Kuningaskalastaja / Kungsfiskare (Alcedo atthis)

03.06.2019

[FIN] Kuningaskalastaja (Alcedo atthis)

Levinneisyys: Kuningaskalastaja esiintyy harvakseen Etelä-Suomessa ja yleisemmin sitä esiintyy Keski-Euroopassa, Aasiassa ja Afrikassa.

Kuvaus: Kuningaskalastaja viihtyy jokien äärellä ja tekee pesänsä joentörmään. Se on muuttolintu ja lähtee liikkeelle kun sen kotijoki jäätyy. Kuningaskalastaja ei myöskään pärjää pakkasella, mikä saa sen muuttamaan talveksi etelämpään.

Yleistä: Kuningaskalastaja on varpusen kokoinen ja se munii 7-9 pyöreää pientä munaa. Se syö vesieläimiä kuten kaloja ja kotiloita. Kuningaskalastaja lentää matalalla ja nopeasti vedenpinnan yläpuolella ja lekuttelee välillä veden yllä ja syöksyy saaliin kimppuun. Useimmiten se istuu oksalla vedenpinnan yläpuolella ja tähyilee veteen. Havaittuaan saaliin se tekee salamannopean syöksyn veteen ja palaa oksalle tappaakseen saaliinsa voimakkailla iskuilla oksaa vasten. Hauskan kuvauksen mukaan kuningaskalastaja lentää kuin hohtavan sininen ammus vedenpinnan yllä. Kuningaskalastajalla on silmässä sisäänrakennettu polarisointisuodatin, joka poistaa heijastuksia veden pinnasta ja helpottaa saaliin näkemistä. Veden alla sen näkö ei ole enää yhtä hyvä, mistä syystä se suosii hitaasti liikkuvia vesistöjä.

Kuvissa:

A - Kuningaskalastaja oksalla (kuva: Tom Ahlström)

B - Kuningaskalastaja oksalla (kuva: Tom Ahlström)[SWE] Kungsfiskare (Alcedo atthis)

Utbredning: Kungsfiskaren kan man träffa på I södra Finland men den är mera vanlig i mellan Europa samt I Asien och Afrika.

Beskrivning: Kungsfiskaren trivs vid åar och bygger sitt bo vid åstränder. Kungsfiskaren är en flyttfågel och om dens hemå fryser på vintern tvingas den flytta, den klarar inte heller kalla vintrar.

Allmänt: Kungsfiskaren är stor som en sparv och lägger 7-9 runda små ägg. Den äter vattendjur som fiskar och snäckor. Kungsfiskaren flyger lågt och snabbt ovanför vattenytan och kan ibland stanna och ryttla ovanför vattnet tills den fått syn på sitt byte då den gör en störtdykning efter bytet. Oftast sitter Kungsfiskaren på en gren ovanför vattenytan och spanar ner I vattnet. Då den upptäcker ett byte dyker den blixtsnabbt ner I vattnet och återvänder till grenen med bytet som den avlivar med häftiga slag mot grenen. En rolig beskrivning på fågeln är att den flyger som en skinande blå pil över vattenytan. Kungsfiskaren har ett inbyggt polariseringsfilter som tar bort ljusreflektioner från vattenytan och hjälper den att se sitt byte. Under vattenytan har den inte längre lika bra syn vilket är orsaken till att den gärna väljer lugnt flytande vattendrag.

I bilderna:

A - Kungsfiskaren på gren (bild: Tom Ahlström)

B - Kungsfiskaren på gren (bild: Tom Ahlström)