DVG | Tieto

Tiedossa on voimaa

Tieto, tietoisuus ja valaistuminen

Tieto ja positiivinen muutos ovat ratkaisevia tekijöitä tässä maailmassa, kumpaakin pyrimme edistämään omalla panoksellamme. Käsitteleme asioita ensi kädessä kokonaisvaltaisesta näkökulmasta. Keskeisiä aiheita ovat meille tietenkin elämälaatuun ja -tarkoitukseen liittyvät kysymykset, joihin kuuluvat terveys, tietoisuus, oppiminen, yhteiskunta, luonto, liiketoiminta, luomuruoka ja -juoma, perinnekulttuuri jne. Yhdessä saavutamme enemmän ja tiedon jakaminen onkin meille kutsumus, ei taakka. Se, että voimme jakaa samanhenkisten ihmisten kanssa tietoa ja oppeja matkaltamme on mielestämme esimerkki kestävästä yhteisöllisestä ajattelusta.


'Education is an admirable thing, but it is well to remember from time to time that nothing that is worth knowing can be taught.'

Oscar Wilde


Tiedustelut & Yhteys | +358407263558 | info@mydvg.eu

BeTheChange | Rohkeus kohdata maailma

Yhteiskunta ja yhteiskuntajärjestys on lievästi sanottuna kaoottisessa tilassa tällä hetkellä vuonna 2022 ja se vaikuttaa negatiivisesti moniin ihmisiin. Niklas Christides on siksi luonut Be The Change -aloitteen jakaakseen hyödyllisiä ajatuksia ja oivalluksia elämästä, muutoksesta, yhteiskunnasta ja siitä mitä ihminen on, ajattelee ja tuntee.


BTC ideana on siis auttaa ja tukea samanhenkisiä ihmisiä löytämään rohkeus katsoa elämää suoraan silmiin ja esittämään vaikeitakin kysymyksiä empimättä. Tässä on kysymys kypsyydestä ja kyvystä kunnioittaa itseään tarpeeksi kyseenalaistaakseen maailmaa, sekä samalla säilyttää uteliaisuus ja kiitollisuus luontoa ja meidän henkistä perimää kohtaan.

'Kun sydän ja mieli ovat vastaanottavia, elämä on runsautta, kun ne ovat suljettu, se on ärtynyttä, staattista ja saamatonta.'

Niklas Christides

UNIQU SOULFLOW

Miten näemme ja koemme maailmamme, onko meillä sieluyhteyttä ja palvelevatko valintamme meitä ja polkuamme? Uskomme siihen, että maailmassa on tarve ei vain kohdata ulkopuolinen maailma vaan myös työstää meidän sisäistä lasta ja sen tasapainoa. SOULFLOW Tree-Of-Life tarina ja teoria käsittelee tätä syväyhteyttä ja kertoo siitä miksi itsemme kohtaaminen on yksi elämän tärkeimmistä asioista ja miten sen kautta voi löytää merkitystä ja vastauksia suurin elämän kysymyksiin ja mysteereihin.


'Real knowledge is to know the extent of one's ignorance.'

Confucius