HICCS | Palvelut

Future-fit kestävä kehitys

Pitkäjänteistä kestävää yrittämistä

Omaamme agile- ja lean-osaamisen sekä uuden ajan operatiivisen kentän järjestämisen avaimet FusionOps-konseptia hyödyntäen. HICCSin yritysratkaisujen vetäjä ja FusionOps-konseptin kehittäjä Niklas Christides on valmentanut ja ohjeistanut niin isoja kuin pieniä yrityksiä sekä rakentanut työkaluja niille. Niklas pystyy hahmottamaan laajoja kokonaisuuksia ja ratkomaan luovasti hyvinkin vaikeita haasteita.

Ole yhteydessä info@mydvg.eu ja pyydä tarjous tai ilmainen tarpeiden kartoitusaika


Haluamme tarjota palvelujamme erityisesti pk-yrityksille, jotka usein tarvitsevat eniten apua ja joiden on tärkeää ratkaista haasteensa kustannustehokkaasti. Saatamme olla oikea ratkaisu myös niille suurille yrityksille, jotka harkitsevat vakavasti organisaationsa uudistamista ja etsivät uutta lähestymistapaa. Monipuolisesta kansainvälisestä kokemuksestamme huolimatta hinnoittelumme on maltillinen, koska haluamme kehittää yritysmaailmaa ja pyrimme siihen, että meidät nähtäisiin myös pitkäjänteisenä ratkaisuna ja yhteistyökumppanina.


HICCS - Home Of International Coaching and Consultancy Solutions

'Power Through Awareness'

Oppiminen, Kehitys, Innovaatio, Ratkaisut

Uuden ajan tehostetun oppimisen, tiedon, innovaation, jatkuvan kehityksen ja tukevan muutoksen koti. Palvelutarjonta on kohdennettu yksityisille ihmisille, yrityksille sekä julkiselle sektorille. HICCS on myös erittäin aktiivinen ja innovatiivinen henkilöstö- ja resursointiratkaisujen erikoisasiantuntija, johon kuuluvat lisäksi henkilökohtaisen tason urakehitys ja ryhmävalmennukset.


Coaching & Growth Palvelut

Luovuutta urakehitykseen ja henkiseen kasvuun

HICCS-ORBIT työkalu on yksityishenkilöille ja yrityksille suunnattu urakehitysohjelma. Valmennukset mahdollistavat rakentavan muutoksen ja luovat tukevan pohjan kestävälle urakehitykselle. Vuonna 2014 kehitetty ORBIT 6-20-Revolution pehmeän taidon kartoitus on oiva työkalu niin yksityishenkilöille kuin yritysten henkilöstöhallintoon tunnistamaan vahvuuksia ja heikkouksia kompetenssi profiloinnin kautta, ja työkalua suositellaan juuri siitä syystä tukemaan kehityskeskusteluja.


ORBIT-ohjelma pyrkii ratkaisemaan sen, mikä on suurilta osin pielessä koko HR-maailmassa, eli sen, miten pystymme rekrytoimaan oikeasti päteviä ja organisaatiolle eduksi olevia ihmisiä, ilman että se maksaisi maltaita? Ratkaisu on moniulotteinen yhteensopivuuden mittaaminen, jossa erityisesti pehmeän taidon, elämäntavan, tietotoisuuden ja hyvinvoinnilla rooli korostuu.

Onkin suunnattoman tärkeää, että yritykset sisäistäisivät sen, että linjajohtamisen heikkous ja liian automatisoidut HR-työkalut ovat yhdessä luoneet yhtälön, jonka kautta on vaikea tuoda organisaatioon päteviä ihmisiä. HR-koneisto on niin raskas rekrytoinnin kannalta, että moni pätevä ihminen ei sitä jaksa käyttää. Sen lisäksi linjajohtajien tärkein työ on monesti oman selustan varjeleminen, jolloin varmistetaan ettei liian päteviä ihmisiä rekrytoida. ORBIT edustaa läpinäkyvyyttä ja sitä kautta tarjoaa kestävän ratkaisun organisaation uudistamiselle sekä linjajohdon ja HR-ihmisten kompetenssitason nostamiselle, mikä on tärkeää, jotta yritys voisi ottaa aitoja harppauksia eteenpäin.

ORBIT työkalua uudistetaan tällä hetkellä, pyrkimys on tehdä siitä entistä moni-ulottuisempi.


Career & Skills Palvelut

Tuo yrityksesi esille rakentavalla tavalla

Markkinoinnin ja sisällöntuotannon tärkeyttä ei voi painottaa riittävästi, mutta mitä osa-alueita erityisesti sisällöntuotantoon kuuluu? Meidän kirjoissa sisällöntuotantoon kuuluu kaikki asiat, jonka kautta viestitään ja jaetaan informaatiota. Sisällöntuotannolla on myös monta ulottuvuutta, se mitä näemme, se mitä kuulemme ja se minkä tunnemme. Meiltä löydät kokonaisvaltaista näkemystä sisällöntuotantoon kansavälisellä perspektiivillä.


Sisällöntuotantoon kannattaa siis panostaa, onhan tavallaan kyseessä meidän digitaalinen käyntikortti, jonka kautta yrityksen viestit, arvot, tuotteet, palvelut ja toimintamalli esitellään kuluttajille, asiakkaille ja yhteistyökumppaneille. Ihan kuten markkinoinnissa yleensä on hyvä olla tarkka siitä miten paljon on valmis sijoittamaan sisällöntuotantoon ja sitä kautta myös arvioida miten voisi saavuttaa enemmän vähemmällä rahalla ilman että sisältö kärsii liikaa.

HICCS voi tarpeen tullen tarjota kokonaisvaltaisen koordinoidun ratkaisun sisällöntuotannolle kumppaneiden avulla, johon kuuluu käännöspalvelut, nettisivun kehitys ja ylläpito, Digi ja SOME markkinointi sekä video ja esim. podcast tuotanto. Sisällöntuotantovalmennus on tarjolla kaikille sisällöntuotannosta kiinnostuneille ja tietenkin niille, joilla on into päivittää omaa osaamistaan tai saada eri näkökulma oman tekemiseen.


Design & Contents Palvelut

Yrittäjille konkreettisia askelia kohti pitkäjänteistä kestävää yrittämistä

Omaamme agile- ja lean-osaamisen sekä uuden ajan operatiivisen kentän järjestämisen avaimet FusionOps-konseptia hyödyntäen. HICCSin yritysratkaisujen vetäjä ja FusionOps-konseptin kehittäjä Niklas Christides on valmentanut ja ohjeistanut niin isoja kuin pieniä yrityksiä sekä rakentanut työkaluja niille. Niklas pystyy hahmottamaan laajoja kokonaisuuksia ja ratkomaan luovasti hyvinkin vaikeita haasteita.


Haluamme tarjota palvelujamme erityisesti pk-yrityksille, jotka usein tarvitsevat eniten apua ja joiden on tärkeää ratkaista haasteensa kustannustehokkaasti. Saatamme olla oikea ratkaisu myös niille suurille yrityksille, jotka harkitsevat vakavasti organisaationsa uudistamista ja etsivät uutta lähestymistapaa. Monipuolisesta kansainvälisestä kokemuksestamme huolimatta hinnoittelumme on maltillinen, koska haluamme kehittää yritysmaailmaa ja pyrimme siihen, että meidät nähtäisiin myös pitkäjänteisenä ratkaisuna ja yhteistyökumppanina.


Pysy muodossa ja muutoksen edellä!

Tulevaisuus vaatii asioiden ja toimintatapojen kehitystä ja optimointia. Fusion-Ops on yritysmaailman ja sen toiminnan tulevaisuuden tehokkuusalusta ja teoria. Fusion-Ops-konseptin kautta voidaan uudelleen organisoida ja poistaa tarpeettomat yhtiöhierarkiat, epäkäytännölliset ja / tai vanhentuneet johtoroolit ja tehtävät sekä siirtää toiminta kohti tekoälyn ja automaation optimaalista hyödyntämistä. Menestykseen on vain yksi tie, suursiivous ja sitä ei kannata jäädä odottamaan.

"Menestykseen on vain yksi tie tässä maailmassa, suursiivous!"

Niklas Christides


Henkilöstönhallinta uuteen uskoon

Henkilöstöhallinnasta on tehty aivan liian monimutkaista ja se on nykyään aikamoinen sekasotku monessakin yrityksessä. Tarjoamme tähän helpon ratkaisun, jossa yhdistyvät tarvittavat työkalut (kuten palkanlaskenta ja kehityskeskustelut), etäkoulutukset sekä hallinnollisten rakenteiden uudistamisen tuki. Jokainen HRM Paketti räätälöidään asiakasyrityksen näköiseksi ja se soveltuu juuri siitä syystä niin pienille kuin suurille yrityksille.


Täsmällistä ja tehokasta taloushallintaa

Taloushallinta on monessa yrityksessä juurtunut hyvin perinteiseen muotoon, joka ei ole erityisen tehokas tai monesti edes läpinäkyvä. Talous- ja finanssiosastoilla on myös mielestämme aivan liian paljon valtaa. Pitää muistaa, että finanssissa on loppujen lopuksi kyse vain numeroista. Onko numeroiden hallinta vaikeaa vai helppoa määräytyy sen mukaan miten järjestelmällisesti ne organisoidaan ja niitä käsitellään. Ratkaisumme on luotu paikkaamaan ja poistamaan tarpeettomia osia organisaatioista. Taloushallinta on osa-alue, jonka arvo monen yrityksen kannattaisi uudelleen määritellä. Lisäksi taloushallinon tehokkuus kannattaa tarkistuttaa ja selvittää kuinka paljon siellä suositaan ratkaisuja ja työkaluja, jotka eivät ole lisäarvoa tuottavia. Oli sinulla sitten pieni tai suuri yritys, kannattaa puhua meille työkaluista, valmennuksesta, prosesseista, kirjanpidosta ja yleensä taloushallinnan rakenteista.


Jakeluketju on yrityksen sielu ja sydän

Jakeluketjuen toimivuuden tärkeyttä ei monella alalla oikein osata arvostaa, mutta sillä on oleellinen rooli menestyksen ja jatkuvan kehityksen kannalta. Jakeluketju elää ja juuri siksi sitä pitää edistää ja uudistaa, ei vain siksi, että se pysyisi kilpailukykyisenä vaan siksi, että se tuottaa lisäarvoa loppuasiakkaalle. Kyse on siitä, miten lunastamme asiakkaiden odotukset ja luomme tilanteen, missä he sitoutuvat käyttämään tuotteita ja palveluratkaisuja.

Meillä on erittäin pitkä yli 20 vuoden kansaivälinen osaaminen pienistä ja suurista kansainvälisistä yhtiöistä eri aloilta, jonka pohjalta olemme kehittäneet valmennuksen lisäksi erinlaisia hallintatyökaluja. Pyrkimyksenä on tuoda tehokkuutta eri alojen jakeluketjuihin ja tietenkin säästöjä myös.

Partnerit

International Network

Allocation subject to agreement

* * * * *

Kansainvälinen koulutus-, valmennus- ja ratkaisukumppaniverkostomme auttaa meitä matkan varrella ja tekee palveluistamme ketteriä ja saumattomia. Jokainen asiakassuhde on ainutlaatuinen ja vaatii oman kokoonpanonsa, kumppaneita suositellaan sen mukaisesti.