Terveys + Ravinto E-Valmennus 40min

Tässä etävalmennuksessa keskitytään sekä terveyteen että ravitsemukseen. Valmennuksen ajatuksena on käydä läpi nykyiset ravintokäytännöt ja ruokarytmi, sekä rakentavalla tavalla luoda muutosta uuden ravintosuunnitelman kautta, jolla saadaan aikaan konkreettisia askeleita kohti kokonaisvaltaista terveyttä ja hyvinvointia. Keskustelemme ja vastaamme ruokavalio- ja ravintokysymyksiin ja annamme suosituksia siitä, miten niitä voidaan parantaa luonnollisesti.

Meillä on kokonaisvaltainen lähestymistapa elämään, terveyteen, ravitsemukseen, hyvinvointiin ja mieleen, kaikki asiat liittyvät toisiinsa, ja tämä on asia jonka pyrimme opettamaan ja jakamaan. Tämä ajatustapa poikkeaa perinteisestä lääke- ja ravitsemustieteen ajattelumaailmasta, jossa keskitytään vain yksilöllisiin ongelmiin; meidän ajattelutavalla voidaan tehdä merkittäviäkin läpimurtoja lyhyessä ajassa. Kun näemme isomman kuvan, voimme asettaa tavoitteemme onnelliselle, sisällöllisesti rikkaalle elämälle ilman pelkoa, lääkäreitä, lääkkeitä jne.

Tiedustelut │ Varaukset > +358407263558

Ensimmäistä varausta tehdessä käydään läpi ja kartoitetaan asiakkaan nykytillanne. Valmentaja lähettää videolinkin, kun valmennuksen ajankohdasta on sovittu. 

Kaikki keskustelut ovat luottamuksellisia ja mitään tietoa ei jaeta ulkopuolisille tahoille.

Hälsa + Näring E-Coaching

Vi fokuserar på både hälsa och näring. Tanken med denna coaching är att gå igenom nuvarande kost och matvanor, samt konstruktivt skapa en ny näringsplan med konkreta steg för att uppnå bättre hälsa och välbefinnande. Vi diskuterar och svarar på kost- och näringsfrågor och gör rekommendationer om hur man förbättrar dem naturligt.

Vi har en holistisk inställning till liv, hälsa, näring, välbefinnande etc., allt hänger ihoå och det är något vi försöker att lära och dela med oss åt omvärlden. Detta tankesätt skiljer sig helt från det traditionella tankesätten inom medicin och näringsrådgivning, som endast fokuserar på enskilda problem. Vårt tankesätt kan därför uppnå betydande genombrott även på kort tid och sikt. När vi kan se helheten kan vi börja skapa mål för hur vi skall uppnå ett lyckligt, innehållsrikt liv utan rädsla, läkare, droger etc.

Information │ Bokningar > +358407263558

I samband med första bokningen går vi kort igenom kundens nuvarande matvanor och situation.

Alla diskussioner är konfidentiella och ingen information delas med utomstående parter.

19,00 € 39,00 €