Ajatus ja tunnekeho Tietoisuuden mahdollistaja

Be The Change │ Tietoisuus
Yksi tärkeimmistä tietoisuuden mahdollistajista on ajatuksen, kehon ja tunteiden yhteys ja tasapaino

Kehon ja mielen yhteys

Muutamme maailmaa, kun alamme kysyä tärkeitä kysymyksiä. Kyseenalaistamme omat ajatuksemme! Asetumme laudalle, josta voimme ponnistaa korkeammalle. Askel astua laudalle kysyy kyllä rohkeutta, mutta palkinto on kaiken sen arvoinen. Keho ja mieli tekevät yhteistyötä, ne eivät ole erillisiä toisistaan. Tunteet ovat oleellinen osa ihmisyyttä, ne yhdistävät kehon ja mielen. On aika ottaa vastuu omien tunteiden ja ajatusten sinfoniasta. Tunnelukkojen suhteen suosittelen alan kirjallisuutta ja aiheeseen tutustumista tarkemmin. Tunnelukot syntyvät itsestämme riippumattomista ulkoisista tekijöistä: kokemustemme kautta muodostamme mahdollisesti toimintaamme rajoittavan kuvan itsestämme.

Ajattelemme enemmän kun muotoilemme ajatuksiamme sanoiksi. Ajatus on tietoisuus, se virtaa taukoamatta. Kun ajatus tuotetaan puheeksi, se virtaa tunnekeskusjärjestelmän kautta. Sanat herättävät meissä tunteita. Ajatus muodostaa käsityksemme itsestämme, ympäristöstämme ja vaikuttaa meissä läpi elämämme. Ajatus on tietoista tai tiedostamatonta, parhaimmassa tapauksessa molempia. Sanat ovat tietoisuuden ilmentymä muodon tasolla. Sanat aiheuttavat väärinkäsityksiä välillämme niin kauan kuin ajatusta ohjaavat uskomukset. Itsensä ja tunteensa tiedostava ihminen on tasapainoinen.


Tiedostamaton + Tietoinen = Tiedostava

Tiedostamaton ajatus on intuitiivinen, syvällinen ja rajaton, mutta esteeksi on usein ohjelmoitunut tunnekeskusjärjestelmän lukko; kulttuurin, perheen ja ystäväpiirin vaikutuksesta, elämänkokemustemme myötä. Alitajuinen mieli on keskus, johon tallentuvat tärkeät taidot, kuten autolla ajaminen. Se on automaattinen tietopankkimme ja erittäin tärkeä työkalu. Uskomuskeskukseemme olemme ladanneet tunnekokemuksen, jota tietoisesti emme ymmärrä: tämä alue voi jopa estää kehitystä niin yksilö- kuin yhteiskuntatasolla. Koska olemme varautuneita ja kyvyttömiä muuttamaan toimintatapaamme, yhteys aivoalueiden välillä ei ole tasapainossa. Epätasapainossa emme edistä muutosta.

Tietoinen ajatus syntyy läsnäolevassa hetkessä: kokemus joka herättää ajattelemaan ja saa meidät toimimaan spontaanisti ulkoisen ärsykkeen vaatimalla tavalla, punnitsemaan tilannetta ja toimimaan sen mukaan. Tietoinen ajatus on mielessämme vaikuttava järjen ääni. Tietoinen aivoalue toimii autopilotilla, jos mukana ei ole intuitiivista tunnealuetta, tiedostamatonta mieltä. Rationaalinen mieli ei käytä tunteita tilanteiden arvioimiseksi. Tietoinen mieli ei ole luova vaan järjestelmällinen. Se on rajallinen.

Tiedostava, aivoalueet yhdistävä ajatus virtaa rajoittavista uskomuksista vapaana, ja intuitio toimii yhteistyössä rationaalisen mielen kanssa. Eheä mieli rakentaa loogista ja intuitiivista maailmankuvaa, palvellen kehitystä. Ihminen tuntee ja tietää itsensä. Oikea ja vasen aivoalue toimivat yhteistyössä. Saamme aikaan kestävää kehitystä ja muutosta. Mieli on avoin ja koko kapasiteetti on käytössä. Ymmärrämme sanojen monet tarkoitukset tiedostaessamme, että jokainen tarkastelee maailmaa oman uskomusjärjestelmänsä kautta. Väärinkäsitykset eivät katoa, vaan ymmärrys lisääntyy. Tämä on kestävän kehityksen edellytys. Näkemyserot eivät ole vain eriäviä mielipiteitä, vaan joustava kasvualusta uusille ideoille. Omien tunnelukkojen oivaltaminen auttaa ymmärtämään toisia, itsemme kautta eheydymme. Maailma muuttuu.

Ajatus on voima ja maailma on alati muuttuva, me olemme myös jatkuvassa liikkeessä. Jos uskomuksiimme on ohjelmoitu vahvoja tunnekokemuksia, ajatustamme ja toimintaamme ohjaa vanha toimintakaava. Tunnelukko estää toimimasta tilanteen vaatimalla tavalla, emme kuule intuitiota tunnelatauksen ollessa vahva. Solumuisti herättää meissä "pakene tai taistele" -toiminnan. Tässä kohtaa rationaalinen mieli myös pyörii tyhjää, etsii faktaa, muttei osaa päättää. Voimme tilanteeseen tultuamme tarkastella itseämme: mikä saa aikaan vastustusta? Voimme alkaa oivaltaa epämiellyttävän tunteen laadun. Tässä kohtaa mieli mielellään hyökkäisi, jottei tulisi nähdyksi. Projisoimme omat tunnelukkomme ulkopuolelle, syytellen toisiamme kunnes hyväksymme itsemme.

Anteeksianto ja kiitollisuus ovat eheytyvän mielen avaimet

Antamalla anteeksi itselleen voi antaa anteeksi toisille. Kaikki elämässä käy itsen kautta. Tästä käytetään usein termiä sisäinen lapsi. Teemme matkan herkkyytemme lähteelle, josta kaikki alkoi. Kokemukset loivat uskomukset, joista vapautuminen on muutoksen edellytys. Mieli selittelee toisilla olevan helpompaa, koska pelkäämme kohdata ongelman ja tuoda sen päivänvaloon. Mieli pelkää tyhjyyttä, mukavuusalue on tuttu ja epämukavuusalue on tuntematon. Syy paeta tunteitamme on pelkomme kohdata heikkoutemme, vaikka pelkomme on todellisuudessa vahvuutemme. Yhteiskuntamme kehitystä jarruttavin uskomus on tunteiden kieltäminen: että tunteiden näyttäminen olisi heikkoutta. Tunteiden piilottaminen on rohkeuden puutetta ja pelkoa. Ulospäin vahva voi olla sisältä heikko, mutta rohkeasti ulospäin heikko rakentaa itseään sisältä vahvaksi. Vain sisältä vahva voi rakentaa kestävää kehitystä itselleen ja toisille.

Kehomme viisi aistia luovat kokemuksemme. Aistien kautta myös vapautamme kehon tunnelukkoja. Tuoksut, kosketus, musiikki, liike, makuelämys, taide. On monta tapaa löytää tekemisen kautta vapauttavaa iloa, omaa sisäistä inspiraatiota avata henkiset tunnelukot ja siirtyä eteenpäin. Metsä on aisteille monipuolinen paikka. Eteerinen puiden haihduttama havupuuöljy rauhoittaa tunnesäätelyjärjestelmää ja vapauttaa tilaa uusille ajatusrakennelmille. On maisteltavaa ja keräiltävää syysaikaan, voimme halailla puita ja hiljentyä metsässä itsemme ääreen. Hiljaisuudessa soi sielun musiikki, sieltä löytyvät puuttuvat nuottiavaimet elämän sinfoniaan. Meditointi on hyvin suosittua tänä päivänä, eikä suotta.

Ajatus on energiaa. Mielemme hyvinvoinnin kautta ruokimme kehoamme ja rakennamme ympäristöämme. Mieli ja keho toimivat yhteistyössä, se on tunnekokemusten tarkoitus. Rakennamme tunteiden ja ajatusten kautta maailmaa sellaisena kuin sen koemme. Kun puhdistamme uskomusmallejamme, käytösmallejamme, vapaudumme elämään myös kehoa kuunnellen ja valitsemaan terveelliset vaihtoehdot tukemaan kasvuamme. Niin ravintoon kuin eri tilanteisiin asennoituminen syntyy terveen suhtautumisen kautta. Vaikutamme omaan hyvinvointiimme ja myös ympäristön hyvinvointiin. Ajatus ohjaa meitä, se on voimakkain työkalumme. Ajattelu on tärkeää puhdistaa ja hiljentää joka päivä. Kiitollisuus; kaikki kokemukset ja tunteet ovat rakkaudessa sallittuja. Joka päivä elämämme on täynnä tunteita, koska ajattelemme ja olemme. Elämä tuo eteemme jatkossakin epämiellyttäviä tilanteita, joita suodatamme asenteemme ja reagoimistapamme kautta. Asenteitamme ja reagoimistapaamme voimme muuttaa eheyttämällä mielemme. Olemme keskeneräisiä ihmisiä ja se tekee jokaisesta päivästä lahjan.

Millaisena avautuu elämän lahja eteemme huomenna? Mennessämme kiitollisena nukkumaan heräämme myös vastaanottamaan uuden päivän kiitollisin mielin. Maailma ei voi kuin juhlia muutoksesta, vedämme puoleemme sitä mitä tunnemme. Todellinen älykkyys on sitä, että ajatusta ohjaa tunne jota tasapainottaa järki. Se on ajattelemisen taidetta, viisautta.


Tutustu myös muihin BeTheChange ja KnowYourIngredients -kirjoituksiin.