KYB | Know Your Body

Paasto on erinomainen työkalu itsensä puhdistamiseen, mutta sen on tapahduttava omia rajoja kuunnellen ja kunnioittaen.

Paastoaminen on tredikästä

Paastoamista voisi nykyään jo kutsua trendiksi sillä niin moni ihminen on liittänyt paaston osaksi omaa elämäntapaa. Tässä ei nyt sinänsä käydä läpi paaston eri muotoja ja metodeja, niistä löytyy tietoa pilvin pimeine, sen sijaan keskitytään ymmärtämään paastoa kokonaisvaltaisesta fyysisestä, psyykkisestä sekä henkisestä näkökulmasta.

Fyysisesti paasto puhdistaa ja haastaa kehoa, se muistuttaa keho olemaan tietoinen omasta tilasta. Riippuen metodista paasto voi myös olla erittäin raskas keholle, jolloin se myös vaikuttaa mieleen ja psyykeeseen, mikä taas voi kuormittaa meitä henkisesti ja ohjata meitä pois omalta polulta.

Paaston eri ulottuvuudet

Voisi sanoa, että paastossa on kaksi ulottuvuutta, tietoinen ja epätietoinen paasto tila.

1) Epätietoinen paastoaminen on hyvin yleistä, jolloin paasto koetaan valmiina ratkaisuna, joka käydään jonkinlaista teoriaa tai mallia noudattaen (pätkäpaasto, kuivapaasto...). Ongelma tässä on se, että siinä ei kuunnella olekaan tai hyvin vähän kehon omaa tulkintaa siitä, josko paastoaminen on hyödyllistä vai ei. Kuljemme siis näissä tilanteissa hyvin todennäköisesti epätietoisesti vastoin omaa intuitiota koska olemme niin vakuuttuneita ratkaisun positiivisesta vaikutuksesta yleisellä tasolla, mutta emme suhteessa itseemme ja mitä minä (yksilönä) tarvitsen. Näissä tilanteissa paasto ei välttämättä palvele meitä vaan pikemminkin kuormittaa meidän kehoa ja mieltä.

2) Tietoinen paastoaminen onkin sitten harvinaisempi asia ihmisten keskuudessa koska se vaatii herkkyyttä, kärsivällisyyttä ja itsensä kuuntelua. Kun paastoamme tietoisesti kuuntelemme erittäin tarkasti omaa sisäistä ääntä ja kaikkia kehollisia sekä mielen signaaleja, jotka kertovat meille palveleeko paastoaminen kyseisellä hetkellä meitä vai ei. Kun olemme aidosti holistisesti tietoisia ja hahmotamme laajempia kokonaisuuksia kuten orgaanisuus (universaali vuorovaikutus) niin emme alistu palvelemaan valmiita malleja ja raameja tai anna ulkoisten vaikuttajien vaikuttaa meidän päätöksentekoon tai ratkaisuihin. Jokainen valinta elämässä tulisi tehdä itseä tunnustellen ja tietoisena siitä palveleeko se aidosti omaa elämää ja matkaa vai ei.

Ole myös tietoinen egon voimasta

Kun keho ja mieli ovat epätasapainossa, se luo valtavasti tilaa egolle kehitellä ja istuttaa uusia selviytymisstrategioita. Kannattaa siis miettiä omaa suhtautumistaan asioihin ei vain paaston suhteen vaan yleisestikin koska tekojen merkitys meidän hyvinvointiin ja tasapainoon on vain osatekijä. Energia virtaa paremmin kun teemme asioita ja päätöksiä, jotka palvelevat meidän polkua ja koska energia on elinvoimaa niin sen roolia ja vaikutusta elämänlaatuun ei tulisi koskaan vähätellä.

Ei tosiaan ole kyse siitä etteikö voisi ja pitäisi paastota vaan siitä, että onko paasto pakonomaista. Kun elämässä pakottaa asioita niin joutuu aina lopulta siivoamaan jälkensä koska toimi vastoin omaa sisäistä tunnetta.

Paaston laajempi ulottuvuus

Paasto on myös mielenkiintoinen siinä, että se edustaa puhdistumista ja nollaamista, jolloin paastoa voi myös miettiä laajemmin suhteessa kaikkeen. Siksi pyrimmekin aina muistuttamista, että elämä on puhdistumista kaikilla osaalueilla. Itsensä kohtaaminen sekä sen kautta traumojen ja blockien työstäminen ja ymmärtäminen on puhdistumista, koska ihan kuin paastossa puhdistuminen vapauttaa energiaa, meidän sisäinen energia virtaa paremmin, jolloin olemme:

Energisempia (elinvoima, motivaatio, tehokkuus...)

Terveempiä (fysiikka, mieli, henki...)
Tasapainoisempia (määrätietoisuus, selkeys, vapaus...)
Rohkeampia (huolettomuus, heittäytyminen, avoimuus...)
Tietoisempia (yhteys ympäristöön, itsensä tiedostaminen...)

Kokonaisvaltaisuus on siis tärkeää, koska elämässä ei ole irrallisia asioita, kaikki yhdistyy tavalla tai toisella toisiinsa ja siksi paastoaminen ilman kokonaisuuden hahmottamista voi helposti luoda epätasapainoa. Ei siis kannata pelätä asioita kuten paaston keskeyttämistä, jos siltä tuntuu, se tunne tulee pintaan koska sydän ja sielu ei pidä siitä suunnasta johon ollaan menossa.

Pysy kriittisenä ja tietoisena

Tieto, kuten tieto eri paastomuodot on tietenkin hyödyllistä hyödyntää, mutta meidän tulisi suhtautua kaikkeen kriittisellä silmällä ja kysyä itseltämme palveleeko ratkaisu aidosti meitä. Suurin osa asioista, malleista ja teorioista eivät ole optimaalisia meille siinä muodossa kuin ne meille esitetään. Meidän tulisi itsenäisesti luoda oma paras perspektiivi ja ratkaisu omaa intuitiota ja erilaista tietoa hyödyntäen, jonka olemme aiheesta keränneet eri lähteistä.

Tasapainoiseen elämään siirtyminen on kaikille mahdollista, eikä se ole mikään monimutkainen asia, mutta vaikeus onkin siinä, että onko valmis antautumaan ja katkaisemaan napanuoran ympäristöön, johon ego pyrkii meitä sopeuttamaan sen sijaan, että olisimme vapaita kulkemaan omaa tietä.

Paasto video QiOptima yhteistyössä

2022 pääsiäisen alla kuvasimme paasto aiheesta videon yhteistyössä QiOptiman kanssa. Videossa käsittelemme aihetta laajemmin Niklas ChristidesNicole Katajainen + Minja Zeus kanssa.


Oma voima video Arkielämänzeniä yhteistyössä

Alkuvuodesta 2022 nauhoitettu podcast jakso (Niklas Christides + Nicole Katajainen), joka käsittelee omaa voimaa ja suhdetamme egoon. Aiheella on tärkeä asiayhteys paastoamiseen, koska vain kuuntelemalla itseämme voimme optimoida työkalujen kuten paaston vaikutuksen itseemme kokonaisvaltaisesti.

Asiakaskokemuksia ja ratkaisuja

Tulossa!

Suositeltavat tuotteet

Mega-Detox Fusion Tee  Kehon puhdistaja > 2-3 kuppia per päivä

Api Gold Kuningatarhyytelö + Propolis │ Kehon rakennusaine ja puhdistaja > ¼ tl per päivä
Biodynaamiset luonnonhunajat │ Energiaa kehoon > 2 tl päivä
Omega-3-6-9 Hamppuöljy │ Tukea limakalvoille > 1 tl per päivä
Yrtit ja mausteet │ Antioksidantit hillitsemään vapaita radikaaleja > 3 tl päivä
Marjat ja hedelmät │ Vitamiinit tukemaan kehon eri toimintoja > tuoreena tai kuivana
Suolankukka │ Mineraalit tukemaan kehon eri toimintoja > ½ tl päivä