UNIQU | SOULFLOW

SOULFLOW Tree-Of-Life

UNIQU-konsepti perustuu SOULFLOW Tree-Of-Life sielunvirtaa -teoriaan, jonka tavoite on sekä ymmärtää että kommunikoida ihmisen olemassaolon, henkisen olemuksen ja sielun suhdetta. Uskomme siihen, että ihmiskeho (avatari) toimii sielumme tilapäisenä kotina, joka on suunniteltu sielun fyysistä, psyykkistä, emotionaalista sekä henkistä kasvua varten.


Intuitio valaisee polkumme

Tälle kasvuprosessille olemme antaneet nimen *The Life Experience eli elämänkoulun ja -kokemuksen oppimatka. Tätä matkaa sekä kaikkea elämää hallitsee *Rebirth Cycle, uudelleensyntymissykli. Suhde omaan intuitioon vaikuttaa suoraan siihen, millaisena tämän elämän oppikokemuksen koemme, sillä intuitio on se, joka opettaa meille syyn ja seurauksen suhteesta sekä rakkauden ja egon välisestä roolista ja värähtelystä.


Sielunvirtaa elämään

SOULFLOW –teoria tarjoaa meille keinon ymmärtää paremmin ihmisen matkaa ja sen monia vaiheita: syntymää, egon kehitystä ja kasvua, henkisyyteen siirtymistä sekä lopuksi lähteeseen yhdistymistä. Meille *The Life Experience jakautuu kahteen todellisuuteen: fyysiseen olemassaoloon, joka koetaan ruumiin ja mielen kautta, sekä hengelliseen ja spirituaaliseen ulottuvuuteen, joka koetaan sydämen ja sielun kautta.

The Life Experience (TLE)

Elämänkoulu ja sen sisältämät henkilökohtaisen kasvun eri vaiheet...

Soulspark  Butterfly (Perhosvaihe)

Uudelleensyntymisprosessi ja fyysinen syntyminen aineelliseen maailmaan. Vaiheeseen kuuluu elämänkokemuksen syntymä-, lapsuus- ja varhaisvaihe.

Ego Awakening  Falcon (Haukkavaihe)

Egon muodostumis- ja ruokintavaihe. Ego voimaantuu ja keskittyy omiin tarpeisiin ja haluihin. Ego saa paljon virtaa ulkoisista tekijöistä ja erilaisista mahdollisuuksista saada itselleen valtaa ja oikeuden ohjata elämänkulkua. Ego pyrkii uudelleenmäärittelemään yksilöllisiä arvoja ja käyttämään uhkia luodakseen erilaisia selviytymisstrategioita haluamilleen tarpeille. Ego pyrkii ohjaamaan sopeutumista ympäristöön enemmän kuin sydän. Kasvatuksen laadulla todella oleellinen rooli siinä, miten vahvasti ihminen samaistuu egoonsa ja toimii sen mukaan.

Ego Maturity  Crow (Korppivaihe)

"Ego hallitsee ja määrää" –vaihe, jossa vahvat itsekeskeiset arvot, valta, kunnianhimo, egoistinen ura, kiusaus, toksiset ihmissuhteet ja verkostot sekä aineellinen omaisuus vaikuttavat voimakkaasti käsitykseen itsestämme. Ego luo illuusion turvallisuudesta psyykeen ja mielen avulla ja pyrkii pitämään tästä ajatuksesta raudan lujaa kiinni.

Ego Enlightenment  Owl (Pöllövaihe)

Sydämen ja egon balansointi –vaihe, jossa rakkaus itseä ja aitoa olemusta (sielua) kohtaan kasvaa. Ego rentoutuu ja alkaa hitaasti päästämään irti. Ego leikkii ajatuksella, että sydämemme voi pitää meidät turvassa eikä sen tarvitse olla kaikesta vastuussa. Ihmisen samaistuessa egoon, hänen on vaikea päästää siitä irti ja sen vuoksi hän kokee paljon kasvukipuja ja oppeja kantapään kautta. Tällöin myös aletaan luopumaan pinnallisista asioista ja ihmissuhteista, jotka eivät enää palvele ihmisen sielunpolkua.

Spiritual Awakening  Phoenix (Feenixvaihe)

Henkinen herääminen ja kasvu –vaihe, jossa on ominaista itsensä kohtaaminen ja syvien haavojen, traumojen ja blokkien käsittely. Kun ihminen vähentää samaistumistaan egoonsa, henkinen maailma avautuu ja siitä tulee osa jokapäiväistä elämää. Uusia henkisiä kykyjä alkaa esiintyä ja tunnemme syvemmän yhteyden sieluumme ja omaan spirituaaliseen perimään.

Spiritual Maturity  Dragon (Lohikäärmevaihe)

"Henkinen kypsyys ja asettuminen" –vaihe, jossa olemme jo luopuneet niistä asioista ja ihmisistä, jotka eivät palvele meidän sielunpolkuamme. Ymmärrämme kuka olemme ja universaalin tehtävämme. Tässä vaiheessa suhde egoon on suurelta osin tasapainottunut ja ymmärrämme sydämen ja sielun edustavan todellista identiteettiämme sekä sitä, keitä todella olemme. Henkisten kykyjen vahvistumisen lisäksi meillä on jo vahva yhteys holistiseen perinnetietoon (Akashic Records). Ymmärrämme myös laajemmin maailmankaikkeuden, olemassaolon, rakkauden sekä elämän syvää ulottuvuutta.


Rebirth Cycle

Elämä ja evoluution peruspilari on uudelleensyntyminen...

Elämä on vain elämää, se on kokemuksia ja testausta, jonka kautta pyrimme paremmin ymmärtämään itseämme suhteessa luontoon ja luomusvoimaan sekä löytämään paras versio tulevasta itsestämme. Kun ymmärtää asioiden ja elämän olevan syklikästä, ja sen että uudelleensyntyminen on osa evoluutiota ja edistystä voimme päästää irti juuripeloista kuten kuolemasta, koska sitä ei ole olemassa. Elämä on siis syklejä, jotka alkavat ja päättyvät ja jokainen sykli, kuten yhden erillisen solun elämä rekisteröi tietoa kokemuksestaan, joka tukee sielumme ymmärrystä kaikkeudesta ja sen monimuotoisuudesta.

BUTTERFLY  Soulspark

SOULFLOW –teoriassa perhosen kotelovaihe edustaa aikaa ennen syntymää ja *The Life Experience –sopimuksen allekirjoittamista. Tähän vaiheeseen sisältyy re-inkarnaatio ja ihmismuotoon (avatariin) sopeutuminen. Kutsumme tätä vaihetta Soulsparkiksi, koska se on alku sielun uudelle matkalle, johon sisältyy muodonmuutos kotelosta siivekkääksi perhoseksi. Perhonen on muodoltaan erittäin kevyt ja hauras ja se kuvastaa varsin tarkasti ihmisen varhaista elämää, jossa olemme riippuvaisia muista ja opimme ymmärtämään itseämme (kehoa ja mieltä).

Mytologia │ Muinainen filosofi Aristoteles antoi perhoselle nimen psyche (kreikan sana sielulle) ja myös monet muut muinaiset kulttuurit yhdistävät perhosen ihmissieluun. Perhosten muodonmuutos on yksi luonnon todellisista mysteereistä. Kyky muuttaa muotoaan ryömivästä toukasta lentäväksi perhoseksi on todella maaginen. Muinaisessa mytologiassa perhonen on ollut myös uudelleensyntymisen, uudistumisen, muutoksen ja toivon symboli.

FALCON  Ego Awakening

Haukka symbolisoi ja yhdistää meidät rakkauteen (ihmis-ei henkiseen), seksiin, hedelmällisyyteen, sotaan, voimaan, rikkauksiin, kauneuteen ja omistamiseen. Haukat ovat kevyitä paljolti perhosen tapaan, mutta ne ovat ketterämpiä, liikkuvampia, nopeampia ja keskittyneempiä sekä paremmin sopeutuneita selviytymään maailmasta. Egon hallitsevaa olemusta edustavat vahvat siivet ja keho sekä tietysti todella terävä näkö. Haukat ovat tukijoita ja petoja, jotka etsivät ja ottavat surutta sen mikä mielestään heille kuuluu.

Mytologia │ Haukat ovat toimineet Jumalan profeetan symboleina ja niitä on hoidettu lemmikkeinä. Muinaisessa Roomassa haukka on läsnä, kun kotka on asetettu lentämään liekkeihin symbolina kuolleen keisarin kuljettamisesta taivaaseen.

CROW  Ego Maturity

Korppi symbolisoi itsekeskeisyyttä, ahneutta ja valtaa. Tässä tilassa "Ego hallitsee ja määrää" ja arvomaailma on erittäin pinnallinen, jossa egoistinen ajattelu ja kunnianhimo korostuu. Käytökseen kuuluu usein ajatus siitä, että kaikki on uhrattavissa, jos se ajaa omaa etua elämän peliässä. Kiusauksiin ollaan myös hyvin alttiita tarttumaan ja toksiset omaa energiaa kuluttavat ihmisuhteet ja verkostot kuuluvat asiaan. Halu omistaa ja omia asioita, ihmisiä ja ympäristöä on valtava, jonka avulla ego luo vankan illuusion turvallisesta ja tasapainoisesta elämästä ja luomuksestaan ego ei ole helpolla luopumassa.

Mytologia │ Varikset yhdistetään usein ahneuteen, petokseen ja omistamisenhaluun. Variksia on esiintynyt useissa eri mytologioissa kautta aikain. Joissakin mytologioissa näitä mustahöyhenisiä lintuja pidetään huonona enteenä ja toisaalla niitä pidetään jumalan viestinviejinä.

Appalakkien vuoristossa matalalla lentävä variksenparvi tarkoittaa sairauden tai sairauksien saapumista kylään. Jos yksinäinen varis lentää talon yli ja ääntelee kolme kertaa, se tarkoittaa kuolemaa perheessä. Vaikka varista pidetään huonona enteenä, niin variksen tappaminen koetaan huonona asiana ja huonon onnen tuojana. Jos joku vahingossakin tappaa variksen, se tulee haudata mustissa vaatteissa.

Kelttiläisessä mytologiassa Morrighan, tunnettu soturijumalatar ja kuoleman tuoja esiintyy yleensä variksen muodossa mikä tarkoittaa, että hän seuraa asioita tai vaihtoehtoisesti valmistautuu vierailemaan jonkun luona.

OWL  Ego Enlightenment

Pöllövaihe yhdistetään vahvasti tiedostamiseen ja tietoisuuteen, siinä korostuu yhteys, arvostus ja suhde luontoon sekä saumattomaan, kestävään ja tasapainoiseen orgaaniseen elämän. Pöllöt tunnistavat ja alkavat ymmärtämään elämän syvyys ulottuvuutta sekä näkemään sen pimeää puolta ja paikkoja. Siinä missä haukka on sokaistunut ja sinisilmäinen egon vietävänä niin pöllö taas tunnistaa ja on utelias elämän henkistä puolta kohtaan. Pöllö on jollain tasolla kohdannut varjonsa ja vaikka ei täysin kykene ymmärtämään sitä hän on oppinut surffaamaan hengelliselle puolelle vaikka egolla edelleen on paljon valtaa. Pöllölle aineellinen maailma on sen hiekkalaatikko ja leikkikenttä pikemminkin kuin henkiset ulottuvuudet.

Mytologia │ Athena oli kreikkalainen viisauden jumalatar, ja hänen seuralaisenaan oli lähes aina pöllö. Homeroksen tarinassa Athena kyllästyy totaalisesti apuriinsa varikseen, joka on säälimätön pilailija, eikä ota mitään vakavasti. Athena päättääkin karkottaa variksen ja etsii uudeksi kumppanikseen pöllön (Athene noctua). Athena on niin vaikuttunut pöllön viisaudesta ja vakavuudesta, että hän tekeekin pöllöstä maskottinsa. Entisaikaan taottiin jopa kolikoita, joissa toisella puolella oli Athenan kasvot ja toisella puolella pöllö, niin merkittävä näiden kahden liitto oli.

Pöllöistä on olemassa useita intiaani legendoja, joista suurin osa liittyy profetioihin ja ennustamiseen. Hopi-heimo piti preeriapöllöä (tunnetaan Intiaaniheimojen kesken nimellä Ko'ko) pyhänä ja uskoi sen olevan heidän kuoleman- ja alamaailman jumalan symboli. Pöllö suojeli alamaailmaa ja maan päällä kasvaneita asioita, kuten siemeniä ja kasveja. Mielenkiintoista onkin se, että tämä pöllö laji pesii maassa.

PHOENIX  Spiritual Awakening

Feenixvaiheessa taikaa alkaa tapahtua. Sydämeen ja sieluun henkinen yhteys ja ulottuvuus on vahva ja avoin. Tätä vaihetta kuvastaa parhaiten kokonaisvaltainen muutos, jossa kuoritaan vanhat ja väärät uskomukset pois, se on henkinen uudelleen syntyminen. Feenix-vaihetta voisi myös kuvata itsestään palamaan syttyvänä pöllönä, jonka tuhkista uudelleensyntyy majesteettinen Feenix. Tuli symbolisoi elämän energioita ja nämä energiat polttavat poroksi niitä osia meistä, jotka eivät ole puhtaita ja jotka ovat henkisen kasvun esteenä. Tässä kohtaa alkaa uusi matka, matka jonka kautta löydämme keitä oikeasti syvällä sisimmässä olemme. Hehkuva Feenikslintu on säteilevä, tunteellinen ja tietoinen siitä, että egon ja aineellisen maailman takana on toisia henkisiä ulottuvuuksia, täynnä potentiaalia ja mystiikkaa.


Mytologia │ Feeniks on myyttinen lintu ja joidenkin legendojen mukaan se eli 500 vuoden jaksoissa. Kun Feeniksin elinkaari tuli päätökseen, hän rakensi pesän ja istuessaan pesään hän syttyi itsestään tuleen. Vanhan Feenixin tuhkasta syntyi nuori Feeniks korvaamaan vanhan. Tästä syystä Feenix lintu edustaa toivoa, reinkarnaatiota, uudistumista ja jatkuvuutta. Fenix tunnetaan parhaiten uudelleensyntymisen symbolina.

Feeniksin uskotaan saaneen alkunsa Arabiasta, ja siitä tuli myöhemmin myös Egyptin myyttinen lintu, jolloin se tunnettiin aurinkokaupunki Heliopoliksen myyttisenä ja pyhänä lintuna. On olemassa erilaisia ​​tulkintoja siitä, minkälainen Feeniks oli. Monesti sen sanottiin muistuttavan kotkaa, mutta on myös myyttejä, jossa sitä kuvataan haikaran kaltaiseksi. Feeniksin höyhenpeite oli punainen ja kultainen, ja linnun uskottiin syntyneen auringossa. Kun Feenix kuoli, se teki niin Heliopoliksessa, auringon temppelissä. Joillekin filosofeille Feenix edustaa auringon kiertokulkua, sitä miten laskee ja nousee. Toiset näkevät sen edustavan ihmissielun kuolemattomuutta, joka uusiutuu jatkuvan kuoleman ja uudelleensyntymisen kierron kautta.

DRAGON  Spiritual Maturity

Kun Feenix on valmis astumaan seuraavalle tasolle kehitys kaarellaan, se oivaltaa, että sen ulkopuolella oleva säteily ja tuli ovat todella peräisin syvältä sisimmästä. Tämä sisäinen ja ikuinen tuli voi luoda prosesseja, jotka antavat muille olennoille mahdollisuuden käydä läpi omaa Feeniks-prosessiaan. Kun Feenix rohkenee aidosti kohtaamaan itsensä ja oivaltamaan oman syvä olemuksensa hän muuntautuu tulta syökseväksi Lohikäärmeeksi, joka pystyy valjastamaan, suojelemaan ja jakamaan elinvoimaa ympäristölle. Lohikäärme oppii myös käsittelemään universaalia tietoa (Akashic Records and The Book Of Life) sekä varjelemaan sitä, jottei tämä kallisarvoinen tieto joudu vahingossakaan vääriin käsiin.

Mytologia │ Lohikäärmeiden rooli mytologiassa riippuu suurelta osin mihin muinaiseen kulttuurin lohikäärme assosioidaan ja miten ne siellä esiintyvät. Eurooppalaisessa mytologiassa lohikäärmeet nähden usein synkkinä, jopa pahoina olentoina, jotka on voitettava tai heitä pitää harhaanjohtaa oveluudella. Kiinan ja Aasian legendoissa lohikäärmeet edustavat usein voimaa, turvallisuutta ja valtaa. Joissakin myyteissä lohikäärmeet nähdään elementaalina olentona tai maahenkenä, jopa jumalana. Mytologiassa lohikäärmeillä on yleensä yliluonnollisia voimia, jotka tarjoavat siunauksia ja tukea sankareille ja kuninkaille, jotta he voisivat menestyä tehtävässään tai liittoutua heidän kanssaan.

Sana 'lohikäärme' on peräisin antiikin kreikan sanasta 'draconta', joka tarkoittaa 'valvoa', mikä viittaa siihen, että lohikäärmeet vartioivat ja suojelevat aarteita ja rikkauksia, mutta ei siis maallisia rikkauksia, kuten kultaa ja jalokiviä, vaan pikemminkin muinaista universaalia tietoa.

Kiinnostaako sinua UNIQU-SOULFLOW valmennus

Ole yhteydessä ja keskustellaan siitä miten voimme olla avuksi 

Yhteys  info@mydvg.eu tai jätä soittopyyntö numeroon +358407263558