HICCS | Ratkaisut

Uusia tuulia purjeisiin

Yrittäjille konkreettisia askelia kohti pitkäjänteistä kestävää yrittämistä

Omaamme agile- ja lean-osaamisen sekä uuden ajan operatiivisen kentän järjestämisen avaimet FusionOps-konseptia hyödyntäen. HICCSin yritysratkaisujen vetäjä ja FusionOps-konseptin kehittäjä Niklas Christides on valmentanut ja ohjeistanut niin isoja kuin pieniä yrityksiä sekä rakentanut työkaluja niille. Niklas pystyy hahmottamaan laajoja kokonaisuuksia ja ratkomaan luovasti hyvinkin vaikeita haasteita.


Haluamme tarjota palvelujamme erityisesti pk-yrityksille, jotka usein tarvitsevat eniten apua ja joiden on tärkeää ratkaista haasteensa kustannustehokkaasti. Saatamme olla oikea ratkaisu myös niille suurille yrityksille, jotka harkitsevat vakavasti organisaationsa uudistamista ja etsivät uutta lähestymistapaa. Monipuolisesta kansainvälisestä kokemuksestamme huolimatta hinnoittelumme on maltillinen, koska haluamme kehittää yritysmaailmaa ja pyrimme siihen, että meidät nähtäisiin myös pitkäjänteisenä ratkaisuna ja yhteistyökumppanina.


Tiedustelut, ratkaisut, pyydä tarjous │  +358407263558 │ info@mydvg.eu

Tilaa valmennus

Sisällöntuotanto Palvelut

Ole edistyksellinen ja pysy muutoksen edellä!

Tulevaisuus vaatii asioiden ja toimintatapojen kehitystä ja optimointia. Fusion-Ops on yritysmaailman ja sen toiminnan tulevaisuuden tehokkuusalusta ja teoria. Fusion-Ops-konseptin kautta voidaan uudelleen organisoida ja poistaa tarpeettomat yhtiöhierarkiat, epäkäytännölliset ja / tai vanhentuneet johtoroolit ja tehtävät sekä siirtää toiminta kohti tekoälyn ja automaation optimaalista hyödyntämistä. Menestykseen on vain yksi tie, suursiivous ja sitä ei kannata jäädä odottamaan.

Menestykseen on vain yksi tie, suursiivous!

Niklas Christides - 2014

Yrityskoulutuksen uusi ulottuvuus ja jänne - EVOLVE

Koko koulutusala on tällä hetkellä vuonna 2020 murroksessa ja perinteinen yliopisto ja ammattikoulumalli ei pysty tehokkaasti palvelemaan yrityksiä ja näiden nopeasti muuttuvia tarpeita. EVOLVE tarjoaa nykyaikaisen koulutusratkaisun, jossa yhdistetään videoiden, live-sessioiden, somemaailman sekä perinteisten seminaariluentojen voima.

Tiedustelut +358407263558 

Henkilöstökehityksen vallankumous - ORBIT

ORBIT-ohjelma pyrkii ratkaisemaan sen, mikä on suurilta osin pielessä koko HR-maailmassa, eli sen, miten pystymme rekrytoimaan oikeasti päteviä ja organisaatiolle eduksi olevia ihmisiä, ilman että se maksaisi maltaita? Ratkaisu on moniulotteinen, mutta pehmeällä taidolla ja hyvinvoinnilla on suuri rooli. ORBIT käyttää apunaan 6-20 Revolution pehmeän taidon kompetenssikartoitustyökalua, joka ei ole hyödyksi vain yksilöille vaan sitä voidaan käyttää yhteensopivuusmittarina. On suunnattoman tärkeää, että yritykset sisäistäisivät sen, että linjajohtamisen heikkous ja liian automatisoidut HR-työkalut ovat yhdessä luoneet yhtälön, jonka kautta on vaikea tuoda organisaatioon päteviä ihmisiä. HR-koneisto on niin raskas rekrytoinnin kannalta, että moni pätevä ihminen ei sitä jaksa käyttää. Sen lisäksi linjajohtajien tärkein työ on monesti oman selustan varjeleminen, jolloin varmistetaan että ei liian päteviä ihmisiä rekrytoida. ORBIT edustaa läpinäkyvyyttä ja sitä kautta tarjoaa kestävän ratkaisun organisaation uudistamiselle sekä linjajohdon ja HR-ihmisten kompetenssitason nostamiselle, mikä on tärkeää, jotta yritys voisi ottaa harpauksen eteenpäin.  

Ota yhteyttä ja varaa ilmainen kartoitusaika +358407263558 

Henkilöstöhallinta uuteen uskoon

Henkilöstöhallinnasta on tehty aivan liian monimutkaista ja se on nykyään aikamoinen sekasotku monessakin yrityksessä. Tarjoamme tähän helpon ratkaisun, jossa yhdistyvät tarvittavat työkalut (kuten palkanlaskenta ja kehityskeskustelut), etäkoulutukset sekä hallinnollisten rakenteiden uudistamisen tuki. Jokainen HRM Paketti räätälöidään asiakasyrityksen näköiseksi ja se soveltuu juuri siitä syystä niin pienille kuin suurille yrityksille.

Ota yhteyttä ja varaa ilmainen kartoitusaika +358407263558 

Taloushallintaan täsmällisyyttä ja tehokkuutta

Taloushallinta on monessa yrityksessä juurtunut hyvin perinteiseen muotoon, joka ei ole erityisen tehokas tai monesti edes läpinäkyvä. Talous- ja finanssiosastoilla on myös mielestämme aivan liian paljon valtaa. Pitää muistaa, että finanssissa on loppujen lopuksi kyse vain numeroista. Onko numeroiden hallinta vaikeaa vai helppoa määräytyy sen mukaan miten järjestelmällisesti ne organisoidaan ja niitä käsitellään. Ratkaisumme on luotu paikkaamaan ja poistamaan tarpeettomia osia organisaatioista. Taloushallinta on osa-alue, jonka arvo monen yrityksen kannattaisi uudelleen määritellä. Lisäksi taloushallinon tehokkuus kannattaa tarkistuttaa ja selvittää kuinka paljon siellä suositaan ratkaisuja ja työkaluja, jotka eivät ole lisäarvoa tuottavia. Oli sinulla sitten pieni tai suuri yritys, kannattaa puhua meille työkaluista, valmennuksesta, prosesseista, kirjanpidosta ja yleensä taloushallinnan rakenteista. 

Ota yhteyttä ja varaa ilmainen kartoitusaika +358407263558

Markkinoinnin edistämisen kautta voimaa yritykselle

Markkinointi on varmasti suurimpia päänsärkyjä, jonka kanssa yrittäjä joutuu kamppailemaan. Tuttu tunne, myös me olemme markkinointia koskevien kysymysten kanssa kamppailleet, mihin kannattaa panostaa, mistä on paras aloittaa, milloin saa tietää onko toimenpiteillä hyötyjä, pitääkö muuttua vai pysyä visiossa, kannattaako panostaa osaajiin vai onko se hukkaan heitettyä rahaa, miten digi- ja SOME-maailmaa tulisi ymmärtää... Kyllä, kysymyksiä on suunnattoman paljon, ei siis ihme, että harvalla yrityksellä on vedenkestävää markkinointia. Markkinointi on myös yllättävän suuri taakka kukkarolle ja olemme itse pyrkineet minimoimaan kulut, mutta maksimoimaan hyöty. Markkinoinnissa on paljon eri osa-alueita ja me tarjoamme mahdollisuuden räätälöidä yrityksesi näköinen markkinointitukipaketti, johon voi sisältyä digipuolen toteutusta, kuten nettisivut ja hakukoneoptimointi, SOME-strategian ja kanavien kehitystä, kattavan sisältöstrategian luomista, perinteisen markkinointimateriaalin tuotamista ja yhteistyöprojekteja, jonka kautta voi edistää näkyvyyttä ja paljon muuta. 

Ota yhteyttä ja varaa ilmainen kartoitusaika +358407263558

Sisällöntuotantoon tehokkuutta ja särmää

Sisällöntuotantoon kannattaa panostaa, onhan kyseessä meidän digitaalinen käyntikortti, jonka kautta yrityksen viestit, arvot, tuotteet, palvelut ja toimintamalli esitellään kuluttajille, asiakkaille ja yhteistyökumppaneille. Ihan kuten markkinoinnissa yleensä on hyvä olla tarkka siitä miten paljon on valmis sijoittamaan sisällöntuotantoon ja sitä kautta myös arvioida miten voisi saavuttaa enemmän vähemmällä rahalla ilman että sisältö kärsii liikaa. HICCS tarjoaa tarpeen tulleen kokonaisvaltaisen ratkaisun sisällöntuotantoon, johon kuullu käännöspalvelut, nettisivun kehitys ja ylläpito, Digi ja SOME markkinointi sekä video ja podcast tuotanto. Sisällöntuotantovalmennus on tarjolla kaikille sisällöntuotannosta kiinnostuneille ja tietenkin niille, joilla into päivittää omaa osaamistaan tai saada eri näkökulma oman tekemiseen.

Ota yhteyttä ja varaa ilmainen kartoitusaika +358407263558 

Jakeluketju on yrityksen sielu ja sydän

Jakeluketjuen toimivuuden tärkeyttä ei monella alalla oikein osata arvostaa, mutta sillä on oleellinen rooli menestyksen ja jatkuvan kehityksen kannalta. Jakeluketju elää ja juuri siksi sitä pitää edistää ja uudistaa, ei vain siksi, että se pysyisi kilpailukykyisenä vaan siksi, että se tuottaa lisäarvoa loppuasiakkaalle. Kyse on siitä, miten lunastamme asiakkaiden odotukset ja luomme tilanteen, missä he sitoutuvat käyttämään tuotteita ja palveluratkaisuja. Meillä on pitkä yli 20 vuoden kansaivälinen osaaminen pienistä ja suurista kansainvälisistä yhtiöistä eri aloilta, jonka pohjalta olemme kehittäneet koulutusten lisäksi hallintatyökaluja. Pyrkimyksenä on tuoda tehokkuutta eri alojen jakeluketjuihin ja tietenkin säästöjä.

Ota yhteyttä ja varaa ilmainen kartoitusaika +358407263558 

HICCS-TECH | Olisiko korkea aika tehostaa omaa toimintaa? 

Pyydä vapaamuotoinen tarjous valmiista- tai räätälöidyistä ratkaisuista info@mydvg.eu