Tiedä mitä ostat ja käytät ja mitä periaatteita on tuotteiden ja palveluiden takana

Hyvä ravintorikas ruoka on terveen elämän perusta. Uskomme vahvasti, että teolliset ruoat ovat syypää ihmisten vastustuskyvyn heikkenemiseen ja kroonisten elintapasairauksien kasvuun, toisaalta köyhän ravintosisältönsä vuoksi ja toisaalta sisältämiensä kehoa kuormittavien kemikaalien vuoksi.

Luomumerkki ei ole ainoa eikä suinkaan paras tapa tunnistaa aidot luomutuotteet. Virallinen luomuleima, EU:n, suomalainen tai ulkomaalainen, ei takaa ruoan luonnonmukaisuutta. Toisaalta valtaosa luonnonmukaisesti tuotetusta ruoasta ei ole luomusertifioitua. Luomusertifiointi on kallis ja monimutkainen prosessi, joten suurella osalla pientuottajista, joilta tulee usein juuri se paras laatu, ei ole varaa taikka halua ryhtyä siihen.

Toinen DVG:n perustajista Rocco Parisi on kasvanut Etelä-Italian maaseudulla ja hän tietää varsin hyvin, mitkä ovat terveellisyydestään kuuluisan Välimeren ruokavalion kulmakivet. Ainesosien puhtaudella ja laadulla on siinä kriittinen merkitys.

Meille luomu on sitä, että ainesosat ovat aidosti luonnonmukaisesti tuotettuja ja niiden alkuperä tunnetaan. Iso merkitys on maaperän laadulla, ympäristön puhtaudella (mm. veden ja ilman laatu) sekä tietenkin viljely- ja tuotantomenetelmillä. Meille on myös erittäin tärkeää, että tunnemme toimittajat henkilökohtaisesti ja arvomme kohtaavat. Käytämme itse tuotteitamme ja sitä kautta varmistamme, että laatu pysyy korkeana.

Rocco Parisi vastaa DVG:n toimitusketjusta ja pitää huolen siitä, että DVG:n tuotteet vastaavat korkeita laatukriteerejämme.

Lue tässä osiossa DVG:n merkinnöistä, käsitteistä ja siitä, miten luonnonmukainen tuotanto eroaa teollisesta.

DVG Merkinnät

Merkinnät auttavat meitä kommunikoimaan asiakkaille tärkeistä tuoteominaisuuksista ja siitä, että esimerkiksi tuotteiden laatuun ja tuotantomenetelmiin sekä alkuperään voi luottaa. Nämä standardit auttavat myös muistuttamaan DVG:n yhteistyökumppaneita ja työntekijöitä siitä, mitkä asiat ovat tärkeitä meille ja asiakkaillemme.  

Kun näet tämän merkin tiedät, että:

1) tuotteen alkuperä ja kasvuolosuhteet vastaavat luomustandardejamme

2) tunnemme tuottajan, ja sen tuotanto-menetelmät vastaavat laatukriteereitämme

3) tuotteen laatuun luotetaan, ja sille tehdään joka 6 kk Dolce Vita Global -luomulaatutarkistus.

Luomulaatu

Kun näet tämän merkin tiedät, että:

1) tuote tai osa tuotteesta on kierrätysmateriaaleista tuotettu

2) tuote tukee kestävää kehitystä ja työtä ilmaston kuormittumista vastaan

3) 20 % tuotosta investoidaan takaisin tuottamaan muita kierrätyksen ja kestävän kehityksen ratkaisuja.

GoGreen

Kun näet tämän merkin tiedät, että:

1) kyseessä on projekti, työ tai tuote, joka perustuu perinnetietoon ja -kulttuuriin tai saa niistä inspiraationsa

2) tukemalla tätä projektia tuet samalla perinnetiedon jakamista, siitä oppimista ja tärkeiden kulttuuriperinteiden varjelemista.


WCHP

DVG Käsitteet

Luomulaatu │ Tuote, joka on kasvatettu otollisessa ja puhtaassa ympäristössä, missä saasteiden vaikutus laatuun on lähes olematon, missä ilma ja vesi on puhdasta, missä maaperästä pidetään hyvää huolta esimerkiksi vuoroviljelyn kautta ja missä ekologinen monimuotoisuus ja esimerkiksi auringon määrä mahdollistavat optimaaliset kasvuolosuhteet. Lisäksi ainesosia käsitellään (keräys, kuivatus, prosessointi) hartaudella käsin tai muilla ainesosille sopivilla työkaluilla, mutta ei teollisin menetelmin. Viimeiseksi pyritään vielä optimoimaan pakkaus ja kuljetus tavalla, joka vähiten vaikuttaa ainesosan laatuun.

Kierrätys │ Suosimme laadukkaiden ja yhteensopivien jo käytössä olleiden materiaalien uusiokäyttöä tuotteissa ja palveluissa sekä toimintaa tukemaan. Kierrätys vähentää turhaa luonnonresurssien käyttöä ja kuormitusta. Kierrätys on myös mentaliteetti, joka on tärkeässä osassa kestävää elämäntapaa ja kehitystä.

Kestävä kehitys │ Sitoutuminen ja teot, jotka tukevat universaalisti pitkäjänteistä tarpeellisten asioiden, tuotteiden, ajatusten ja ennaltaehkäisevien ratkaisuiden luomista . Näin voidaan taata puitteet kestävälle ja rakentavalle elämän ja evoluution kululle.

Perinnetieto │ Tieto ja taito, joka perustuu toistoon ja jolla on aidosti todettuja positiivisia vaikutteita ja hyötyjä kehoon, mieleen, sieluun ja elämään.

Kultuuriperintö │ Yhteisöllisen ajatuksen ja elämäntavan kautta tuotettu perintö ja sen kautta tuotetut toimintatavat, ajatukset ja ratkaisut. 

Miksi suosittelemme välttämään teollisia tuotteita?

Teollinen viljely ja eläintuotanto kuormittavat luontoa ja vähentävät sen monimuotoisuutta. Suuri osa maailman viljelymaasta on pyhitetty rehuntuotannolle samalla kun tuotantoeläimiä pidetään luonnottomissa olosuhteissa ja ruokitaan teollisesti tuotetulla rehulla sen sijaan, että annettaisiin niiden saada ravintonsa luonnollisesti laitumelta. Teollisessa viljelyssä käytetään runsaasti kemiallisia torjunta-aineita ja lannoitteita, jotka päätyvät myös kehoomme ruoan kautta. Tehoviljely tuhoaa suurimman osan maaperän eliöistä ja kuluttaa maan käyttökelvottomaksi ajan mittaan. Teollinen viljely ja eläintuotanto ovat syypää maailman hiilinielun vähentämiseen (metsät, niityt ym.) ja sitä kautta sateiden vähenemiseen, aavikoitumiseen sekä ilmaston lämpenemiseen.

Teollisessa käsittelyssä valmiiksi ravintoarvoltaan heikkolaatuisia raaka-aineita prosessoidaan niin, että saadaan säilyvyydeltään, koostumukseltaan ja maultaan toivottu tulos. Erityisesti ultraprosessoidut ruoat ovat haitallisia terveydelle. Pitkälle prosessoidut ruoat sisältävät vain vähän ravintoaineita, mutta runsaasti keinotekoisia säilöntäaineita, väriaineita, makeutusaineita, emulgointiaineita ja usein myös paljon piilosuolaa ja -sokeria sekä huonoa rasvaa, jotka kuormittavat elimistöä. Näinkin yksinkertainen elintarvike kuin tee kärsii teollisessa käsittelyssä, kun teelehdet kuivatetaan liian korkeissa lämpötiloissa, jolloin ne palavat sisältä ja vapauttavat pitkässä haudutuksessa karsinogeeneja. Tämän huomaa siitä, että jos teollista teetä hauduttaa jo 15 minuuttia, voi siitä tulla kitkerän makuista, toisin kuin luonnollisesti kuivatusta teestä, jota voi hauduttaa jopa vuorokauden tai yli ilman ongelmia.

Luonnonmukaiseen viljelyyn kuuluu viljelykasvien monimuotoisuus, vuoroviljely sekä luonnonmukaisten lannoitteiden ja torjuntamenetelmien käyttö. Terve maa on elinvoimainen ekosysteemi, jonka eliöt tuottavat kasveille tarvitsemiaan ravintoaineita, jolloin viljelyn tuloksena on ravintorikas sato ilman maaperän ja luonnon vahingoittamista. Terve maaperä sitoo vettä ja hiiltä ja siten toimii hiilinieluna.

Luonnonmukaisessa tuotantoprosessissa raaka-aineita käsitellään niin, että niiden ravintoarvojen heikkeneminen pyritään minimoimaan. Esimerkiksi, yrtti- ja maustekasveja kerätään käsin ja kuivatetaan luonnollisesti niin, että kuivauslämpötilat pysyvät maltillisina. Mausteiden jauhatusprosessissa pidetään huolta siitä, että lämpötila ei nouse liikaa. Suolan kerääminen tehdään käsin ja käsittelyssä vältetään suolan mineraalikoostumukselle vahingollista kosketusta metalliin.

Myös ylimääräisten aineiden lisäämistä pyritään välttämään. Esimerkiksi luonnonmukaisessa hunajantuotannossa hunajaan ei lisätä sokeria ja vältetään myös sokeriliuoksen antamista mehiläisille ravinnoksi.

Miksi luonnollinen on parempi kuin teollinen? Miksi emme voi luottaa tutkimuksiin teollisten tuotteiden turvallisuudesta?

Nykyinen ravitsemustiede ymmärtää vain murto-osan aineista, jotka ruokamme sisältää. Uusia ruoan sisältämiä yhdisteitä löytyy koko ajan, mutta olemme vielä hyvin kaukana siitä, että ymmärtäisimme niitä kaikkia. Tieteen ymmärrys ravinnon vaikutuksesta terveyteen perustuu n. 150 ravintokomponenttiin, vaikka tällä hetkellä on yksilöity jo 70 000 ravinnon yhdistettä. Elintarvikkeiden etiketeissä mainitut rasvojen, proteiinien ja hiilihydraattien osuudet antavat meille vain hyvin vähän informaatiota tuotteen ravintosisällöstä.

Fytokemikaaleilla, joita löytyy satoja tai jopa tuhansia kasviperäisestä ruoasta, on huomattu olevan runsaasti bioaktiivisia ominaisuuksia, kuten antioksidatiivisuus, antimikrobiaalisuus ja antikarsinogeenisyys (syövältä suojaava vaikutus). Nykytiede ei kuitenkaan pysty yksilöimään yhdenkään yksittäisen ruoka-aineen fytokemikaalien koostumusta ja biologista vaikutusta kokonaan. Tutkimuksissa on kuitenkin todettu, että fytokemikaaleja runsaasti sisältävät ruoka-aineet, kuten kasvikset, marjat, siemenet ja täysjyväviljatuotteet, ovat ruokavaliomme terveellisimpiä osia.

Yksittäiset ruoasta eristetyt aineet eivät vaikuta kehoon samalla tavalla kuin ruoan kautta saadut aineet, koska ruoassa olevat yhdisteet toimivat yhdessä. Siksi ravintolisistä ei yleensä saa samoja terveyshyötyjä kuin ruoasta. Samoin keinotekoisesti ruokaan lisätyt aineet eivät toimi kehossa samalla tavalla kuin laadukkaan ruoka-aineen luonnollisesti sisältämät ravintoaineet. Aineilla, jonka pitoisuus ruoassa on pieni, voi olla yllättävän suuri vaikutus kehoomme emmekä edes ole tietoisia kaikista niistä aineista.

Kuinka voimme luottaa teollisessa tuotannossa käytettävien kemikaalien turvallisuuteen, kun tietämyksemme on niin vähäistä? Koko ajan paljastuu, että aineet, joita pidimme ennen turvallisina, eivät sitä ole. Tietoa myös pimitetään, kun se ei ole isojen korporaatioiden tai muiden vaikutusvaltaisten tahojen intresseissä. Esimerkkinä rasvan demonisointi ja keinotekoisten kevyt-ruokien edistäminen, joka on aiheuttanut entistä enemmän terveysongelmia, mm. liikalihavuutta, erityisesti Yhdysvalloissa.

Meidän periaatteemme on yksinkertainen - luonnollisesti tuotettu ruoka kunniaan! Luonto on luonut elämän maapallolle ja huolehtinut siitä, että jokaiselle luomalleen lajille on optimaalista ravintoa. Ihmiset ylenkatsovat luonnon viisautta ja sortavat luontoa eivätkä osaa ottaa opikseen. Uskotko oikeasti siihen, että voimme luoda keinotekoisesti ruokaa, joka on luonnonmukaista ruokaa meille parempi? Meille vastaus on ilmiselvä.

Mikä avuksi, jos et pysty hankkimaan kaikkea ruokaasi luomuna?

Tänä päivänä harva ihminen, erityisesti kaupungissa asuva, pystyy hankkimaan kaikkea ruokaa luomuna. Erityisesti silloin olisi tärkeää ottaa säännölliseen käyttöön laadukkaita tehoainesosia, joilla saa ruokavalioon välttämättömiä ravintoaineita ja fytokemikaaleja. Tällaisia tehoaineita ovat mm. laadukkaat luonnonmukaisesti tuotetut mausteet ja yrtit, öljyt, marjat, hunaja sekä mineraalirikas suola

Voit lukea lisää kunkin tuotekategorian pääsivulta, miten tuotteemme eroavat markettien vastaavista tuotteista.

- Feel Good Every Day -