KYB | Know Your Body

Onko pitkän elämän salaisuus geeneissä, elämäntavassa, henkisyydessä vai missä?

Geenit avaavat pelin

Nykypäivän tukimusten perusteella näyttäisi siltä, että geeneillä ja perimällä on iso vaikutus elämään sekä sitä kautta ikääntymiseen. Geenit ovatkin hyvä lähtökohta itsensä ymmärtämiseen ja voivat kertoa meille omista vahvuuksista ja heikkouksista sekä mielen että kehon tasolla. Kun tutkimme omaa perimää, voimme usein hahmottaa erilaisia trendejä, kuten elinikä, sairaudet, elämäntapa ym. ja, kun näitä asioita tutkii kokonaisvaltaisena kaavana, voi vahvistaa tiettyjä olettamuksia omasta genetiikasta.

On kuitenkin tärkeää muistaa, että geenitutkimus, vaikka väittääkin tietävänsä asioita, ei missään nimessä pysty suoranaisesti todistamaan geenien roolin merkitystä. Ihminen nimittäin on seuraaja ja siitä syystä usein kulkee vanhempien ja yhteisön jalanjäljissä, jolloin myös samat tai samantyyppiset elämäntavat, stressin laukaisijat ja ruokavalio siirtyvät sukupolvelta toiselle.

Vasta nykypäivänä voimme mitata tarkemmin geeniperimän aitoa merkitystä, kun ihmiset liikkuvat vapaammin ja esimerkiksi elävät aivan uudessa ympäristössä sekä muuttavat merkittäviä asioita, kuten ruokavalio ja elämäntapa. On siis juuri tämän takia tärkeää, että ei oleta asioita liikaa, vaan uskoo siihen, että omilla valinnoilla ja elämäntavalla on valtava vaikutus kehon, mielen ja sielun hyvinvointiin sekä siihen olemmeko vai emmekö ole onnellisia. Sitä voisi myös kuvailla arvokkaan ikääntymisen salaisuudeksi. 

Genetiikasta saadaan varmasti uskottavampaa ja luetettavampaa tietoa seuraavan 50 vuoden sisällä, mutta se tieto, mitä meillä on tänään vuonna 2020 on edelleen hyvinkin spekulatiivista ja osittain olettamuksiin perustuvaa.

Elämäntapa arvoonsa

Kuinka elämme on oleellista ikääntymisen kannalta, mutta mitä tämä paljon käytetty elämäntapa-käsite oikein sisältää? Elämäntapa on kokonaisvaltainen asia, johon vaikuttavat sekä maallinen että henkinen maailma, joten siinä tulisi huomioida kaikki kehon, mielen, sielun sekä sydämen hyvinvointiin vaikuttavat tekijät. Tärkeitä elämäntavan osia ovat:

Ruoka, juoma ja ruokavalio. Niiden merkitys on todella oleellinen, miksi? Koska ruoka ja juoma ovat kehon polttoaine, ilman niitä kehon ja mielen koneisto ei pysty toimimaan optimaalisella tavalla. Siksi heikon ruokavalion ja nesteytyksen vaikutus on valtava myös ikääntymiseen, koska jos emme saa tarvittavia ja hyvälaatuisia ravintoaineita kehoon, joutuu keho ja mieli keksimään korjaavia ratkaisuja ongelmien vastapainoksi. Kuormittunut keho ja mieli syövät valtavasti elinvoimaa, mikä taas nopeuttaa ikääntymistä. Tästä syystä esimerkiksi buddhalainen munkki näyttää kaupungissa normaalia elämää elävää ihmistä nuoremmalta ja terveemmältä, koska lähtökohtaisesti hänen kehonsa ja mielensä ei ole yhtä kuormittunut. 

Ruoka ja juoma on myös kokonaisvaltainen käsite, jossa on tärkeää ylläpitää tasapainoa vitamiinien (marjat), proteiinien (kasviproteiini, liha), mineraalien (suola), rasvahappojen (öljyt, kala) ja energian (luonnon sokeri, kuten aito luomu hunaja) välillä. Yksi mielenkiintoinen huomio esimerkiksi ruoan kohdalla on proteiinien ja hiilihydraattien yhteistyö ja suhde sekä niiden sopivuus omalle keholle, mikä on paljon tärkeämpää kuin niiden erilliset suositusarvot. Sama koskee melkein kaikkea ruokaa ja juomaa, sillä kokonaiskuva on tuhat kertaa tärkeämpi asia kuin yksittäiset suositukset. 

Lisäksi on mainittava se, että ikääntymisen prosessin hidastamisen kannalta aidosti laadukkaiden biodynaamisten luontaisten ainesosien käyttö on välttämätöntä, mutta onneksi myös helppoa. Annostelussa ei tarvitse olla niin tarkka, koska hyöty saadaan aina irti ja se, mitä keho ei tarvitse, se pystyy poistamaan jättämättä mitään kuonaa. Säilytysaineet, lääkkeet ja lähes kaikki synteettiset valmisteet ovat taas bio-dynaamisen luomu tuotteen täysi vastakohta, koska ne eivät ole luonnon tuottamia, joten niistä jää aina jälkiä kehoon. Kasvava säilytysaineiden, lääkkeiden ja ravintolisien nauttiminen selittää siksi myös osittain, miksi meillä on kasvavissa ja erittäin huolestuttavissa määrin esimerkiksi elämäntapasairauksia ja mielenterveysongelmia.

Liikunta. Sen vaikutusta kannattaa korostaa, koska esimerkiksi korkean sykkeen harjoitukset, varsinkin iäkkäämmälle ihmiselle voivat merkittävästi parantaa lihasten hyvinvointia ja solujen korjaantumista, vaikka se onkin hitaampaa kuin nuoremmilla. Urheilu ja liikunta, jopa kävely on tärkeää, koska se pitää elimistön käynnissä; ilman sitä ihmisen keho rappeutuu ja mieli kärsii. 

Hyvä esimerkki ovat astronautit, joilla keho ja erityisesti lihakset ja luusto kärsivät valtavasti ilman liikuntaa. Vaikka avaruudessa ei ole painovoimaa, millä on tietenkin vaikutusta, astronauttien esimerkki kuitenkin kertoo siitä, miten paljon keho voi muuttua, jos se ei saa tarvittavaa liikettä. 

Liikunta vaikuttaa tietenkin myös muihin asiohin, kuten hormooneihin, mielialaan, energiatasoon, hapenottokykyyn, sydämeen, stressiin ja elinvoimaan yleensä. Kaikenikäisten ihmisten tulisi myös liikkua aktiivisesti, jotta erityisesti hapenottokyky olisi optimaalista omaan ikään nähden. Hapella on tärkeämpi vaikutus elämänlaatuun kuin uskommekaan, koska elimistön lisäksi se vaikuttaa aivojen kautta mieleen ja muistiin.

Yhteisöllisyys. Ikääntyminen ja vanhuus on monelle yksinäistä aikaa ja erityisesti tulevien sukupolvien kannalta vanheneminen voi olla erittäin haasteellista, koska nykypäivänä meillä ei usein ole elämänkumppania, perhettä ja ystäviä ympärillä. Yksinäisyys on raskasta mielelle ja sitä kautta keholle ja tuntuu siltä etteivät nykyajan nuoret enää tee riittävästi ponnisteluja ihmissuhteiden eteen, jolloin yksinäisyyden riski kasvaa valtavasti ihan keski-iästä tai jopa nuoruudesta lähtien. Nykyään vuonna 2020 näemme enemmän ja enemmän nuoria, jotka jopa tietoisesti eristäytyvät omiin oloihin, jolloin yksinäisyys pitkällä jänteellä vaikuttaa negatiivisesti mielenterveyteen ainakin useimmissa tapauksissa. 

Yhteisöllisyyden tärkeyden puolesta ei siksi voi riittävästi liputtaa, koska ihminen tarvitsee muita ihmisiä voimaan hyvin, vaikka se itselleen uskottelisikin muuta. Yhteisöllisyyden ongelma on myös se, että jos sen eteen ei tee ponnisteluja aikaisessa vaiheessa, sen saavuttaminen ja siihen yhtyminen vaikeutuu päivä päivältä. Tätä ongelmaa emme kuitenkaan huomaa ja vaikutusta hahmota kuin vasta paljon myöhemmin elämässä.

Onnellisuus. Onnen hetket ovat ilmaista ihmismielen ja kehon terapiaa ja myös paras keino stressin vastapainoksi. Onnellisuudella voitetaan aina stressi ja ikävät ajatukset ja juuri siksi onni on yksi parhaimmista työkaluista elämäntavan edistämisessä. Jos kaikki ihmiset pyrkisivät onnellisuuteen, maailma kukoistaisi ja kehittyisi huimaa vauhtia, paljon nopeammin ja tehokkaammin kuin mihin esimerkiksi kapitalismi ja raha pystyvät. 

On kuitenkin utopiaa ajatella, että maailmaa voisi muuttaa lyhyellä aikavälillä positiiviseksi, kun meidät on aivopesty olemaan yleisellä tasolla pessimistejä (luomme itsellemme rajoja siitä, mitä voisimme olla ja mitä voisimme saavuttaa) sekä pelkureita (pelkäämme kuolemaa ja kaikenlaista pahaa, mitä itse asiassa ei ole olemassakaan). 

Onnellisuus ei myöskään ole pinnallinen asia, se pitää ansaita, koska se tulee syvältä meidän sisältä. Onnellisuus on sydämen asia, johon kuuluu yhteisöllisyys, kanssaihmisistä välittäminen, itsettömyys sekä vahva yhteys hengelliseen maailmaan ja sitä kautta itseemme, ei materiaan. 

Onni on tietenkin oleellisessa osassa arvokkaan ikääntymisen kannalta, koska onni nuorentaa kehoa ja mieltä hyvin yksinkertaisesta syystä, sillä kannamme vähemmän taakkoja, kun olemme aidosti onnellisia. Kannattaa muistaa, että onnea ei voi ostaa, vaikka moni edelleen niin itselleen uskottelee, vaan se saavutetaan elämäntavan, tasapainon ja tietoisuuden kautta. Mutta miksi? Koska juuri silloin onnellisuutta on muun maailman vaikeampi kyseenalaistaa, eli onnellisuus varjelee itse itseään kun aidon onnen saavuttaa.

Henkimaailma. Se on kaikkien oikeus ja sen rooli on myös varjella vapauttamme. Henkisyys on osa meitä, vaikka sen miten pyrkisikin kitkemään pois ja juuri tästä syystä henkisyydellä on syvä yhteys ja vaikutus ikääntymiseen, sen ja ainoastaan sen kautta voidaan saavuttaa sisäinen ja sitä kautta ulkoinen rauha. Tuntuu kuitenkin siltä, että tässä maailmassa, missä ihmisiä on paimennettu ja paimennetaan entistä enemmän lampaiden lailla, henkisyydestä on tehty tabu. 

Vallassa olevat ihmiset pyrkivät kasvamaan henkisellä puolella ilman, että he sitä näyttävät ympäristölle ja sitä siis kohdellaan vähän kuin eliitin yksinoikeutena. Asia on kuitenkin niin, että ihminen on vapaa olento ja vaikka meidät kahlittaisiin ja heitettäisiin tyrmään, niin henkinen maailma on aina meidän ulottuvissa. Ehkä juuri siksi se nähdään niin isona riskinä vallanpitäjien ja eliitin kesken, koska sillä on potentiaali romuttaa monia asioita ja aatteita sekä viedä meitä pimeydestä valoon. 

Henkisyys ja henkiset ulottuvuudet voivat parahaillaan poistaa meistä itsekkyyden, ahneuden, pinnallisuuden, välinpitämättömyyden, merkityksettömyyden sekä auttaa meitä holistisesti ymmärtämään asioita kokonaisvaltaisesti itsestämme, maailmasta ja maailmankaikkeudesta. 

Henkisyys on yksilöllinen asia, koska me kaikki koemme sen omalla tavalla mikä on toinen syy, miksi monet mieltävät henkimaailman asiat vaikeiksi; eihän siihen ole suoranaista ohjekirjaa. Yritämmekin usein väkisin istuttaa henkisyyttä muottiin ja esimerkiksi tulkita sanomia ja näkyjä olemassa olevan tiedon, välineiden ja tekniikan avulla. Se on kuitenkin aikalailla ajan haaskausta, koska henkisyyden tie on meidän oma, siihen tarvitaan vain avoimuutta, omien ongelmien ja pelkojen kohtaamista, hyviä tekoja ja avarakatseisuutta sekä tietenkin ainakin ajoittaista hiljentymistä. 

Oman tien henkisyyteen voi siis löytää jokainen itse ja mitä aikasemmin sille tielle lähdetään, sitä enemmän siitä saadaan positiivisia hyötyjä ikääntymiseen, koska henkisyys vaatii juuri asioiden käsittelyä ja lukkojen avaamista, jonka kautta saamme mielenrauhaa ja vastaukset arkisiin ongelmiin. Henkisyyteen pätee kuitenkin sama kuin onnellisuuteen: sitä ei voi ostaa, sen eteen on tehtävä paljon työtä ja on oltava kärsivällinen, koska oma aika koittaa vasta sitten, kun on sen aika ja se aika on kaikilla yksilöllinen.

Onko tasapainoiseen elämään reseptiä

Ensimmäinen ja tärkein asia on sisäistää se, että olemme kaikki yksilöitä, vaikka valtio, virasto tai joku tutkimuslaitos muuta väittäisikin. Tämä on ilman muuta yksi suurimmista elämän epäkohdista nykypäivänä, siis se, että meille ihmisille on uskoteltu ja edelleen uskotellaan, että olemme samanvertaisia. Se ei pidä millään tasolla paikkaansa, koska jo geeniperimä itsessään (vaikka sen vaikutus olisikin pieni) luo lähtökohdat erilaisuudelle sekä sille, että olemme oman elämämme kulkijoita ja vastuussa siitä elämästä, joka meille on suotu. 

Vastuu onkin tärkeä sana, sillä, kun puhutaan vastuusta, se koskee kaikkea, omaa elämäntapaa ja sen kehittämistä arvokkaaksi ja tasapainoiseksi, elämän ja ihmisyyden ymmärtämistä tietoisen kehityksen kautta sekä hengellisen yhteyden luomista ei materiaan, vaan itseensä, ihmisiin ja maailmaan, sekä niille, joilla on siihen kapasiteettia, myös maailmankaikkeuteen. On tietenkin olemassa asioita, joita voi tehdä oman elämän ja elämäntavan edistämisen eteen, mutta reseptit ovat yksilöllisiä. Ainoastaan, jos keskitymme ymmärtämään itseämme, voimme oppia luomaan (nykytiedon puitteissa) optimaaliset olosuhteet omalle elämälle. 

Tietenkin geenien ja geenimanipulaation hype kasvaa koko ajan ja ratkaisut, joita tiedemiehet ja -naiset lupaavat kuulostavat ihanilta, mutta me ainakin uskomme, että ihminen ja ihmisyys ovat liian nuoria ymmärtääkseen luontoa ja luonnonvoimia tasolla, jossa niillä olisi edes oikeutta sekaantua luonnonprosesseihin ja evoluutioon. Emme tarkoita sitä, etteikö tätä työtä tarvita, mutta, koska ihminen on niin kärsimätön olento, se on aina valmis myymään ratkaisut ja ottamaan ne käyttöön ennen kuin tuloksista on mitään luotettavaa syvällistä tietoa. Miksi? No tietenkin rahan takia ja siitä erinomainen ja erittäin valitettava esimerkki on lääketiede, jolla ei ole aitoa tietoa monenkaan lääkkeen pitkäjänteisistä vaikutuksista elimistöön, mieleen, kvanttimaailmaan ja erityisesti perimään. Ihmiskunnalle olisi siksi tärkeää ensin oppia optimoimaan oma elintila ennen kuin on alamme leikkiä jumalia, mikä on erittäin suurella todennäköisyydellä johtamassa ihmiskehon ja -mielen aidon potentiaalin tuohoamiseen. Ikävää on se, että olemme myös niin pikkumaisia, että emme katso taaksepäin ja ota opiksi virheistämme, vaan pyrimme aina vain korjaamaan ongelmalla ongelmia.

Voimme mielestämme elää rikkaamman elämän parempien valintojen kautta ja itse asiassa tärkein oppitunti on pyrkiä luomaan itselleen ja ympäristölleen omavarainen rahasta riippumaton elämäntapa, koska se jos mitään auttaa meitä ikääntymään arvokkaasti. Tärkeää on myös sisäistää, että vaikka sen saavuttamiseen vaadiaan rahaa, niin tärkein osa on oma tekeminen ja mahdollisimman vähäinen luonnon ja ympäristön kuormittaminen, jolloin voi saavuttaa aidon kestävän (myös planeetan kannalta) omavaraisen elämän ja vielä hyvällä omatunnolla. Todettakoon siis loppuun, että aidot ihmiset, joita ei ohjaa materia ja itsekeskeisyys ikääntyvät arvokkaammin, ja mitä enemmän panostamme elämän ydinbisnekseen, siis ihmisiin, ruokaan ja juomaan, liikuntaan, henkisyyteen ja onnellisuuteen ilman pelkoja ja rajoja, sitä paremmin meillä menee.

Vinkkejä ikääntymiseen eri ikäluokille

Korkean 60+ iän saavutettuaan, ihmisen on hyvä nauttia paljon proteiinia, jotta solut saavat riittävästi tukea ja annosten tulee olla reiluja. Liikkuminen on tärkeää eikä missään nimessä saa jämähtää paikalleen, koska silloin kehon ja mielen rappeutuminen kiihtyy. Työstetään pelkoja ja luodaan rauha haastavien asioiden, kuten kuoleman kanssa; ei ole mitään pelättävää, mutta se vaatii, että kohtaa itsensä.

Keski-ikä on kehon rauhoittumisvaihe nykyään 40-60 ikävuoden välillä, jolloin tasapainoinen eikä liian rasvainen (suosi hyviä kasvirasvoja) ruokavalio tukee elimistöä parhaiten. Keski-ikän tulisi edelleen olla aktiivista ja mieltä stimuloivaa, luovaa aikaa. Tietoisuus, ymmärrys ja armollisuus ovat aiheita, joihin kannattaa syventyä. Itsekkyyttä tulisi tietoisesti vähentää ja pyrkiä sen sijaan edistämään yhteisöllisyyttä. Rauhoitutaan ja nautitaan elämästä hyvän ruoan ja juoman, keskustelujen sekä yhteisöllisyyden avulla.

Nuorille taas voi suositella reilusti proteiinia, kuitua ja mineraaleja, koska keho ja mieli edelleen kehittyvät. Odottaville äideille lisäksi esimerkiksi proteiinin lisääminen on hyvä, jotta sikiö saa riittävästi tukea.