Merkinnät | Käsitteet

Tiedä mitä ostat ja käytät ja mitä periaatteita on tuotteiden ja palveluiden takana

Merkinnät auttavat meitä kommunikoimaan asiakkaille tärkeistä tuoteominaisuuksista ja siitä, että esimerkiksi tuotteiden laatuun ja tuotantomenetelmiin sekä alkuperään voi luottaa. Nämä standardit auttavat myös muistuttamaan DVG:n yhteistyökumppaneita ja työntekijöitä siitä, mitkä asiat ovat tärkeitä meille ja asiakkaillemme.


DVG  Merkinnät

Kun näet tämän merkin tiedät, että:

1) tuotteen alkuperä ja kasvuolosuhteet vastaavat luomustandardejamme 

2) tunnemme tuottajan, ja sen tuotanto-menetelmät vastaavat laatukriteereitamme

3) tuotteen laatuun luotetaan, ja sille on tehty ja tehdään joka 6kk Dolce Vita Global -luomulaatutarkistus

Luomulaatu

Kun näet tämän merkin tiedät, että:

1) tuote tai osa tuotteesta on kierrätysmateriaaleilla tuotettu

2) tuote ainakin osittain tukee työtä ilmaston kuormittumista vastaan ja kestävän yhteiskunnan kehitystä

3) 20% tuotosta investoidaan takaisin tuottamaan muita kierrätyksen ja kestävän kehityksen ratkaisuja

GoGreen

Kun näet tämän merkin tiedät, että:

1) kyseessä on projekti, työ tai tuote, joka  perustuu perinnetietoon ja -kulttuuriin tai saa niistä inspiraationsa 

2) tuet perinnetiedon jakamista ja siitä oppimista 

3) edistät tärkeää työtä, jonka kautta varjellaaan perinnetietoa ja tärkeitä kulttuuriperinteitä  

WCHP


DVG  Käsitteet

Luomulaatu │ Tuote, joka on kasvatettu otollisessa ja puhtaassa ympäristössä, missä saasteiden vaikutus laatuun on lähes olematon, missä ilma ja vesi on puhdasta, missä maaperästä pidetään hyvää huolta esimerkiksi vuoroviljelyn kautta ja missä ekologinen monimuotoisuus ja esimerkiksi auringon määrä mahdollistavat mahdollisimman täydelliset kasvuolosuhteet. Lisäksi ainesosia käsitellään (keräys, kuivatus, prosessointi) hartaudella käsin tai muilla ainesosille sopivilla työkaluilla, mutta ei teollisin menetelmin. Viimeiseksi pyritään vielä optimoimaan pakkaus ja kuljetus tavalla, joka vähiten vaikuttaa ainesosan laatuun. 

Kierrätys │ Suosimme laadukkaiden ja yhteensopivien jo käytössä olleiden materiaalien uusiokäyttöä tuotteissa ja palveluissa sekä toimintaa tukemaan. Kierrätys vähentää turhaa luonnon ja planeetan resurssien käyttöä ja kuormitusta. Kierrätys on myös mentaliteetti, joka on tärkeässä osassa kestävää elämäntapaa ja kehitystä.

Kestävä kehitys │ Sitoutuminen ja teot, jotka tukevat universaalisti pitkäjänteistä tarpeellisten asioiden, tuotteiden, ajatusten ja ennaltaehkäisevien ratkaisuiden luomista, jotta puitteet kestävälle ja rakentavalle elämän ja evoluution kululle voitaisiin taata.

Perinnetieto │ Tieto ja taito, joka perustuu toistoon ja jolla on aidosti todettuja positiivisia vaikutteita ja hyötyjä kehoon, mieleen, sieluun ja elämään.

Kultuuriperintö │ Yhteisöllisen ajatuksen ja elämäntavan kautta tuotettu perintö ja sen kautta tuotetut toimintatavat, ajatukset ja ratkaisut.