KYB | Know Your Body

Mikä on rokote? Miten siihen tulisi suhtautua? Tunnistammeko kaikki riskit?

Onko rokote ratkaisu?

Vuonna 2020 ihmiskunta on kohdannut jälleen "uuden" "viruksen". Tällä kertaa kutsumme sitä nimellä Covid-19. Sen kerrotaan vaatineen laajalti kuolonuhreja ympäri maailman ja samalla kerrotaan, että pandemia, jos se sitä edes on, on vasta aluillaan. Ratkaisuja tarvitaan, se on selvä. Rokotetta tarjotaan ratkaisuksi tälläkin kertaa. Kuten yritykset ja valtiot ovat tarjonneet jo sadan vuoden ajan.

Meillä on jokaisella mielipiteemme ja käsityksemme rokotteista. Haluamme jakaa mielipiteemme, koska koemme, ettei monilla ihmisillä ole tarpeeksi laajaa ymmärrystä siitä mitä rokotteet ovat ja miten ne vaikuttavat ihmiseen. Asiasta ei ole keskusteltu tarpeeksi, eikä sitä ole tutkittu laajalti. Näyttää mielestämme selkeästi siltä, että rokotteista on tehty välttämättömyys pelottelun kautta.

Esitämme seuraavan määritelmän rokotteelle: "Ihmisen tuottama kehoon lisättävä aine, joka muuttaa kehoa tuottamaan haluttuja vasta-aineita pysyvästi sotimaan tiettyjä bakteereita ja viruksia vastaan". Erityisen tärkeitä ovat sanat "ihmisen tuottama" ja "pysyvästi".

"Ihmisen tuottama" on ongelma, koska ihmisen tämän hetkinen osaaminen ja taito ei vielä luo tarvittavia puitteita kokonaisvaltaisten ratkaisujen kehittämiselle. Ymmärryksemme siitä miten keho kokonaisuutena toimii on vasta lähtökuopissaan, vaikka tiedämme paljon kehon perustoiminnoista. Kuitenkaan emme tiedä juuri mitään syvemmästä mikro- ja kvanttimaailmasta, eli niistä kehon ulottuvuuksista, jotka luonto tarkoitti varjelemaan elämää. Tästä syystä ihminen keskittyy täsmäratkaisuihin, kuten rokotteisiin. Samaisesta syystä myös täsmäratkaisut ovat sellaisia, joiden vaikutuksia kehon kokonaisuuteen ja esimerkiksi hermoston toimintaan emme pysty ennakoimaan emmekä tietämään.

Rokotteiden "testaaminen" ennen niiden käyttöönottoa ei kerro miten ne vaikuttavat vuosikymmenien aikana, eikä niiden vaikutuksia genetiikkaan, joka vie vaikutukset seuraaville sukupolville, ehkä jopa tuhannen vuoden päähän. Tämä voi kuulostaa järjettömältä, mutta tiedetään, että keho mutatoi itseään eli muuttaa itseään muuttuneiden olosuhteiden mukaan ylläpitääkseen elämän edellytyksiä.

"Pysyvä" tässä rokotteen kontekstissa tarkoittaa sitä, että rokote vaikuttaa kehoon niin syvällisesti ja perusteellisesti, että voidaan mitata muutoksen olevan pysyvä käytössä olevilla mittareilla. Käytössä olevia mittareita rajoittaa jo mainittu rajallinen kykymme ymmärtää ihmisen anatomiaa/fysiologiaa, universumia, pieniä ja suuria kokonaisuuksia ja luonnon osa-alueita - joista (suurta) osaa emme ole vielä edes kohdanneet. Jotkut näistä vielä kohtaamattomista tasoista voisivat tarjota myös tapoja korjata "pysyviä" muutoksia, mutta sinne on vielä erittäin pitkä matka.

Tässä hetkessä vuonna 2020 voidaan siten todeta, että rokotteet ovat täyttä arpapeliä ja ihmisen yritystä leikkiä jumalaa tavalla, jota emme osaa edes hallita taikka korjata. Rokotteisiin luottaminen ei ole vain päätös itsellemme vaan altistaa myös syyttömiä tulevia sukupolvia ei luonnonmukaiselle kehon muutokselle, mikä mielestämme tekee rokote-ratkaisusta tavattoman vastuuttoman asian. Oma keho on minun, mutta jälkeläisteni keho on heidän. Turvautumalla rokote-ratkaisuun saatamme tehdä korjaamatonta tuhoa, joka rajoittaa tulevien sukupolvien mahdollisuuksia, elämän edellytyksiä ja valinnanvapautta tavoilla, joita emme edes nyt osaa kuvitella.

On mielestämme tärkeää painottaa, etteivät tietämättömyys ja luottamuksen antaminen ihmisille, jotka esiintyvät arvovaltaisesti (ja arvovaltaisemmin kuin heidän osaaminen edellyttäisi) anna riittävää perustetta yksilölle tehdä päätöksiä, jotka mahdollisesti muuttavat evoluution kulkua. Jos pysähdyt ja annat tämän ajatuksen nostaa muita ajatuksia, havahdut ennen pitkään rokote-ratkaisuun sisältyviin riskeihin, epäeettisyyteen ja hulluuteen.

Vaikka meillä kaikilla on halu löytää nopeita ratkaisuja ongelmiin kuten Covid-19, olisi kuitenkin tärkeää säilyttää kärsivällisyys ja hakea ymmärrystä kokonaisuudelle. Ihmiskunnalla on jo riittävästi varoittavia esimerkkejä hätiköidyistä ratkaisuista ja kokonaisuuden huomiotta jättämisen aiheuttamista vahingoista. Monet pikaratkaisut ovat vahingoittaneet enemmän kuin mitä ovat hetkessään korjanneet, kun on lähdetty täydellä tohinalla pikaratkaisua toimeenpanemaan. Jokainen meistä löytää omasta elämästään tästä esimerkkejä.

Ihmiskunnan tasolla ilmastolle ja maapallolle aiheutetut vauriot ovat selkeimpiä tämänhetkisiä esimerkkejä. Olemme kuormittaneet ympäristöä täysin sen kestokyvyn yli ja tunnemme jo vaikutukset monin tavoin. Jo vuosikymmenien ajan ovat monien alojen asiantuntijat puhuneet luonnonvarojen ylikulutusta vastaan, mutta ihmisen tarve (tai meille luotu tarve) rahaan ja kuluttamiseen vain kasvoi ja kasvoi, kunnes nyt olemme pisteessä, jossa emme voi enää olla huomaamatta konkreettisia vakavia vaikutuksia. Saastunut ilma esimerkiksi on jo vaatinut aivan liian monta kuolonuhria ja heitä tulee koko ajan lisää.

Rokote vaikuttaa olevan samankaltainen, liian nopeasti kehitetty ja kokonaisuudelle vaarallinen täsmäratkaisu, jota emme voi tarpeeksi vielä ymmärtää, emmekä siksi tarpeeksi testata. Siksi mielestämme rokotteita voi kutsua epäeettisiksi ihmiskokeiksi, mikä on paljon sanottu, mutta näin se mielestämme on. Ihmiskokeen kaltaisia toiveita ovat suuryritykset, WHO:n kaltaiset organisaatiot ja Bill Gatesin tyyppiset narsistiset yksilöt ja valtiot mielellään harkinneet ja harrastaneet kautta kerrotun historian. Kun seuraamme rahan ja vallan oravanpyörää, johtaa se aina tavalla tai toisella ihmisten hyväksikäyttöön, jossa tavalliset kansalaiset nähdään tuotannon resursseina.

Kuolemanpelko ja sen päihittäminen

Pandemiaan ja tähän kaikkeen liittyy tietenkin kuolemanpelko, muiden pelkojen ohella. Erityisesti kuolemanpelko on erityinen kohdattava, joka vaatii ihmiseltä kaikkia muita pelkoja enemmän sen kanssa elämistä, elämän rajallisuuden ymmärrystä ja siksi elämän arvostamista. Kuoleman pelon kohtaamattomuus tekee meistä haavoittuvaisempia ja alttiimpia ohjeiden noudattamiseen - jopa lammasmaisen paimentamisen tottelemiseen. Valitettavasti itsekkyys, itsekeskeisyys ja pinnallisuus saavat meidät unohtamaan ja kannustavat olemaan välittämättä tärkeistä ja epämiellyttävistä asioista. Tämä on ongelman ydin.

Ongelman ydin on käsite valmiista maailmasta ja sen mukana tulevasta leipiintymisestä, sitä ylläpitävästä elämäntavasta ja siksi tekaistusta turvallisuuden tunteesta, jossa vastuuta siirretään sen sijaan, että sitä kannettaisiin arvokkaasti itse (edes omasta elämästä tai terveydestä). Helpon kautta kulkeminen ja eläminen on lemmikin ominaispiirre, ei luontainen asia ihmiselle ja sen elämälle.

Tarkoitus ei ole tahallisesti loukata ketään tällä suorasukaisuudella, vain yritys parhaan mukaan kuvailla täsmäratkaisuihin luottamisen ongelman laajuutta ja syvälle pinnallisuuteen juurtuneita käytäntöjä. Toivomme sen auttavan sinua ymmärtämään kuinka tärkeää on miettiä omia pelkoja, tahtotiloja ja ongelmanratkaisukäyttäytymistä, on nimittäin meidän jokaisen omalla vastuulla kehittyä ja kohdata nämä asiat, mutta sitä ei kannata eikä tarvitse tehdä yksin.

Meille tarjotaan kultalusikalla ratkaisua, josta ehkä ei kokonaisuus parhaiten rakennu, emmekä todennäköisesti eniten hyödy. Toivomme sinunkin olevan mieluummin aktiivinen kuin passiivinen, haastava kuin hyväksyvä ja kykeneväinen valitsemaan sen tien, joka tämänhetkisellä tiedolla ja tunteella on sinulle, läheisillesi ja vielä syntymättömille sukulaisille paras. Tee itse ja auta ainakin omaa lähipiiriä tekemään tarpeellisia muutoksia elämäntapaan, ajatteluun ja suhtautumiseen, jotta välttyisitte tilanteesta, jossa joudutte edes harkitsemaan viimeisten oljenkorsien (kuten rokotteiden) käyttämistä.

Rokotteiden perimmäinen tahtotila on vahvistaa immuniteettia. Tärkeä kysymys tässä onkin se, että oletko varmasti tehnyt voitavasi ja selvittänyt kaiken sen mitä et vielä edes tiedä immuniteettisi vahvistamisen mahdollisuuksista luontaisesti ruuan, juoman, stressin vähentämisen, unen, läheisyyden, tunteista puhumisen ja luonnossa ajan viettämisen osalta?