiva malli sovittua.


Päärakennus on kylän sydän ja täältä löytyvät tärkeät yhteiset tilat kuten ruokasali, terassi, catering-keittiö, olohuone, baari-kahvila sekä kyläkauppa. Erillinen keittiö myös luodaan omaan


Tontilta löytyy lisäksi muita yleisiä tiloja kuten verstas, huoltamo, käsityöpaja, eläintila, kasvihuoneet, ulkokeittiö ja grillikatos, pelikenttä, sauna sekä mahdollisuuksien mukaan uima-allas.


Pyrimme rakentamaan kylät veden äärelle koska puhdas vesi on olellinen osa omavaraista ajattelua. Myös puhtaan lähdeveden saanti on tärkeä oletusarvo.


Omatuotanto on elintärkeä elinkeino ja jokainen kylä sitoutuu erityisesti kasvattamaan niitä yrttejä, mausteita, vihanneksia, hedelmiä, jotka parhaiten siinä ympäristössä kasvavat ja viihtyvät.


Eri kylät vaihtavat resursseja keskenään ja sen kautta vähennetään luonnollisesti riippuvuutta rahaan ja tuetaan kollektiivisen toiminnan painoarvoa myös ihmisten silmissä.

Omatuotanto ja keittiö

Luomu omatuotanto, -poiminta ja -hankinta osa-alueetKylällä on oman keittiön lisäksi oma panimo ja mehustamo. Visio on, että catering-keittiötä pyöritetään kylän omien artesaanikeittiömestareiden johdolla. Keittiö tuottaa kolme lämmintä ateriaa päivässä korkealaatuisilla luomuainesosilla.

Ambitio on meillä ymmärrettävästi OrganicFusionKitchen konseptin avulla tuottaa ja opettaa yhteisöä valmistamaan korkeimman tason luomuruokaa kaikissa kylissä, mikä jo itsessään on todella uniikki saavutus ja jonka pystymme mahdollistamaan ja toteuttamaan.

Baari tarjoaa kylmiä ja kuumia juomia sekä keittiön tuottaman snacks valikoiman, aukioloaikojen ulkopuolella on 24h itsepalvelu.

Laadukas luomu ruoka ja juoma ovat asia, joka on vahvemmin kuin tiedämmekään kytköksissä meidän terveyteen ja hyvinvointiin, siitä ei siis säästellä.


Niille, jotka välillä haluavat itse tehdä ruokansa niin luomme lisäksi erilliset keittiö sekä ulkokeittiö tilat, joita voi vapaasti käyttää. Kun asunnoissa ei tarvita olla keittiötä niin säästyy valtavasti neliöitä miksi juuri pidämme ruokailun keskittämistä olellisena asiana toiminna tehokkuuden ja kulurakenteen kannalta.


Jotta saa vähän kiinni hinnasta olemme asettaneet määränpääksi sen, että yhteisölle 3 ateriaa päivässä maksaisi noin 10 euroa ja juomat alkoholiton (mehut, tee, kahvi) 1,50 euroa per litra sekä alkoholliset 3,50-8,50 euroa per litra riippuen siitä onko kyseessä olut, viini vai muu. Nämä hinnat perustuvat siihen mitä olemme itse havainnoineet kestäväksi testeissä, sekä ruoka, että juoma tuotanto on siis hyvin pitkälle mallinnettu. Alkoholin ja päihtein väärinkäyttö on yhteiskunnassa ongelma ja siihen pitää tarttua kollektiivisesti jos ja kun päihteiden väärinkäyttö huomataan koska se vaikuttaa negatiivisesti koko yhteisöön ja sen toimintaan.

Siivous, hygienia, huolto, pesula ja järjestys


Jotta kyläyhteisö voi toimia hyvin on todella olellista, että se huolehtii hygieniasta ja siisteydestä kollektiivisesti, siivoamiseen on siis sitouduttava ja osallistuttava. Yhteisten tilojen siivous hoidetaan vuoroissa ja samaan yhteyteen kuuluu myös huoltotarpeiden kartoittaminen, jotta reagoitaisiin tehokkaasti mahdollisiin rakenteellisiin ongelmiin.


Pesula on myös tärkeä keskitetty tila, joka edistää kylän tehokkuutta. Pesula toimii vuoro periaatteella ja huolehtii kyläyhteisön pesutarpeista. Vuorojen ulkopuolella pesulaa voi tietenkin käyttää vapaasti.


Järjestys on asia, jota ylläpidetään kollektiivisten sääntöjen kautta, ilman sääntöjä elämä muuttuu helposti ongelmalliseksi, joten sitä ei voi sivuttaa tai sen tärkeyttä väheksyä. Yhteisöllä on eettiset- ja järjestys-säännöt, jonka avulla voidaan ylläpitää tasapaino ja varmistaa, että kyläyhteisöt puhaltavat yhteen hiileen.

Eettiset säännöt

Varjellaan ja huolehditaan toisistamme

Tehdään oma osamme parhaan mukaan

Ollaan avoimia, rehellisiä ja kunnioitamme toisiamme

Vältämme itsekeskeisyyttä, ahneutta ja kateellisuutta

Olemme armollisia ja suvaitsevaisia toisiamme kohtaan

Järjestys-säännöt

Emme tappele tai harrasta väkivaltaa

Erimielisyydet ratkaistaan rakentavasti dialogin kautta

Pyrimme aina siivoamaan omat jälkemme

Ilmoitamme ongelmista ilman viivettä

Riippuvuudet ja psyykkiset ongelmat käsitellään


Huom! Jos eettisiin- ja järjestys-sääntöihin ei pysty sitoutumaan kyläyhteisö voi päättää poistaa asuinoikeuden, tämä on kuitenkin vain äärimmäinen ratkaisu kyläyhteisön varjelemiseksi. Siksi varmistamme, että kaikki asukkaat profiloidaan ennekuin heidän kanssaan neuvotellaan asumisoikeudesta. Asukaat valitaan personaalisuuden, luonteen ja taitojen perusteella, ei rahan tai statuksen kautta.

Energiatuotanto, lämmitys ja vesi

Energiatuotanto ja lämmitys on suurin haaste mitä tulee omavaraisuuteen ja siihen pyritään löytämään kestäviä ratkaisuja kollektiivisesti ja kylien kesken, jotta riippuvuus valtioiden tuottamaan energiaan saadaan minimoitua. Energia ja sähkö on aikamme suurimpia haasteita, eikä siihen ole mitään nopeaa ratkaisua. Tärkeintä on se, että yhteisö sitoutuu etsimään ratkaisuja energiatuotannolle ja asteittaisella kehityksellä omavaraisuus voidaan tässäkin asiassa saavuttaa.


Aurinko-, tuuli-, vesi- ja muut omavaraiset energiatuotantomenetelmät hyödynnetään tietenkin mahdollisuuksien mukaan, mutta mietitään ja ollan tietoisia enegiakulutuksesta. Paras ratkaisu on harvoin se missä pyritään vastaamaan kysyntään, tärkeää on tietoisesti muuttaa elämäntapaa vähemmän luontoa kuormittavaksi ilman, että oma elämänlaatu merkittävästi siitä kärsii.


Vesi on tärkää ja erityisesti veden puhtaus, tähän panostamme koska sillä on merkittävä yhteys meidän terveyteen ja hyvinvointiin. Kuten energian kanssa, tämä on haastava alue, mutta kollektiivisen yhteisen työn kautta voimme nauttia aidosti puhtaasta vedestä ja sitä kautta voida hyvin. 

Opintokeskus ja koulutus

On erittäin olellista, että koulutus ja opintomahdollisuudet, sekä opinto-ohjelma on tarjolla varsinkin nuorille kotikoulu muodossa. Koulutustiloja käytetään koulutuksen ja koulutoiminnan lisäksi valmennuksiin ja seminaareihin, tällä tavalla saadaan tilojen käyttöaste korkeaksi.


Kyläyhteisö perehdyttää asukkaat kaikkiin tehtäviin ja ajan myötä näille luodaan viralliset DVG-HIVE koulutukset, jotta tehokkuus ja kylän itseohjattavuus voidaan aidosti mahdollistaa.


Kotikoulu on kollektiivinen asia ja siihen pitää sitoutua. Ajatuksena on luoda opinto-ohjelma raami, jota voidaan käyttää kotikoulujen perustana. Jokainen yhteisö kuitenkin soveltaa kotiakoulua omaan toimintaan nähden ja resurssien mukaan. Keskeisesti voidaan tukea kotikoulu toimintaa ja seurata, että se vastaa vähintään minimi koulutustasoa, joka valtiolta vaaditaan, jotta ei jouduta tilanteeseen, jossa lapset ovat vaarassa koska huostaanotot todennäköisesti ovat lisääntymässä tulevina vuosina.

Eco-Kylä Projekti Vaiheet (etsimme yhteityökumppaneita)

Prototyypi-projekti toimii kyläyhteisön pienoismallina, jossa mallinnetaan toiminnan olelliset ja tärkeimmät osa-alueet.


Proto vaihe Alfa

8-12 sitoutunutta asukasta

Tilan hankinta

Toiminnan mallinnus

Lisäasutuksen rakentaminen

Beta vaiheeseen siirtyminen

Proto vaihe Beta

8-12 lisä asukasta

Toiminnan todennus

Avataan vierailuille

Lisärakennusten rakentaminen

Kyläyhteisö siirtyminen valmistelu


DVG-HIVE-Village kyläyhteisöön siirtyminen

HIVE-Village vaihe Alfa

60-80 sitoutunutta asukasta

Siirtyminen kyläyhteisöön

Toiminnan asettuminen

Omavaraisuuden valmistelu

Lisäasutuksen rakentaminen

Palvelurakennuksien rakentaminen

Beta vaiheeseen siirtyminen

HIVE-Village vaihe Beta

80-140 lisä asukasta

Palveluiden asettuminen

Avataan vierailuille

Omavaraisuuden edistäminen

Laajennuksien rakentaminen

Eläintilan rakentaminen

Hallinnon tehostaminen