MyLife Työhyvinvoinnin B2B Tapahtumat

Positiivista henkilöstön terveyden ja tehokkuuden edistämistä luonnollisesti...


Työhyvinvointi Yritys+ Teemapäivät on luotu edesauttamaan ja ratkaisemaan käytännön työhyvinvointiin kohdistuvia haasteita. Tuomme kestäviä ratkaisuja työtekijöiden ja työantajan välisen synergian kehittämiseen.Pääsylippu 89 €

Pääsylippu sis. yritys-tuotepaketin arvo 45 €, jonka saa koota itse ja noutaa lähtiessä

Kokoelmat


Tapahtuman Vaikuttajat

Mira Juntunen

Tapahtuman juontaja

Luennoitsija + Haastattelija

Hyvinvointi ja terveysalan uranuurtaja, kirjailija, muutostentekijä 

Niklas Christides

Tapahtuman järjestäjä

Luennoitsija + Haastattelija

Ihmistenkehittäjä, visionääri, sarja-yrittäjä, luomu-ruoka-juoma artesaani


Ohjelma Auditorio (sis. lipun hintaan)

9:15-9:30 Avaus tapahtumalle ja osallistujien läsnäololle

Mira Juntunen

 • Tervetuloa. 
 • Tehdään hengitysharjoitus, joka vahvistaa istumaan päivän ja avaa ajatukset ottamaan vastaan uutta.
 • Entä jos suhtautuisit aina koulutuksiin niin kuin et tietäisi aiheesta mitään? Olisko silloin mahdollista oppia uutta ja rakentaa vanhan osaamisen päälle ja sen kanssa lomittain jotain erilaista? Toiseksi pyydämme, että että et hyväksyisi mitään sellaisenaan, vaan suhtautuisit "okei, mielenkiintoista, kokeilen itse" asenteella avoimesti kaikkeen kuulemaasi ja vasta oman kokemuksen kautta päättäisit "mielipiteen" asiasta.

9:30-10:15 Orgaaninen, avoin ja tiedostava työympäristö -luento 

Niklas Christides

 • Avainsanat, avoimuus, tietotoisuus, yhteishenki, rakentava työympäristö, itsensäjohtaminen, saumattomuus, tehokkuus.
 • Ovatko ihmiset työntekijöitä vai partnereita? Miten rakennetaan orgaaninen, itseään kehittävä ja positiivisen jatkuvan muutoksen organisaatio? Mikä työpaikan organisaatio ylipäätään on olemassa? 
 • Milleniaalit (eli 2020-luku) edellyttää johtajilta läsnäoloa, onnistumisen mahdollisuuksien luomista ja luovan hulluuden sallimista sekä sietämistä. Organisaation rakentamiselle tämä tuo aivan uudet reunaehdot ja nopeammin tai projektikohtaisesti muuttuvat työnkuvat ja roolit. Jos halutaan rekrytoida yrittäjähenkinen työntekijä ja sellainen saadaan palkattua, on annettava hänen toteuttaa yrittäjähenkisyyttä, eikä puristaa häntä aiempaan käytössä olleeseen toimintatapaan. 
 • Luottamus on se tunne, joka jokaisella johtajalla ja ryhmän jäsenellä on oltava, jotta orgaaninen organisaatio voisi syntyä ja toimia taloudellisesti tuloksekkaasti ja merkityksellisyyttä jäsenilleen tuottavana. Mitä luottamus tässä yhteydessä tarkoittaa ja miten voi luottaa luottamukseen?

10:45-11:15 Henkinen tasapaino työelämässä -haastattelu 

Isä Ambrosius, Niklas Christides haastattelee

 • Mitä on henkisyys? Miksi sitä pelätään? Miten henkisyyttä ja tietoisuutta voisi käyttää luomaan vahvempia ja tasapainoisempia yrityksiä ja työpaikkoja?
 • Onko vastakkainasettelu tai tasapainoilu henkisen ja taloudellisen välillä tarpeen? Millainen henkisesti vahva ja tiedostava ihminen on työntekijänä? Millaisen työkulttuurin hän luo ympärilleen?

11:15-12:00 Työhyvinvoinnin olemus -paneelikeskustelu 

Niklas Christides + Isä Ambrosius + Asiantuntija, Mira Juntunen haastattelee

 • Mistä asioita kannattaisi aloittaa, jos organisaation ja johdon haluaa uskomaan työhyvinvoinnin edistämisen etuihin?
 • Johtaminen ja johtamisen filosofia - este vai mahdollisuus?
 • Mikä on ihmisen yksilöllinen ja tiimin yhteisöllinen rooli työhyvinvoinnin mahdollistajana?
 • Miltä tulevaisuuden yhtiö näyttää, jos se on täysin omaksunut työhyvinvoinnin tärkeyden ja saanut luotua sille saumattoman ja toimivan toimintamallin?
 • Uskallammeko viedä työhyvinvointikäsitteen niin laajaksi, että se tarkoittaisi sitä, että ihminen voisi hyvin 24/7? Entä niin laajaksi, että työ jopa tukisi vapaa-ajan hyvinvointia?

14:00-14:45 Luovuutta työympäristöön -interakiivinen luento

Luovuusvalmentaja Marika Sarha

 • Marika esittelee tapoja inspiroida, kehittää ja tehostaa työympäristöä ja työntekijöitä luovuuden kautta.

15:15-16:00 Hyvinvoinnin johtamisen ABC -luento

Niklas Christides

 • Käydään läpi tulevaisuuden johtajan profiili ja miten suuri osa johtajan työstä tulee vaatimaan tietoista hyvinvoivan organisaation rakentamista -  yhtä lailla johto- kuin johdontukiportaassa. 
 • Perehdymme tärkeimpiin kompetensseihin ja siihen miten vahvistaa ja paremmin ymmärtää tunneälyn roolia elämässä.
 • Jokainen ihminen on oman (työ)hyvinvointinsa pääjohtaja ja työyhteisössä jokainen jäsen on oman hyvinvointinsa paras asiantuntija. Todennäköisesti jokaisella on silti tiedollisia ja asenteellisia haasteita, jotka estävät omatoimista parhaiden ratkaisujen todeksi elämistä, joten inspiroiva työyhteisö, joka lempeästi pakottaa kokeilemaan aluksi vieraampiakin työhyvinvointia luovia tapoja, on organisaation virallisten johtajien tekemisen ytimessä ja edellyttää esimiesjohtajan oman persoonan (ei työroolin, vaan oikean oman persoonan) likoon laittamista.
 • Miten luodaan pehmeä ja kestävä työhyvinvointikulttuuri? Miten ja millaisista arvoista se alkaa? Millaista johtajien perehdytystä ja ihmisten sitouttamista, sekä tukevien rakenteiden rakentamista ja ylläpitoa tarvitaan?
 • (Työ)Hyvinvointi on aiheena koukuttava. Kun työhyvinvointia toteutetaan orgaanisesti, se voi olla myös pitkäjänteisen menestyksen mahdollistaja. 
 • Kysymys kuuluu, olemmeko organisaatioissa tähän valmiita? Vai ollaanko niin tottuneita urputukseen ja kärsimyskisaamiseen kahvipöydässä, että ei edes oikeasti tavoitella erilaista todellisuutta? Elämä on valintoja yksilö ja yritystasolla, mutta kaikki on aina mahdollista saavuttaa jos asiat tekee oikein ja on valmis olemaan avoin. Olemmeko sitä?

16:00-16:30 Johtajan tie hyvinvointiheräämiseen

Asiantuntijapuheenvuoro

 • Nykyjohtajan tie valoon. Mitä asioita piti käydä läpi elämässä, että uskalsi alkaa huolehtimaan näkyvästi itsestään ja sitä kautta tukemaan ympäristöä elämään positiivisen kautta.

16:30-16:45 Päivän kooste ja hengitysharjoitus

Mira Juntunen

 • Mikä oli päivän paras ajatus?
 • Minkä toteutan varmasti?
 • Hengitysharjoituksella integroidaan päätös toteutukseen.

Afterwork Verkostoitumistilaisuus (39 € per hlö) 40 paikkaa

17:00-20:30 Luomuviini + tapas maistatus menu

 • Niklas Christides + Rocco Parisi esittelevät italialaisia ja kroatialaisia luomuviinejä (45 min)
 • Vapaa verkostoituminen ja keskustelua työhyvinvointia koskevista aiheista (2 h 45 min)

Ohjelma Luentosali

9:00-11:30 Työhyvinvoinnin työkaluja ja ratkaisuja

Näyttely

 • Tutustu luoviin, ketteriin ja kestäviin työhyvinvoinnin ratkaisuihin, perustuu osittain valmiisiin sekä etukäteen pidettyihin työhyvinvointipajojen ratkaisuihin, materiaalista saa ottaa kuvia ja kysyä lisätietoa miten esillä olevia ratkaisuja voi hyödyntää omassa yrityksessä

12:00-13:15 Tietoa ergonomiasta ja kehosta huolehtimisen ratkaisuja

Kuntoutus Karppinen

 • Kuntoutus Karppinen esittelee tapoja edistää työympäristön ja työntekijöiden hyvinvointia
 • Perusteluja siihen miksi on tärkeää korjata kehoa heti kun huomaa että kehossa esiintyy jännitteitä ja jumeja 

13:15-14:00 Rytmi osaksi työelämää

Ella Effendy

 • Ella esittelee liikkeitä ja erilaisia keinoja aktivoida ja herätellä kehoa työympäristössä rytmin kautta (Asahi ja tanssi)

Ohjelma Ravintolamaailma

10:00-16:00 Italialainen Kiviuuni-Pizzapiste (12 € per pizza)

 • Rocco Parisin inspiroimat luomu-kiviuuni-pizzat italialaisen perinnetiedon mukaisesti

12:00-14:00 Luomulounastarjoilu (14 € per lounas)

 • Sofian ravintolatiimi luo erikoisen hyvän luomu-lounaan tapahtumaan